TURKIC CIVILIZATION      
                                                               Study Guides            Turkic History           Turkic Literature               Turkic Cinema  

                                                                                                                                STUDY GUIDES 
    

TURKIC               History I (Golden)       II (Boztemur)                                      Literature (Culha)                                    Culture (Boztemur)          Folklore (Basgoz)               Language (Silay)  
OTTOMAN        History I (Tuluveli)     II (Silay)            III (McCarthy)       Literature (Silay)    
TURKISH            History I (Akgun)        II (Demirci)     III (Yesilada)           Literature I (Silay)       II (Silay)           Culture (Silay)                      Folklore (Silay)                     Cinema (Bayram)    

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     TURKIC HISTORY

HISTORY            (Ancient-Postclassical-E Modern-19th-20th)       POL(Government-Military)      SOC(Class-Gender)       ECO(Innovation-Trade)        CUL(Rel-Phi-Sci-Art-Lit)
                   C Asia                    Xiongnu                         GokTurks                       Uighurs                                                 Qarakhanid                         Oghuz                                              Seljuk               
                   Europe                  Huns                                Bulgars                            Khazars                                                Pechenegs 
                   Anatolia                Selcuk of Rum            Ottomans                      Turkish                                                            

CULTURE                    (Ancient-Postclassical-E Modern-19th-20th )        VERBAL(Lit-Lng-Script-Myth-Folklore)     VISUAL(Pnt-Sclp-Arch)      PERFORMING(Dnc-Mus-Thea-Cin)            
LITERATURE                                (Postclassical-E Modern-19th-20th)         GENRES (PoetryDramaFiction - Autobiography -Essay )
CIVILIZATION          Ancient (His-Cul)         Postclassical(His-Cul-Lit)     Early Modern(His-Cul-Lit)                   19th Century(His-Cul-Lit)              20th Century(His-Cul-Lit)

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  TURKIC LITERATURE          

POSTCLASSICAL PERIOD
Early Postclassical Period (Pre-Islamic)                                                Central Asia
Late Postclassical Period (Post-Islamic)                                                Central Asia                                             Anatolia                  
EARLY MODERN PERIOD                                                                            Central Asia                                             Anatolia    (Poetry      Essay      Drama     Fiction)
19TH CENTURY                                                                                                  Central Asia                                             Anatolia    (Poetry       Essay      Drama     Fiction)
20TH CENTURY                                                                                                  Central Asia                                             Anatolia    (Poetry       Essay       Drama    Fiction)

Literary Works

Pasa, Ahmet Vefik(1823-1891)           
       Sözlük: MUMTEHEBAT-İ DURUBU EMSAL(1852)- LEHÇE-İ OSMAN(1876)
       Tarih:HİKMET-İ TARİH(1863)-FEZLEKE-İ TARİHİ OSMAN(1869)
       Çeviri: SECERE-İ TURKİ(1864)
       Tiyatro: (Uyarlama) YORGAKİ DANDİNİ(1869)-ZOR NİKAH(1869)-ZORAKİ TABİP(1869)-AZARYA- DEKBAZLIK-TABİB-İ AŞK-MERAKI (1879)
       (Ceviri) İNFİAL-İ AŞK-ADAMCIL (1979-1982)-DON CİVANI(1879-1882-SAVRUK-TARTÜF-DUDU KUŞLARI-KADINLAR MEKTEBİ-KOCALAR MEKTEBİ-OKUMUŞ KADINLAR 

Pasa, Ziya(1825-1880          
        Şiir: TERCİ-İ BENT(1859)-TERKİB-İ BEND(1870)- EŞ'AR-I ZİYA(1881)
        Makale: ŞİİR VE İNŞA(1868)- HARABAT(1874)
        Hiciv: VERASET-İ SALTANAT SENİYYE(1868)- ZAFERNAME (1868)- RÜYA (1910)- ARZ-I HAL (1910)-VERASET MEKTUPLARI(1910)
        Çeviri:EMİLE-ENDULUS TARİHİ(1863)- RİYANIN ENCAMI(1881)-ENGİSİZYON TARİHİ(1882)
         Anı:DEFTER-İ AMAL                                                      

 Sinasi, Ibrahim(1826-1871)
         Şiir:TERCUME-İ MANZUME(1859)- MÜNTEHABAT-I EŞ'AR( 1862) 
         Makale: MÜNTEHABAT-I TASVİR-İ EFKAR (1885–1886)
         Sözlük: DURUB-U EMSAL-İ OSMANİYE(1863)
         TiyatroŞAİR EVLENMESİ (1860)                                                                  

Kemal, Namik (1840-1888)
         Eleştiri:TAHRİB-İ HARABAT(1885) -TAKİP(1885)- RENAN MUDAFANAMESİ (1908)- İRFAN PAŞA'YA MEKTUP (1887)- MUKADDEME-İ CELAL (1888)    
         Tarih: DEVR-İ İSTİLA (1871)- BARİKA-İ ZAFER (1872)- EVRAK-İ PERİŞAN (1872)- SELADDİN(1872)- YAVUZ SULTAN SELİM(1872)- KANİJE (1874)- SİLİSTRE                                                      MUHASARASI (1874)- OSMANLI TARİHİ (1889)- BUYUK İSLAM TARİHİ (1975)       
         TiyatroVATAN YAHUT SİLİSTRE (1872)- ZAVALLLI ÇOCUK(1873)- AKİF BEY(1874)- GÜLNİHAL(1875)- CELALEDDİN HARZEMSAH(1885)- KARABELA(1908) 
         Roman :  İNTİBAH (1874)- CEZMI (1888)  

Ali Bey, Direktör(1844-1899)
          Mizah Sozlugu : LEHCETÜL HAKAYIK (1897)
          Ani: 
SEYAHAT JURNALI (Türk edebiyatının batılı anlamda ilk günlük türünde eserdir.)
          Tiyatro:KOKONA YATIYOR YAHUT MADAM UYKUDA (1870)-AYYAR HAMZA (1871)-MİSAFİR-İ İSTİSKAL (1871)-GEVEZE BERBER (1873)-ÇINGIRAK (1876)
          GAVO MİNAR VE SUREKASİ(1889)-LETAFET (1897)      

Mithat, Ahmet(1844-1912)
          Makale: MENFA (1877)- ZUBDET-UL HAKAYIK (1878) EKONOMİ-POLİTİK (1879) -NEVM VE HALAT-I NEVM (1881)- MUNTEHABAT-I TERCUMAN-I HAKİKAT(1883)    
          Tarih: KAİNAT (1871-1881)- USS-I İNKİLAB (1877-1878)- TARİH-İ UMUMİ (1878-1879)- MUFASSAL TARİH-I KURUN-İ CEDİDE (1886-1888)-
             MUNTEHEBAT-I AHMED MİTHAD (1889)- HALLA-U UKAD (1890)- TEDRİS-I TARİH-İ EDYAN (1913)- TEDRIS-I TARİH-I UMUMI (1913)     
          Tiyatro: EYVAH (1871)- AÇIK BAS(1874)- AHZ-I SAR YAHUT AVRUPA'NIN ESKİ MEDENİYETİ (1874)- ÇENGİ (1877) - ZUHUR-İ OSMANİYAN (1877)-
             ÇERKES ÖZDENLER(1884)- FURS-İ KADİM'DE  BIR FACİA YAHUT SİYAVUŞ (1884)    
          Öykü: KISSADAN HİSSE (1870)-LETAIF-I RIVAYET(?)-SUNIFI ZANN(1870)-GENCLIK (1870)-ESARET(1870)-TEEHHÜL (1870)-FELSEFE-İ ZENAN (1870)-GÖNÜL (1870)-                           MİHNETKESAN (1870)-FIRKAT (1870)- DURUB-İ EMSAL-İ OSMANİYE HEKİMİYATININ AHVALİNİ TASVİF (1871) - YENİÇERİLER (1871)-
           ÖLÜM ALLAHIN EMRİ (1873)-BİR GERÇEK HİKAYE (1876)-BİR FİTNEKAR (1876)-NASİB (1877)-ÇİFTE İNTİKAM (1887)-PARA (1887)-
           KISMETİNDE OLANIN KAŞIĞINDA ÇIKAR (1887)-DİPLOMALI KIZ (1890)- DOLABDAN TEMASA (1890)-İKİ HUD'AKAR (1893)-EMANETÇİ SIDKI (1893)-                                                           CANKURTARANLAR (1893)-ANA-KIZ (1893)    
           Roman:HASAN MELLAH (SIR İÇİNDE ESRAR) (1874) - DUNYAYA İKİNCİ GELİŞ (İSTANBUL'DA NELER OLMUŞ) (1875) - HÜSEYİN FELLAH (1875)-
           FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ (1875)-KARI KOCA MASALI (1875) - PARİS'DE BİR TÜRK(1875)- SÜLEYMAN MUSULİ (1877) - CENGI (1875)-
          YERYÜZÜNDE BIR MELEK (1879)-HENÜZ ON YEDİ YASINDA (1881) - KARNAVAL (1881) - AMIRAL BING (1881)- VAH ! (1882) - ACAİB-İ ALEM (1882) -KAFKAS  (1877)-
           DURDANE HANIM (1882) - CELLAD (1884) -ESRAR-I CİNAYAT (1884) – VOLTER YİRMİ YAŞINDA (1884) - HAYRET (1885) - CİNLİ HAN (1885) -BAHTIYARLIK(1885)-                                 ÇİNGENE (1886) - DEMİR BEY (İNKİSAF-İ ESRAR)(1887) - ARNAVUTLAR-SOLYOTLAR(1888) -  FENNİ BİR ROMAN (AMERİKA DOKTORLARI)(1888)-
           HAYDUT MONTARI (1888) - GÜRCÜ KIZI (İNTİKAM) (1888) -NEDAMET Mİ? HEYHAT (1889) - RİKALDA (AMERİKA'DA VAHŞET ALEMİ) (1889) - 
           ALEKSANDR STRADELLE (1889) -SEYTANKAYA TILSIMI (1889) - DOLAPTAN TEMAŞA (1890)-MÜSAHEDAT (1890)- AHMET METIN VE SIRZAT (1891) -
           BIR ACIBE-I  SADİYYE (1894) - TAAFFUF (1895)-GÖNÜLLÜ (1896) - ESKİ MEKTUBLAR (1897) - MESAİL-İ MUGLAKA (1898) -ALTIN AŞIKLARI (1899) -
           HİKMET-İ PEDER (1900)- JON TÜRKLER (1910)

Ekrem, Recaizzade Mahmut (1847-1914)        
           Şiir: NAĞME-İ SEHER (1871)-YADİGAR-I ŞEBAB (1873)- ZEMZEME I (1883)-ZEMZEME II(1884)-ZEMZEME III (1885)-TEFEKKÜR(1888)-PEJMÜRDE(1893)-
            NİJAD EKREM(1900-1910)- NEFRİN(1914)
           Edebiyat: TALİM-İ EDEBİYYAT(187
           Eleştiri: TAKDİR-İ ELHAN(1886)
           Biyografi: KUDEMADEN BİRKAÇ ŞAİR TAKRİZAT (1888)
           Tiyatro: AFIFE ANJELIK(1870)- ATALA(1872)- VUSLAT(1874)- TEFEKKUR(1886)- COK BILEN COK YANILIR(1916)
            Öykü:SAİME (1888)-MUHSİN BEY YAHUT ŞAİRLİĞİN HAZİN BİR NETİCESİ (1890)-SEMSA (1895)
            Roman: ARABA SEVDASI(1896)                                                                      

Naci, Muallim(1850-1893) 
           Şiir:TERKİB-İ BEND-İ MUALLİM NACİ(?)-ATEŞPARE(1883)-ŞERARE(1884)- FÜRUZAN(1885)- SÜMBÜLE(1889)-YADİGAR NACİ
            Düz yazı: MUHABERAT ve MUHAVERAT (1884)- ŞÖYLE BÖYLE (1884)- MEKTUPLARIM (1886)
            Anı:MEDRESE HATIRALARI(1885)-ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU(1890-1969)
            Sözlük: LUGAT-I NACİ (1894)
            Eleştiri: DEMDEME(1886)-MUALLİM(1886)
            Araştırma: OSMANLI ŞAİRLERİ (1890-1986)- ESAMI (1890)-ISTILAHÂT-I EDEBİYYE (1890-1984)
            Tiyatro:HEDER(1908)                                                                         

Sami, Semseddin (1850-1904)   
            Dil bilgisi: USUL-İ TENKİT VE TERTİB(1886)-NEV'USUL SARF-I TURKİ(1891)- YENİ USUL ELİFBA-YI TURKİ (1898)-USUL-İ CEDİD-I KAVAID-İ ARABİYE (1910)-
            TATBİKAT-İ ARABİYE (1911)
             Sözlük: KAMUS-I TURKİ (1899-1900)- KAMUS-I FRANSEVİ (1882-1905)- KAMUS'UL ALAM (1889-1898)
             Çeviri:GALATEE(1773)-İHTİYAR ONBAŞI(1874)-ROBİNSON CRUSOE(?)-SEFİLLER(1880)- ALİ BİN EBİ TALİB EFENDİMİZİN ES'AR-I MUNTEHABELERİ(1900)
             TiyatroBESA YAHUT AHDE VEFA (1875)- SEYDİ YAHYA(1875)- GAVE (1876)
             RomanTAAŞŞUK-U TALAT VE FİTNAT (1873) 

Tarhan, Abdulhak Hamit(1852-1937) 
            Şiir: SAHRA (1879)-BELDE(1885)- BUNLAR ODUR(1885)-MAKBER(1885)-ÖLÜ (1886)-HACLE (1886)- KAHBE YAHUT BİR SEFİLENİN HASBİHALİ (1887)-
            BALA'DAN BİR SES(1911)- VALİDEM (1913)-İLHAM-İ VATAN (1916)-GARAM (1923)
            Tiyatro: İÇLİ KIZ(1875)-SABR U SEBAT (1875)- DUHTER-İ HİNDU(1876)-NAZİFE(1876) - NESTEREN (1878)-TARIK YAHUT ENDÜLÜS FETHİ(1879)- TEZER(1880)-                                      EŞBER(1880)- -FINTEN (1887)-MACERA-YI AŞK (1910)-ILHAN (1913)- LİBERTE(1913)- TURHAN(1916)- ABDULLAHÜ’S SAGİR(1917)-
             CUNUN-I AŞK YAHUT MİHRACE(1917)-İBN-İ MUSA YAHUT ZATU'L-CEMAL(1917)-SARDANAPAL(1917)- YADİGAR-I HARP (1917)- TAYFLAR GEÇİDİ(1917)-                                                ZEYNEB(1918)- RUHLAR (1922)-YABANCI DOSTLAR(1924)- ARZİLER(1925)-HAKAN(1935)

Sezai, Sami Pasazade
 (1859-1936)      
             Düz yazı: RUMUZU'L- EDEB (1900
             Anı: İCLAL (1923)
             Tiyatro: SIR (1879)
             Öykü: KÜÇÜK ŞEYLER(1892)
             RomanSERGÜZEŞT (1888)                                                                        

Aliye, Fatma (1862-1936)   
            Tarih: KOSOVA ZAFERI-ANKARA HEZIMETI (1912-1913)- AHMET CEVDET PAŞA VE ZAMANI (1912-1913)
             Din: NISVAN-I ISLAM (1891) - TAADDUT-U ZEVCATA ZEYL (1898-1899)
             Çeviri: MERAM(1889)
             Biyografi: NAMDARAN-I ZENAN-I ISLAMIYAN (1899-1901)- TERACIM-I FELASIFE (1899-1900)
             Roman:  HAYAL VE HAKIKAT(1891)- MUHADARAT (1892) - LEVAYIH-I HAYAT (1897-1898)-REFET (1898) - UDI (1899) - ENIN (1910)   

Nazim, Nabizade (1862-1893)            
            Şiir
HEVES ETTİM (1885)-MİNİ MİNİ YAHUD YİNE HEVES ETTİM (1886)
            Mitoloji: ESATIR(1892)
            Ders Kitab?: AYNALAR(1892)
            Öykü:YADİGARLARIM(1886)-ZAVALLI KIZ(1890)-BİR HATIRA(1890)-KARABİBİK(1891)-SEVDA(1891)- HALA GUZEL(1891)-HASPA (1891)-SEYYİE-İ TESAMUH(1892)
            RomanZEHRA (1886) 

Gürpınar, Hüseyin Rahmi (1864-1944)
           Tartışma:CADI ÇARPIYOR (1913)-ŞEKAVET-İ EDEBİYE TARTIŞMALARI (1913)-SANAT VE EDEBİYAT (1972)
            Tiyatro:HAZAN BÜLBÜLÜ (1916)-KADIN ERKEKLEŞİNCE (1933)-TOKUŞAN KAFALAR (1973)-İKİ DAMLA YAŞ (1973)
             Öykü:KADINLAR VAİZİ (1920)-MEYHANEDE KADINLAR (1924)-NAMUSLA AÇLIK MESELESİ (1933)-KATİL BÛSE (1933)-İKİ HÖDÜĞÜN SEYAHATİ (1934)-
             TÜNELDEN İLK ÇIKIŞ (1934)-GÖNÜL TİCARETİ (1939)-MELEK SANMIŞTIM ŞEYTANI (1943)-ETİ SENİN KEMİĞİ BENİM (1963)
             Roman:ŞIK (1889)-İFFET (1896)-MUTALLÂKA (1898)-MÜREBBİYE (1899)-BİR MUADELE-İ SEVDA (1899)-METRES (1900)-TESADÜF (1900)-ŞIPSEVDİ (1911)-
             NİMETŞİNAS (1911)-KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ (1912)-GULYABANİ (1913)-CADI (1912)-SEVDA PEŞİNDE (1912)-HAYATTAN SAYFALAR (1919)-
             HAKKA SIĞINDIK(1919)-TORAMAN (1919)-SON ARZU (1922)-TEBESSÜM-İ ELEM (1923)-CEHENNEMLİK (1924)-EFSUNCU BABA (1924)-BEN DELİ MİYİM (1925)-                                 TUTUŞMUŞ GÖNÜLLER (1926)-BİLLUR KALP (1926)-EVLERE ŞENLİK, KAYNANAM NASIL KUDURDU (1927)-MEZARINDAN KALKAN ŞEHİT (1928)-
             KOKOTLAR MEKTEBİ (1928)-ŞEYTAN İŞİ (1933)-UTANMAZ ADAM (1934)-EŞKIYA İNİNDE (1935)-KESİK BAŞ (1942)-
             GÖNÜL BİR YELDEĞİRMENİDİR SEVDA ÖĞÜTÜR (1943)-ÖLÜM BİR KURTULUŞ MUDUR (1954)-DİRİLEN İSKELET (1946)-
             DÜNYANIN MİHVERİ PARA MI KADIN MI (1949)-DELİ FİLOZOF (1964)-KADERİN CİLVESİ (1964)-İNSANLAR MAYMUN MUYDU (1968)-CAN PAZARI (1968)-
             ÖLÜLER YAŞIYOR MU (1973)-NAMUSLU KOKOTLAR (1973)

Usakligil. Halit Ziya (1866-1945)       
            Deneme: FRANSIZ EDEBİYATININ NUMUNE VE TARİHİ (1885) -HİKAYE VE TEMAŞA (1889) -YUNAN EDEBİYATI (1912) -LATİN EDEBİYATI (1912) -
            ALMAN TARİHİ EDEBİYATI (1912) -FRANSIZ TARİHİ EDEBİYATI (1912) -SANATA DAİR (1938-1955)           
            Tiyatro: KABUS(1959)-FÜRUZAN(1918)-FARE(1919)
            Anı: KIRK YIL (1936-1969)-BİR ACI HİKAYE (1942) -SARAY VE ÖTESİ (1942-1981)  
            Öykü: BİR İZDİVACIN TARİH-İ MUÂŞAKASI (1889)-BİR MUHTIRANIN SON YAPRAKLARI (1889)-KÜÇÜK FIKRALAR (3 CİLT) (1896)-BİR YAZIN TARİHİ (1898-1988)-                                SOLGUN DEMET (1901)-BİR Ş’İR-İ HAYAL(1914)-SEPETTE BULUNMUŞ (1920)-BİR HİKÂYE-İ SEVDA (1922-1987)-HEPSİNDEN ACI (1934-1984)-
            ONU BEKLERKEN (1935-1940)-AŞKA DAİR (1935-1986)-İHTİYAR DOST (1939)-KADIN PENÇESİ (1039-1987)-İZMİR HİKÂYELERİ (1950)
            Roman: SEFİLE (1886)-NEMİDE (1889)-BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ (1890)-FERDİ VE ŞÜREKASI (1894-1985)-MAİ VE SİYAH (1895-1988)-KIRIK HAYATLAR(1924-1989)-                                AŞK-I MEMNU (1925-1987)

Bolayır, Ali Ekrem(1867-1937)         
            Şiir: ZİLAL-İ İLHAM (1908)- KASİDE-İ ASKERİYE (1908)- KIRMIZI FESLER (1908)- RUH-İ KEMAL (1909)- ORDUNUN DEFTERİ (1918)- ANAVATAN (1921)-
            VİCDAN ALEVLERİ (1925)-ŞİİR DEMETİ (1925)
            İnceleme-Monografi: LİSAN-I OSMANÎ (1914)-LİSAN-I EDEBİYAT (1914)-RECAİZADE EKREM (1924)- MESALİK-İ EDEBİYE (1928)- NAMIK KEMAL (1930)-LİSANIMIZ (1930)
            Tiyatro: BARİA (1908)- SULTAN SELİM (1910)- SÜKÛT (1919)-MAMA DADIM DARILIR (1919)               

Fikret, Tevfik(1867-1915) 
           Şiir: RÜBAB-I ŞİKESTE (1900-1984)-HALUK'UN DEFTERİ (1911-1984)-RÜBABIN CEVABI (1911-1945)-ŞERMİN (1914-1983)-TARİH-İ KADİM (1905)-SON ŞİİRLER (1952) 

Siret, Hüseyin(1867-1942) 
           Şiir:BAĞBOZUMU (1828)-LEYÂL-İ GİRİZÂN (1910)-KARGALAR (1932)-KIVILCIMLI KÜL (1937)

Nazif, Süleyman(1869-1927)      
           Şiir: GİZLİ FİGANLAR (1906)-FIRAK-I IRAK (1918)-BATARYA İLE ATEŞ (1917)-MALTA GECELERİ (1924) 

Şahabettin, Cenap(1871-1934)     
          Şiir:
TAMAT (1887)-SEÇME ŞİİRLERİ (1934, ÖLÜMÜNDEN SONRA)-BÜTÜN ŞİİRLERİ (1984, ÖLÜMÜNDEN SONRA)
          Düz yazı: EVRAK-I EYYAM (1915)-NESR-İ HARP (1918)-NESR-İ SULH (1918)
          Gezi Yazısı: HAC YOLUNDA (1909)-AFAK-I IRAK (1917)-AVRUPA MEKTUPLARI (1919)-SURİYE MEKTUPLARI (1917)
          Tiyatro: KÖREBE (1917)-KÜÇÜK BEYLER-YALAN

Rauf, Mehmet (1875-1931) 
          Şiir:SİYAH İNCLER(1901)
          Tiyatro: FERDİ VE ŞÜREKASI (1909) -CİDAL (1911) -SANSAR (1920)
          Öykü: İHTİZAR (1909) -SON EMEL (1913) -BİR AŞKIN TARİHİ (1915) -İLK TEMAS, İLK ZEVK (1922) -ESKİ AŞK GECELERİ (1927)
          RomanEYLÜL (1901-1946) -GENÇ KIZ KALBİ (1914-1946) -KARANFİL VE YASEMİN (1924) -SON YILDIZ (1927) -KAN DAMLASI (1928) -HALAS (1929) 

Yalçın, Hüseyin Cahit(1875-1957)   
           Eleştiri: KAVGALARIM(1910)
           Anı:EDEBİ HATIRALAR (1935)-SİYASAL ANILAR (1975)
           Biyografi: TALAT PAŞA(1943)
           Öykü:HAYAT-I MUHAYYEL (1899)-NİÇİN ALDATIRLARMIŞ? (1922)-HAYAT-I HAKİKİYE SAHNELERİ (1909)
           Roman:NADİDE (1891)-HAYAL İÇİNDE (1901)

Ozansoy, Faik Ali(1876-1950)         
           Şiir: FANİ TESELLİLER(1908)-TEMASİL(1913)-ELHAN-I VATAN (1915)-ŞÂİR-İ A'ZAM'A MEKTUB (1923)
           Biyografi:MİDHAT PAŞA (1908)
           Tiyatro:PAYİTAHTIN KAPISINDA (1920)-NEDİM VE LALE DEVRİ (1950)   

Erozan, Celal Sahir(1883-1935)      
           Şiir:BEYAZ GÖLGELER (1898 -1909)-BUHRAN (1909)-SİYAH KİTAP (1911)Erozan, Celal Sahir(1883-1935)       

Esendal, Memduh ?evket (1883-1952)  
          Öykü: HİKAYELER 1. KİTAP (1946, OTLAKÇI ADIYLA 1958)-HİKAYELER 2. KİTAP (1946 MENDİL ALTINDA ADIYLA 1958)-TEMİZ SEVGİLER (1983)-
          VEYSEL ÇAVUŞ (1984)-BİR KÜÇÜK ÇİÇEK (1984)-İHTİYAR ÇİLİNGİR (1984)
          Roman:AYAŞLI VE KİRACILARI (1934)-VASSAF BEY (1983)

Seyfettin, Ömer (1884-1920)         
          Şiir:ÖMER SEYFETTİN'İN ŞİİRLERİ (1972)
          İnceleme:MİLLİ TECRÜBELERDEN ÇIKARILMIŞ AMELİ SİYASET (1912)-YARINKİ TURAN DEVLETİ (1914)-TÜRKLÜK MEFKURESİ (1914)-TÜRKLÜK ÜLKÜSÜ (1975)
          Öykü:HAREM (1918)-YÜKSEK ÖKÇELER (1922, 1988)-GİZLİ MABED (1923, 1988)-BEYAZ LALE (1938)-ASİLZÂDELER (1938)-İLK DÜŞEN AK (1938, 1980)-
          MAHÇUPLUK İMTİHANI (1938, 1982)-DALGA (1943, 1952)-NOKTA (1956)-TARİH EZELÎ BİR TEKERRÜRDÜR (1958)
          Roman:ASHÂB-I KEHFİMİZ (1918)-EFRUZ BEY (1919)-YALNIZ EFE (1919, 1988)                               

Adivar, Edip Halide (1884-1964) 
           Anı:TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI (1962)-MOR SALKIMLI EV (1963)
           Tiyatro:KENAN ÇOBANLARI (1916)-MASKE VE RUH (1945)
           Öykü:İZMİR'DEN BURSA'YA (1922)-HARAP MABETLER (1911)-DAĞA ÇIKAN KURT (1922)
           Roman:HEYULA (1908)-RAİK'İN ANNESİ (1909)-SEVİYE TALİP (1910)-HANDAN (1912)-YENİ TURAN (1912)-SON ESERİ (1913)-MEV'UD HÜKÜM (1918)-
           ATEŞTEN GÖMLEK (1923)-VURUN KAHPEYE (1923)-KALP AĞRISI (1924)-ZEYNO'NUN OĞLU (1928)-SİNEKLİ BAKKAL (1936)-YOLPALAS CİNAYETİ (1937)-
           TATARCIK (1939)-SONSUZ PANAYIR (1946)-DÖNER AYNA (1954)-AKİLE HANIM SOKAĞI (1958)-KERİM USTANIN OĞLU (1958)-SEVDA SOKAĞI KOMEDYASI (1959)-                            ÇARESAZ (1961)-HAYAT PARÇALARI (1963)                                    

Halikarnas Balikcisi ( Kabaagacli, Cevat Sakir )(1886-1973)
            Deneme:ANADOLU EFSANELERİ (1954)-ANADOLU TANRILARI (1955)-ANADOLU’NUN SESİ (1971)-HEY KOCA YURT (1972)-DÜŞÜN YAZILARI (1981)                                                              Anı:MAVİ SÜRGÜN (1961)
            Öykü:EGE KIYILARINDAN (1939)-MERHABA AKDENİZ (1947)-EGE'NİN DİBİ (1952)-YAŞASIN DENİZ (1954)-GÜLEN ADA (1957)-EGE'DEN (1972)-
            GENÇLİK DENİZLERİNDE (1973)
            Roman:AGANTA BURİNA BURİNATA (1946)-ÖTELERİN ÇOCUĞU (1956)-ULUÇ REİS (1962)-TURGUT REİS (1966)-DENİZ GURBETÇİLERİ (1969)    

Hisar, Abdulhak Sinasi (1887-1963)  
           Antoloji:AŞK İMİŞ HER NE VAR ALEMDE (1955)-GEÇMİŞ ZAMAN FIKRALARI (1958)
           Monografi:İSTANBUL VE PİERRE LOTİ (1958)-YAHYA KEMAL'E VEDA (1959)-AHMET HAŞİM'İN ŞİİRİ VE HAYATI (1963)
           Anı:BOĞAZİÇİ MEHTAPLARI (1943)-BOĞAZİÇİ YALILARI (1954)-GEÇMİŞ ZAMAN KÖŞKLERİ (1956)
           Roman:FAHİM BEY VE BİZ (1941)-ÇAMLICA'DAKİ ENİŞTEMİZ (1944)-ALİ NİZAMİ BEY'İN ALAFRANGALIĞI VE ŞEYHLİĞİ (1952)

Karay, Refik Halid (1888-1965 )  
           Günce
:BİR İÇİM SU (1931)-BİR AVUÇ SAÇMA (1939)-İLK ADIM (1941)-ÜÇ NESİL ÜÇ HAYAT (1943)-MAKYAJLI KADIN (1943)-TANRIYA ŞİKAYET (1944)
           Anı:MİNELBAB İLELMİHRAB (1946)-BİR ÖMÜR BOYUNCA (1980)
           Mizah:SAKIN ALDANMA İNANMA KANMA (1915)-KİRPİNİN DEDİKLERİ (1918)-AGOP PAŞA’NIN HATIRALARI (1918)-AY PEŞİNDE (1922)-TANIDIKLARIM (1922)-                                  GUGUKLU SAAT (1925)
          Öykü:MEMLEKET HİKAYELERİ (1919)-GURBET HİKAYELERİ (1940)
          Roman:İSTANBUL’UN İÇYÜZÜ (1920)-YEZİDİN KIZI (1939)-ÇETE (1939)-SÜRGÜN (1941)-ANAHTAR (1947)-BU BİZİM HAYATIMIZ (1950)-NİLGÜN (3 CİLT, 1950-1952)-                        YERALTINDA DÜNYA VAR (1953)-DİŞİ ÖRÜMCEK (1953)-BUGÜNÜN SARAYLISI (1954)-2000 YILININ SEVGİLİSİ (1954)-İKİ CİSİMLİ KADIN (1955)-
          KADINLAR TEKKESİ (1956)-KARLI DAĞDAKİ ATEŞ (1956)-DÖRT YAPRAKLI YONCA (1957)-SONUNCU KADEH (1965)-YERİNİ SEVEN FİDAN (1977)-
          EKMEK ELDEN SU GÖLDEN (1980)-AYIN ON DÖRDÜ (1980)-YÜZEN BAHÇE (1981)  

Karaosmanoglu, Yakup Kadri (1889-1974)    
          Şiir:ERENLERİN BAĞINDAN (1938)-OKUN UCUNDAN (1940)
          Monografi:AHMET HAŞİM (1934)-ATATÜRK (1946)
          Makale:KADINLIK VE KADINLARIMIZ (1923)-SEÇME YAZILAR (1928)-ERGENEKON (İKİ CİLT, 1929)-ALP DAĞLARI'NDAN VE MİSS CHALFRİN'İN ALBÜMÜNDEN (1942)
          Anı:ZORAKİ DİPLOMAT (1955)-ANAMIN KİTABI (1957)-VATAN YOLUNDA (1958)-POLİTİKADA 45 YIL (1968)-GENÇLİK VE EDEBİYAT HATIRALARI (1969)                                                      Tiyatro:NİRVANA (1909)-VEDA (1909)-SAĞANAK (1929)-MAĞARA (1934)
          Öykü:BİR SERENCAM (1914)-RAHMET (1923)-MİLLİ SAVAŞ HİKÂYELERİ (1947)
          Roman:KİRALIK KONAK (1922)-NUR BABA (1922)-HÜKÜM GECESİ (1927)-SODOM VE GOMORE (1928)-YABAN (1932)-ANKARA (1934)-BİR SÜRGÜN (1937)-                                            PANAROMA (2 CİLT, 1953)-HEP O ŞARKI (1956)

Guntekin, Resat Nuri (1889-1956)     
          Gezi
:ANADOLU NOTLARI (İLK CİLDİ 1936; İKİNCİ CİLDİ 1966)
          Eğitim:DİL VE EDEBİYAT: TÜRK KIRAATİ (1930)-FRANSIZCA-TÜRKÇE RESİMLİ BÜYÜK DİL KILAVUZU (1935)
          Tiyatro:HANÇER (1920)-ESKİ RÜYA (1922)-ÜMİDİN GÜNEŞİ (1924)-GAZETECİ DÜŞMANI-ŞEMSİYE HIRSIZI-İHTİYAR SERSERİ (ÜÇ OYUN BİRARADA, 1925)-
           TAŞ PARÇASI (1926)-HÜLLECİ (1926)-BİR KÖY HOCASI (1928)-BABÜR ŞAH'IN SECCADESİ (1931)-BİR KIR EĞLENCESİ (1931)-ÜMİT MEKTEBİNDE (1931)-
            FELAKET KARŞISINDA- GÖZDAĞI-ESKİ BORÇ (ÜÇ OYUN BİRARADA, 1931)-İSTİKLAL (1933)-VERGİ HIRSIZI (1933)-BİR YAĞMUR GECESİ (1943)-
            BALIKESİR MUHASEBECİSİ (1953)-TANRIDAĞI ZİYAFETİ (1955)-YAPRAK DÖKÜMÜ (1971)-ESKİ ŞARKI (1971)
            Öykü:GENÇLİK VE GÜZELLİK (1919)-ROÇİLD BEY (1919)-ESKİ AHBAP (1919)-TANRI MİSAFİRİ (1927)-SÖNMÜŞ YILDIZLAR (1928)-LEYLA İLE MECNUN (1928)-                                       OLAĞAN İŞLER (1930)
           Roman:ÇALIKUŞU (1922)-GİZLİ EL (1924)-DAMGA (1924)-DUDAKTAN KALBE (1925)-AKŞAM GÜNEŞİ (1926)-BİR KADIN DÜŞMANI (1927)-YEŞİL GECE (1928)-
           ACIMAK (1928)-YAPRAK DÖKÜMÜ (1930)-KIZILCIK DALLARI (1932)-GÖKYÜZÜ (1935)-ESKİ HASTALIK (1938)-ATEŞ GECESİ (1942)-DEĞİRMEN (1944)-
           MİSKİNLER TEKKESİ (1946)-HARABELERİN ÇİÇEĞİ (1953)-KAVAK YELLERİ(1961)-SON SIĞINAK (1961)-KAN DAVASI (1962)

Orhon, Orhan Seyfi(1890-1972)
          Şiir:FIRTINA VE KAR (1917)-PERİ KIZI İLE ÇOBAN HİKÂYESİ (1919)-GÖNÜLDEN SESLER (1922)-KERVAN (1935)-O BEYAZ BİR KUŞTU (1941)-
          İSTANBUL’UN FETHİ (1953)- İŞTE SEVDİĞİM DÜNYA (1962)-KERVAN (1964)-ORHAN SEYFİ ORHON’DAN ŞİİRLER (1970)
          Makale:DÜN-BUGÜN-YARIN (1943)
          Öykü:DÜĞÜN GECESİ (1957)
          Roman:ÇOCUK ADAM (1941)                                                                 

Ozansoy, Halit Fahri(1891-1971)
         Şiir
:RÜYA (1912)-CENK DUYGULARI (1917)-EFSANELER (1919)-ZAKKUM (1920)-BULUTLARA YAKIN (1921)-GÜLİSTANLAR HARABELER (1922)-PARAVAN (1929)-                                 BALKONDA SAATLER (1931)-SULARA DALAN GÖZLER (1936)-BÜYÜK MABEDİN EŞİĞİNDEN (1938)-HEP ONUN İÇİN (1962)-SONSUZ GECELERİN ÖTESİNDE (1964)                           Anı:EDEBİYATÇILAR GEÇİYOR (1939)-DARÜLBEDAYİ DEVRİNİN ESKİ GÜNLERİ (1964)-ESKİ İSTANBUL RAMAZANLARI (1968)   
         Tiyatro:BAYKUŞ (1916)-İLK ŞAİR (1923)-SÖNEN KANDİLLER (1926)-NEDİM (1932)-ON YILIN DESTANI (1933)-HAYALET(1936)-
         ALİ BABA YAHUT KIRKHARAMİLER (1936)-FATMA'NIN DİLEĞİ (1938)--BİR DOLAPTIR DÖNÜYOR (1958)-İKİ YANDA (1970)
         Roman:SULARA GİDEN KÖPRÜ (1939)-ÂŞIKLAR YOLUNUN YOLCULARI (1939)                                       

 Atay, Falih Rifki (1894-1971)   
         Gezi:FAŞİST ROMA, KEMALİST TİRAN, KAYBOLMUŞ MAKEDONYA (1930)-DENİZ AŞIRI (1931)-YENİ RUSYA (1931)-MOSKOVA-ROMA (1932)-BİZİM AKDENİZ (1934)-                         TAYMİS KIYILARI (1934)-TUNA KIYILARI (1938)-HİND (1944)-YOLCU DEFTERİ (1946)-GEZEREK GÖRDÜKLERİM (1970)-İNCELEME-BAŞVEREN İNKILAPÇI (ALİ-                                     SUAVİ ÜZERİNE, 1954)-ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR? (1966)-LONDRA KONFERANSI MEKTUPLARI (1933)-TÜRK KANADI (1941)-KANAT VURUŞU (1945)
          Monografi:BABANIZ ATATÜRK (ÇOCUKLAR İÇİN, 1955)
          Fıkra:ESKİ SAAT (1933)-NİÇİN KURTULMAMAK (1953)-ÇİLE (1955)-İNANÇ (1965)-PAZAR KONUŞMALARI (1966)-KURTULUŞ (1966)-BAYRAK (1970)
          Anı :ATEŞ VE GÜNEŞ (SURİYE VE FİLİSTİN SAVAŞ ANILARI, 1918)-ZEYTİNDAĞI (1932)-MUSTAFA KEMAL'İN MÜTAREKE DEFTERİ (1955)-
          MUSTAFA KEMAL'İN AĞZINDAN VAHDETTİN (1955)-ATATÜRK'ÜN BANA ANLATTIKLARI (1955)-ÇANKAYA (1961)-BATIŞ YILLARI (1963)-
          ATATÜRK'ÜN HATIRALARI, 1914-1919, (1965)- ATATÜRK NE İDİ? (1968)
      
Yesari, Mahmut (1895-1945)     
          Çeviri:KAYIP YÜZÜNDEN KAZANÇ (1936)-YALI UŞAĞI (1940)-ERKEK GÜZELİ (1941)
          Tiyatro:AYRI ODA-SANCAĞIN ŞEREFI-HASBAHÇE (1927)-SOYULAN HIRSIZ (1928)-KARGA İLE TİLKİ (1928)-BİR HAYAL KIRIKLIĞI (1928)KAZMA KUYUYU (1928)-
           TAVSİYE MEKTUPLARI (1928)-KÂHYA KADIN (1931)-SÜTTEN AĞZIM YANDI (1932)--SÜRTÜK (1937)-ANTİKA TABLO-FENER NÖBETİ (1939)-
           HANİFE TEYZE HİZMETÇİ ARIYOR (1939)-KAPLICA OTELİ (1939)-MÜTHİŞ BİR  HASTALIK (1939)-PENCEREDEN PENCEREYE (1939)----SERSERİ 
          Roman:BIR NAMUS MESELESI (1923)-ÇOBAN YILDIZI (1925)-ÇULLUK (1927)-PERVİN ABLA (1927)-AK SAÇLI GENÇ KIZ (1928)-BAĞRIYANIK ÖMER (1930)-
           KIRLANGIÇLAR (1930)-SU SİNEKLERİ (1932)-BAHÇEMDE BİR GÜL AÇTI (1932)-KALBİMİN SUÇU (1932)-ÖLÜNÜN GÖZLERİ (1933)-SEVDA İHTİKÂRI (1934)-
           AŞK YARIŞI (1934)-KANLI SIR (1935)-YAKUT YÜZÜK (1937)-DAĞ RÜZGÂRLARI (1939)-TİPİ DİNDİ (1939)-SAĞANAK ALTINDA (1943)-BİR AŞK UÇURUMU (1943)-
           GECE YÜRÜYÜŞÜ (1944)        

Başar, Şükufe Nihal(1896-1973) 
         Şiir:YILDIZLAR VE GÖLGELER (1919)-HAZAN RÜZGARLARI (1927)-GAYYA (1930)-YAKUT KAYALAR (1931)-SU (1933)-SILA YOLLARI (1935)-SABAH KUŞLARI (1943)-                             YERDEN GÖĞE (1960)-ŞÜKUFE NİHAL / ŞİİRLER (1975)
         Öykü:TEVEKKÜLÜN CEZASI (1928)
         Roman:RENKSİZ ISTIRAP (1928)-YAKUT KAYALAR (1931)-ÇÖL GÜNEŞİ (1933)-YALNIZ DÖNÜYORUM (1938)-DOMANİÇ DAĞLARININ YOLCUSU (1946)-
         ÇÖLDE SABAH OLUYOR (1951)

Ortaç, Yusuf Ziya(1896-1967) 
         Şiir: KINDAN AKINA (1916)-AŞIKLAR YOLU (1919)-CEN UFUKLARI (1920)-YANARDAĞ (1928)-BİR SELVİ GÖLGESİ (1938)-KUŞ CIVILTILARI (1938)-
         BİR RÜZGAR ESTİ (1952)
         Gezi: GÖZ UCUYLA AVRUPA (1958)
         Anı: PORTRELER (1960)-BİZİM YOKUŞ 1966)
         Biyografi:İSMET İNÖNÜ (1946)
         Tiyatro::KÖRDÜĞÜM (1920)-LATİFE (1919)-NİKAHTA KERAMET (1923)
          Mizah:ŞEN KİTAP (1919)-BEŞİK (1943)-OCAK (1943)-SARI ÇİZMELİ MEHMED AĞA (1956)-GÜN DOĞMADAN (1960) 
          Roman:KÜRKÇÜ DÜKKANI (1931)-ŞEKER OSMAN (1932)-GÖÇ (1943)-ÜÇ KATLI EV (1953)                                     

Çamlıbel, Faruk Nafiz(1898-1973) 
          Şiir:ŞARKIN SULTANLARI (1918)-GÖNÜLDEN GÖNÜLE (1919)-DİNLE NEYDEN (1919)-ÇOBAN ÇEŞMESİ (1926)-SUDA HALKALAR (1928)-
          BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ (1933)-ELİMLE SEÇTİKLERİM (1934)-AKARSU (1937)-TATLI SERT (1938-AKINCI TÜRKÜLERİ (1938)-HEYECAN VE SÜKUN (1959)-
          ZİNDAN DUVARLARI (1962)-HAN DUVARLARI (1969)
          Tiyatro:İLK GÖZ AĞRISI (1922)-SEVK-İ TABÎÎ (1925)-CANAVAR (1926)-AKIN (1932)-ÖZYURT (1932)-KAHRAMAN (1933)-ATEŞ (1939)-DEV AYNASI (1945)-
           YAYLA KARTALI (1945)
            Roman:YILDIZ YAĞMURU (1936)            

Safa, Peyami (1899-1961)
           Deneme:TÜRK İNKILÂBINA BAKIŞLAR (1938)-BÜYÜK AVRUPA ANKETİ (1938)-FELSEFÎ BUHRAN (1939)-MİLLET VE İNSAN (1943)-MAHUTLAR (1959)-
           MİSTİSİZM (1961)-NASYONALİZM (1961)-SOSYALİZM (1961)-DOĞU-BATI SENTEZİ (1963)-SANAT- EDEBİYAT-TENKİD (1970)-OSMANLICA-TÜRKÇE-
            UYDURMACA (1970)- SOSYALİZM-MARKSİZİM- KOMÜNİZM (1971)-DİN-İNKILAP-İRTİCA (1971)-KADIN-AŞK-AİLE (1973)-YAZARLAR-SANATÇILAR-
            MEŞHURLAR (1976)-EĞİTİM-GENÇLİK-ÜNİVERSİTE (1976)-20. ASIR- AVRUPA VE BİZ (1976)
            Ders Kitapları:CUMHURİYET MEKTEPLERİNE MİLLET ALFABESİ (1929)-CUMHURİYET MEKTEPLERİNE ALFABE (1929)-
            CUMHURİYET MEKTEPLERİNE KIRAAT (DÖRT CİLT, 1929)-YENİ TALEBE MEKTUPLARI (1930)-BÜYÜK MEKTUP NUMUNELERİ (1932)-TÜRK GRAMERİ (1941)-
            DİL BİLGİSİ (1942)-FRANSIZ GRAMERİ (1942)-TÜRKÇE İZAHLI FRANSIZ GRAMERİ (1948)
            Tiyatro:GÜN DOĞUYOR (1932)
            Öykü:HİKAYELER (1980)
            Roman:GENÇLİĞİMİZ (1922)-ŞİMŞEK (1923)-SÖZDE KIZLAR (1923)-MAHŞER (1924)-BİR AKŞAMDI (1924)-SÜNGÜLERİN GÖLGESİNDE (1924)-
            BİR GENÇ KIZ KALBİNİN CÜRMÜ (1925)-CANAN (1925)-DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU (1930)-FATİH-HARBİYE (1931)-ATİLLA (1931)-
            BİR TEREDDÜDÜN ROMANI (1933)-MATMAZEL NORALYA'NIN KOLTUĞU (1949)-YALNIZIZ (1951)-BİZ İNSANLAR (1959)

Tanpinar, Ahmet Hamdi (1901-1962)  
           Şiir:BÜTÜN ŞİİRLERİ (1976-1981)
           Antolojiler: TEVFİK FİKRET (1937-1944)-NAMIK KEMAL (1942)-YAHYA KEMAL (1940-1982)-19. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (1942-1985)                                                                                       Deneme: BEŞ ŞEHİR (1946-2001)-EDEBİYAT ÜZERİNE MAKALELER (1969-1977)-YAŞADIĞIM GİBİ (1970-1977)
           Öykü: ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI (1943-1983)-YAZ YAĞMURU (1955-1983)-HİKAYELER (1983)
           Roman: MAHUR BESTE (TEFRİKA 1944 – BASIM 1975)-HUZUR (1949-1983)-SAHNENİN DIŞINDAKİLER (TEFRİKA 1950- BASIM 1973)-
           SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ (1961-1977)-AYDAKİ KADIN (1987)          

Tecer, Ahmat Kutsi(1901-1967)  
         Şiir:ŞİİRLER (1932)-BEŞ MEVSİM (1957)-TÜM ŞİİRLERİ (1980)
         İnceleme:SİVAS HALK ŞAİRLERİ BAYRAMI (1932)-KÖYLÜ TEMSİLLERİ (1940)-TÜRK FOLKLORUNDA SOSYAL MESELE (1969)
         Tiyatro:YAZILAN BOZULMADAN (1947)-KÖŞEBAŞI (1948)-KÖROĞLU (1949)--BİR PAZAR GÜNÜ (1959)-SATILIK EV (1961)                                                               

Zorlutuna, Halide Nusret(1901-1984)   
        Şiir:GECEDEN TAŞAN DERTLER (1930)-YAYLA TÜRKÜSÜ (1943)-YURDUMUN DÖRT BUCAĞI (1950)-ELLERİM BOMBOŞ (1967)
        Hatıra:BİR DEVRİN ROMANI, KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI ANKARA, (1978)
        Öykü:BÜYÜK ANNE (1971)-AYDINLIK KAPI (1974)-BENİM KÜÇÜK DOSTLARIM (1948)
        Roman:KÜLLER (1921)-SİSLİ GECELER (1922)-GÜL'ÜN BABASI KİM (1933)-AŞK VE ZAFER (1978)

Kısakürek, Necip Fazıl(1903-1983)   
        Şiir :ÖRÜMCEK AĞI (1925)-KALDIRIMLAR (1928)-BEN VE ÖTESİ (1932)-SONSUZLUK KERVANI (1955)-ÇİLE (1962)-ŞİİRLERİM (1969)                                                                                                      Tiyatro :TOHUM (1935)-BİR ADAM YARATMAK (1938)-KÜNYE (1940)-PARA (1942)-NAMI DİĞER PARMAKSIZ SALİH (1949)-REİS BEY (1964)-ABDÜLHAMİT HAN (1969)
        Öykü : RUH BURKUNTULARINDAN HİKAYELER (1965)-KAFA KAĞIDI (1984)
        Roman : AYNADAKİ YALAN (1980) 

Asya, Ahmet Nihat(1904-1975)  
       Şiir:HEYKELTIRAŞ (1924)-YASTIĞIMIN RÜYASI (1930)-AYETLER (1936)-BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR (1946)-KUBBE-İ HADRÂ (MEVLANA ÜZERİNE, 1956)-
        KÖKLER VE DALLAR (1964)-EMZİKLER (1964)-DUALAR VE AMİNLER (1967)-AYNALARDA KALAN (1969)-BÜTÜN ESERLERİ (1975-1977)-RUBAİYYAT-I ÂRİF (1956)-                              KIBRIS RUBAİLERİ (1964, 1967)-NİSAN (1964)-KOVA BURCU (1967)-AVRUPA’DAN RUBAİLER (1969)-ŞİİRLER (AHMET KABAKLI DERLEDİ, 1971)-
        BÜTÜN ESERLERİ (1975-1977)
        Düzyazı: KANATLAR VE GAGALAR (1946)-ENİKLİ KAPI (1964) 

Atsız, Hüseyin Nihal(1905-1975)
        Şiir: YOLLARIN SONU(1946)
        Araştırma: TÜRK EDEBİYATI TARİHİ(1940)
        Öykü:DÖNÜŞ (1943)-ŞEHİDLERİN DUASI (1943)-ERKEK KIZ (1931)-İKİ ONBAŞI (1931)-HER ÇAĞIN MASALI (1966)
        Roman: DALKAVUKLAR GECESİ(1941)- BOZKURTLARIN ÖLÜMÜ(1946)- BOZKURTLAR DİRİLİYOR(1949)- DELİ KURT(1958)- RUH ADAM(1972)

Ali, Sabahattin (1907-1948)   
        Şiir:DAĞLAR VE RÜZGÂR (1934 - YENİ EKLERLE 1943).-KURBAĞANIN SERENADI VE ÖTEKİ ŞİİRLER'LE BİRLİKTE (1937)
        Çeviri:TARİHTE GARİP VAKALAR, MAX MEMMERİCH (1941)-ANTİGONE, SOFOKLES (1942)-MİNNA VON BARNHELM, LESSİNG (1943)-
        ÜÇ ROMANTİK HİKAYE, H. VON KLEİST - A.V. CHAMİSSO - E.T.A. HOFFMANN (1944)-FONTAMARA, IGNAZİO SİLONE (1944)-GYGES VE YÜZÜĞÜ, FR. HEBBEL (1944)-                          YÜZBAŞININ KIZI, A.S.  PUŞKİN (1944)
        Öykü:DEĞİRMEN (1935)-KAĞNI (1936)-SES (1937)-YENİ DÜNYA (1943)-SIRÇA KÖŞK (1947)
        Roman:KUYUCAKLI YUSUF (1937)-İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN (1940)-KÜRK MANTOLU MADONNA (1943) 

Dıranas, Ahmet Muhip(1909-1980)
        Şiir:ŞİİRLER(1974)
       Tiyatro:GÖLGELER(1947)-O BÖYLE İSTEMEZDİ(1948) 

Tahir, Kemal (1910-1973)        
       Öykü:GÖL İNSANLARI (1955)
       Roman:SAĞIRDERE (1955)-ESİR ŞEHRİN İNSANLARI (1956)-KÖRDUMAN (1957)-RAHMET YOLLARI KESTİ (1957)-YEDİ ÇINAR YAYLASI (1958)-
       KÖYÜN KAMBURU (1959)-ESİR ŞEHRİN MAHPUSU (1961)-BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK (1962)-KELLECİ MEMET (1962)-YORGUN SAVAŞÇI (1965)-DEVLET ANA (1967)-                           KURT KANUNU (1969)- BÜYÜK MAL (1970)-YOL AYRIMI (1971)-NAMUSÇULAR (1974)-KARILAR KOĞUŞU (1974)-HÜR ŞEHRİN İNSANLARI (1976)-DAMAĞACI (1977)-                       BİR MÜLKİYET KALESİ I-II (1977)

Ilgaz, Rifat (1911-1993) 
       Şiir:YARENLİK (1943)-SINIF (1944)-YAŞADIKÇA (1948)-DEVAM (1953)-ÜSKÜDAR’DA SABAH OLDU (1954)-SOLUK SOLUĞA (1962)-KARAKILÇIK (1969)-
       UZAK DEĞİL (1971)-GÜVERCİNİM UYUR MU (1974)-KULAĞIMIZ KİRİŞTE (1983)-OCAK KATIRI ALAGÖZ (1987)-BÜTÜN ŞİİRLERİ (1983)
       Anı:YOKUŞ YUKARI (1982)-KIRK YIL ÖNCE KIRK YIL SONRA (1986)-DÖRDÜNCÜ BÖLÜK (1992)
       Öykü:RADARIN ANAHTARI (1957)-DON KİŞOT İSTANBUL'DA (1957)-KESMELİ BUNLARI (1962)-NERDE O ESKİ USTURALAR (1962)-SAKSAĞANIN KUYRUĞU (1962)-                           ŞEVKET USTANIN KEDİSİ (1965)-GARİBİN HOROZU (1969)-ALTIN EKİCİSİ (1972)-PALAVRA (1972-TUH SANA (1972)-ÇATAL MATAL KAÇ ÇATAL (1972)-
        BUNADI BU ADAM (1972)-KEŞ (1972)-AL ATINI (1972)-HABABAM SINIFI UYANIYOR (1972)-HABABAM SINIFI BASKINDA (1972)-
        HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (1972)-RÜŞVETİN ALAMANCASI (1982)-SOSYAL KADINLAR PARTİSİ (1983)-ÇALIŞ OSMAN ÇİFTLİK SENİN (1983)-
        ŞEKER KUTUSU (1990)
        Roman:HABABAM SINIFI (1957)-PİJAMALILAR (BİZİM KOĞUŞ) (1959)- KARADENİZİN KIYICIĞINDA (1969)-HALİME KAPTAN (1972)-
         MEŞRUTİYET KIRATHANESİ(1974)-KARARTMA GECELERİ (1974)-SARI YAZMA (1976)-YILDIZ KARAYEL (1981)-APARTIMAN ÇOCUKLARI (1984)-
         HOCA NASRETTİN VE ÇÖMEZLERİ (1984)-HABABAM SINIFI İCRAATIN İÇİNDE (1987)                                                                            

Kemal, Orhan (1914-1970)  
         Anı:NAZIM HİKMET'LE ÜÇ BUÇUK YIL 1965
         Oyun:İSPİNOZLAR (1965)-72. KOĞUŞ (1967)
         Öykü:EKMEK KAVGASI (1949)-SARHOŞLAR (1951)-ÇAMAŞIRCININ KIZI (1952)-72. KOĞUŞ (1954)-GREV (1954)-ARKA SOKAK (1956)-KARDEŞ PAYI (1957)-
         BABİL KULESİ (1957)-DÜNYADA HARP VARDI (1963)-MAHALLE KAVGASI (1963)-İŞSİZ (1966)-ÖNCE EKMEK (1968)-KÜÇÜKLER VE BÜYÜKLER (1971)
         Roman:BABA EVİ (1949)-AVARE YILLAR (1950)-MURTAZA (1952)-CEMİLE (1952)-BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE (1954)-SUÇLU (1957)- DEVLET KUŞU (1958)-                               VUKUAT VAR (1958)-GAVURUN KIZI (1959)-KÜÇÜCÜK (1960)-DÜNYA EVİ (1960)-EL KIZI (1960)-HANIMIN ÇİFTLİĞİ (1961)-
          ESKİCİ VE OĞULLARI 1962 (ESKİCİ DÜKKANI ADIYLA 1970)-GURBET KUŞLARI (1962)-SOKAKLARIN ÇOCUĞU (1963)-KANLI TOPRAKLAR (1963)-
          BİR FİLİZ VARDI (1965)-MÜFETTİŞLER MÜFETTİŞİ (1966)-YALANCI DÜNYA (1966)-EVLERDEN BİRİ (1966)-ARKADAŞ ISLIKLARI (1968)-SOKAKLARDAN BİR KIZ (1968)-                    ÜÇ KAĞITÇI (1969)-KÖTÜ YOL (1969)-KAÇAK (1970)-TERSİNE DÜNYA (1986)                                                                           

Taner, Haldun (1915-1986)  
          Söyleşi: HAK DOSTUM DİYE BAŞLAYALIM SÖZE (1978)
          Gezi: DÜŞSEM YOLLARA YOLLARA (1979)- BERLİN MEKTUPLARI (1984)
           Tiyatro:GÜNÜN ADAMI-DIŞARDAKİLER (1957)-VE DEĞİRMEN DÖNERDİ (1958)-FAZİLET ECZANESİ (1960)-LÜTFEN DOKUNMAYIN (1961)-HUZUR ÇIKMAZI (1962)-                         KEŞANLI ALİ DESTANI (1964)-GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM (1964)-ZİLLİ ZARİFE (1966)-VATAN KURTARAN ŞABAN (1967)-
           BU ŞEHR-İ STANBUL Kİ (1968)-SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI (1971)-ASTRONOT NİYAZİ (1970)-HA BU DİYAR (1971)-DÜN BUGÜN (1971)-AŞK-U SEVDA (1973)-                       DEV AYNASI (1973)-YÂR BANA BİR EĞLENCE (1974)-AYIŞIĞINDA ŞAMATA (1977)-HAYIRDIR İNŞALLAH (1980)
           Öykü:YAŞASIN DEMOKRASİ (1949)-TUŞ (1951)-ŞİŞHANE'YE YAĞMUR YAĞIYORDU (1953)-AYIŞIĞINDA ÇALIŞKUR (1954)-ONİKİYE BİR VAR (1954)-
           KONÇİNALAR (1967)-SANCHO'NUN SABAH YÜRÜYÜŞÜ (1969)-KIZIL SAÇLI AMAZON (1970)-YALIDA SABAH (1983)             

Nesin, Aziz (1915-1995)     
           Şiir:SONDAN BAŞA (1984)-SEVİYE ON ÖLÜME BEŞ KALA (1986)-KENDİNİ YAKALAMAK (1988)-HOŞÇAKALIN (1990)
           Deneme:SİVAS ACISI (1995)-ÇUVALA DOLDURULMUŞ KEDİLER (1995)-SİZİ MEMLEKETTE EŞEK YOK MU? (1995)-OKUDUĞUM KİTAPLAR (2001)
           Tiyatro:BİRAZ GELİR MİSİNİZ (1958)-BİR ŞEY YAP MET (1959)-TOROS CANAVARI (1963)-DÜDÜKÇÜLERLE FIRÇACILARIN SAVAŞI (1968)-ÇİÇU (1970)-
           TUT ELİMDEN ROVNİ (1970)-HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM (1970)-BEŞ KISA OYUN (1979)-BÜTÜN OYUNLARI (ADAM YAYINLARI)(1982)
           Gezi:DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN (1976)-DÜNYA KAZAN BEN KEPÇE (1977)
           Mektup:AZİZ NESİN-TAHSİN SARAÇ MEKTUPLAŞMALARI (1995)-AZİZ NESİN-ALİ NESİN MEKTUPLAŞMALARI, CANIM OĞLUM, CANIM BABACIĞIM(2002)
           Konuşma:İNSANLAR KONUŞA KONUŞA (1988)-ÇUVALA DOLDURULMUŞ KEDİLER (1995)
           Antoloji:CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK MİZAHI (1973)
           Anı:BİR SÜRGÜNÜN HÂTIRALARI (1957)-BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEZ (1. BÖLÜM 1966, 2. BÖLÜM 1976)-POLİSTE (1967)-YOKUŞUN BAŞI (1982)-
           SALKIM SALKIM ASILACAK ADAMLAR (1987)-RÜYALARIM ZİYAN OLMASIN (1990)
           Masal:MEMLEKETİN BİRİNDE (1953)-HOPTİRİNAM (1960)-UYUSANA TOSUNUM (1971)-AZİZ DEDEDEN MASALLAR
           Taşlama:AZİZNAME (1970)
            Fıkra:NUTUK MAKİNASI (1958)-AZ GİTTİK UZ GİTTİK (1959)-MERHABA (1971)-SUÇLANAN VE AKLANAN YAZILAR (1982)-AH BİZ ÖDLEK AYDINLAR (1985)-                                            KORKUDAN KORKMAK (1988)
            Öykü:GERİYE KALAN (1948),-İT KUYRUĞU (1955)-YEDEK PARÇA (1955)-FİL HAMDİ (1955)-DAMDA DELİ VAR (1956)-KOLTUK (1957)-KAZAN TÖRENİ (1957)-
            TOROS CANAVARI (1957)-DELİLER BOŞANDI (1957)-MAHALLENİN KISMETİ (1957)-ÖLMÜŞ EŞEK (1957)-HANGİ PARTİ KAZANACAK (1957)-
            HAVADAN SUDAN (1958)-BAY DÜDÜK (1958)-NAZİK ALET (1958)-GIDIGIDI (1959)-AFERİN (1959)-KÖRDÖĞÜŞÜ (1959)-MAHMUL İLE NİGÂR (1959)-
            GÖZÜNE GÖZLÜK (1960)-AH BİZ EŞEKLER (1960)-YÜZ LİRAYA BİR DELİ (1961)-BİR KOLTUK NASIL DEVRİLİR (1971)-BİZ ADAM OLMAYIZ (1972)-
            SOSYALİZM GELİYOR SAVULUN (1965)-İHTİLÂLİ NASIL YAPTIK (1965)-RIFAT BEY NEDEN KAŞINIYOR (1965)-YEŞİL RENKLİ NAMUS GAZI (1965)-
            BÜLBÜL YUVASI EVLER (1968)-VATAN SAĞOLSUN (1968)-YAŞASIN MEMLEKET (1969)-BÜYÜK GREV (1978)-EL AYVAN DEYİP GEÇME (1980)-
            70 YAŞIM MERHABA (1984)-KALPAZANLIK BİLE YAPILAMIYOR (1984)-MAÇİNLİ KIZ İÇİN EV (1987)-NAH KALKINIRSIN (1988)
            Roman:KADIN OLAN ERKEK (1955)-GOL KRALI SAİT HOPSAİT (1957)-ERKEK SABAHAT (1957)-SAÇKIRAN (1959)-ZÜBÜK (1961)-ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA (1967)-                     TATLI BETÜŞ (1974)-YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ (1977) -SURNÂME (1976)-TEK YOL (1978) 

Bugra, Tarik (1918-1994)     
            Gezi Yazıları:GAGARİNGRAD (MOSKOVA NOTLARI) (1962)
            Deneme:GENÇLİKTÜRKÜSÜ (1964)-DÜŞMAN KAZANMAK SANATI (1979)-POLİTİKA DIŞI (1992)
            Tiyatro:AYAKTA DURMAK İSTİYORUM(?)-AKÜMÜLATÖRLÜ RADYO(?)-YÜZLERCE ÇİÇEK BİRDEN AÇTI (1979)                                             
             Öykü:OĞLUMUZ (1949)-YARIN DİYE BİR ŞEY-YOKTUR (1952)-İKİ UYKU ARASINDA (1954)-HİKÂYELER (1964)
             Roman:SİYAH KEHRİBAR (1955)-KÜÇÜK AĞA (1964)-KÜÇÜK AĞA ANKARADA (1966)-İBİŞİN RÜYASI (1970)-FİRAVUN İMANI (1976)-GENÇLİĞİM EYVAH (1979)-                                  DÖNEMEÇTE (1980)-YALNIZLAR (1981)-YAĞMUR BEKLERKEN (1981)-OSMANCIK (1983)NEMEÇTE (1980)-YALNIZLAR (1981)-YAĞMUR BEKLERKEN (1981)-                                            OSMANCIK (1983)

Kayacan, Feyyaz (1919-1993)  
             Şiir: LES GAMMES INSOLİTES (FRANSIZCA, 1938)-GESTES A LA MER (FRANSIZCA, 1939)- KAŞIK HAVASI (1976)- BENİM ÖRÜMCEĞİM BAŞKA (1982)
             Tiyatro:MUTLU AZINLIK (1968)
             Öykü: ŞİŞEDEKİ ADAM (1957)- SIĞINAK HİKÂYELERİ (1962)-CEHENNEMDE BİR YUSUF (1964)-GİBİCİLER (1967)-HİÇOĞLUNUN SERÜVENLERİ (1969)-
             BİR DELİ DEĞİLİN DEFTERLERİ (1987)
             Roman: ÇOCUKTAKİ BAHÇE (1982) 

Turkali, Vedat (1919-2016) 
             Şiir:ESKİ ŞİİRLER YENİ TÜRKÜLER (1979)
             Anı:SAVUNMALAR (1989)-KOMUNIST(2001)
             Tiyatro:141. BASAMAK (1971)-BU ÖLÜ KALKACAK (1976)-DALLAR YEŞİL OLMALI (1985)
             Roman:BİR GÜN TEK BAŞINA (1975-1980)-MAVİ KARANLIK (1983-1985)-YEŞİLÇAM DEDİKLERİ TÜRKİYE (1986)- TEK KİŞİLİK ÖLÜM(1989)-GÜVEN (2 CİLT) (1999)-                           KAYIP ROMANLAR (2004)-YALANCI TANIKLAR KAHVESI (2009)-FATMAGUL'UN SUCU NE (2011)-BITTI BITTI BITMEDI (2014)

Atilgan, Yusuf (1921-1989) 
             Çocuk Kitabı:EKMEK ELDEN SÜT MEMEDEN (1981)
             Çeviri:TOPLUMDA SANAT (K. BAYNES, 1980)
             Öykü:BODUR MİNAREDEN (1960)-EYLEMCİ (1993-BÜTÜN ÖYKÜLERİ (BODUR MİNAREDEN ÖTE VE EKMEK ELDEN SÜT MEMEDEN – 2000)
             Roman:AYLAK ADAM (1959)-ANAYURT OTELİ (1973)-CANİSTAN (2000)

Akbal, Oktay (1923-2015)  
             Deneme: KONUMUZ EDEBİYAT (1968)- YAZMAK YAŞAMAK (1972)- ÖLÜMSÜZ OYUN (1974)- ATATÜRK YAŞADI MI? (1975)-ZAMAN SENSİN (1977)-
             YAŞASIN EDEBİYAT (1977)- GENÇLER BİZE BAKIYOR (1978)- TEMMUZ SERÇESİ (1978)- YAŞAMI YENİDEN KURMAK (1979)- ATATÜRKÇÜLÜK SAVAŞI (1981)-
             ATATÜRK BİR GÜN GELECEK (1981)-ÖNCE ŞİİR VARDI (1982)- DÜNYAYA AÇILMAK (1982)-VATAN MAHZUN BEN MAHZUN (1983)-YAŞAYIP GÖRMEK (1984)-                                         GEÇMİŞİN İÇİNDEN (1985)- YARINLAR HESAP SORAR (1986)- SUSMAK VE KONUŞMAK MI? (1987)- TARİH EN BÜYÜK YARGIÇ (1987)-
             BİR DE SİMİT AĞACI OLSAYDI (1990)- YÜZYILDIR UMUTSUZLUK (1991)- SENİN ADIN AŞK (1993)- ÖNCE AŞK (1993)- GÜZEL DÜŞLERİN SONU (1994)-
             ŞARKILARINA KADAR MAHZUN (1997)-SÖZCÜKLERLE YOLCULUK (1998)
             İnceleme: DOST KİTAPLAR (1967)- ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATÇILAR SÖZLÜĞÜ (1967)
             Gezi: HİROŞİMALAR OLMASIN (1976)
             Anı: ŞAİR DOSTLARIM (1964)- ANI DEĞİL YAŞAM (1985)- KIRMIZI TENTELİ TRAMVAY / BABIALİ’DE 50 YIL (1993)- ŞAİRLERE ÖLÜM YOK (1994)-
             ŞAİRLER VE BEN (ŞAİRLERE ÖLÜM YOK VE ŞAİRLERLE SÖYLEŞİLER ADLI KİTAPLARININ BİRLEŞİMİ, 1999)-CÜCE ÇEŞME SOKAĞI NERDE? (2001)
             Günlük: GÜNLERDE I (1968)-ANILARDA GÖRMEK (1967-1969)- GEÇMİŞİN KUŞLARI (1965-1969)- YERYÜZÜ KORKUSU (1970-1973)-
             ANILARDA GÖRMEK / GÜNLÜK I (1965-1967; 1989)-GEÇMİŞİN KUŞLARI / GÜNLÜK II (1968 -1969)-YERYÜZÜ KORKUSU/GÜNLÜK III (1970-1975)-
            80’LERDE BİR YAZAR/GÜNLÜK IV (1980-1983;1994)         
            Öykü:ÖNCE EKMEKLER BOZULDU (1946)-AŞKSIZ İNSANLAR (1949)-BİZANS DENESİ (1953)- BULUTUN RENGİ (1954)- İKİSİ (1955)- BERBER AYNASI (1958)-
            YALNIZLIK BANA YASAK (1967)-TARZAN ÖLDÜ (1969)- İSTİNYE SULARI (1973)-İLK YAZ DEVRİMİ (1977)- İKİ ÇOCUK (1979)-KARŞI KIYILAR (1979)-
            HEY VAPURLAR  TRENLER (1981)- LUNAPARK (1983)- BAYRAKLI KAPI (1986)- AKŞAM KUŞLARI (1988)-EY GECE KAPINI ÜSTÜME KAPAT (1988)-
            HÜCREDE KARMEN (1998)- İLKYAZ DEVRİMİ (2000)
            Roman: GARİPLER SOKAĞI (1950)- SUÇUMUZ İNSAN OLMAK (1957)- İNSAN BİR ORMANDIR (1975)-
            İKİ ROMAN (SUÇUMUZ İNSAN OLMAK VE İNSAN BİR ORMANDIR’IN BİRLİKTE BASIMI, 1982)- DÜŞ EKMEĞİ (1983)- BATIK BİR GEMİ (1997)- AŞKSIZ İNSANLAR (2003)

Kemal, Yasar
 (1923-2015) 
           Röportaj:YANAN ORMANLARDA ELLİ GÜN (1955)-ÇUKUROVA YANA YANA (1955)-PERİ BACALARI (1957-1985)-BİR BULUT KAYNIYOR (1974-1989)-
            ALLAHIN ASKERLERİ (1978-1987)
            Fıkra-Deneme:TAŞ ÇATLASA (1961)-BALDAKİ TUZ (1974)-AĞACIN ÇÜRÜĞÜ (1980)
            Derleme:AĞITLAR (1943)
            Çocuk Kitabı:FİLLER SULTANI İLE KIRMIZI SAKALLI TOPAL KARINCA (1977-1983)
            Öykü:SARI SICAK (1952-1987)
            Roman:TENEKE (1955-1987)-BEYAZ MENDİL (1955)-İNCE MEMED I (1955-1989)-NAMUS DÜŞMANI (1957)-ALA GEYİK (1959)-ÖLÜM TARLASI (1966)-
            İNCE MEMED II (1969-1988)-YILANI ÖLDÜRSELER (1981)-İNCE MEMED III (1984-1988)-İNCE MEMED IV (1987/1989)-ORTADİREK (1960-1989)-
            DEMİRCİLER ÇARŞISI CİNAYETİ (1974-1990)-YUMURCUK KUŞU (KİMSECİK I, 1980-1988)-KALE KAPISI (KİMSECİK II, 1985-1987)-
            YER DEMİR GÖK BAKIR (1963-1990)-ÜÇ ANADOLU EFSANESİ (1967-1987)-ÖLMEZ OTU (1968-1988)-AĞRI DAĞI EFSANESİ (1970-1990)-ÇAKIRCALI EFE (1972-1986)-                     YUSUFÇUK YUSUF (1975-1990)-AL GÖZÜM SEYREYLE SALİH (1976-1990)-KUŞLAR DA GİTTİ (1978-1990)-DENİZ KÜSTÜ (1978-1990)-
             HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI (1982-1990)          

Ilhan, Attila (1925-2005)  
            Şiir:DUVAR (1948)-SİSLER BULVARI (1954)-YAĞMUR KAÇAĞI (1955)-BEN SANA MECBURUM (1960)-BELA ÇİÇEĞİ (1962)-YASAK SEVİŞMEK (1968)-
            TUTKUNUN GÜNLÜĞÜ (1973)-BÖYLE BİR SEVMEK (1977)-ELDE VAR HÜZÜN (1982)-KORKUNUN KRALLIĞI (1987)-AYRILIK SEVDAYA DAHİL (1993)-
             KİMİ SEVSEM SENSİN (2002)
             Deneme: HANGİ SOL (1970)-HANGİ BATI (1972)-HANGİ SEKS (1976)-HANGİ SAĞ (1980)-HANGİ ATATÜRK (1981)-HANGİ EDEBİYAT (1993)-HANGİ LAİKLİK (1995)-                            HANGİ KÜRESELLEŞME (1997)
             Öykü:YENGECİN KISKACI (1999)
             Roman:SOKAKTAKİ ADAM (1953)-ZENCİLER BİRBİRİNE BENZEMEZ (1957)-KURTLAR SOFRASI (1963/64)-BIÇAĞIN UCU (1973)-SIRTLAN PAYI (1974)-
             YARAYA TUZ BASMAK (1978)-FENA HALDE LEMAN (1980)-DERSAADET'TE SABAH EZANLARI (1981)-HACO HANIM VAY (1984)-O KARANLIKTA BİZ (1988)-
             ALLAHIN SÜNGÜLERİ-REİS PAŞA (2002)-GÂZİ PAŞA (2005)-O SARIŞIN KURT (2007)                                                                      

Baykurt, Fakir (1929-1999) 
            Şiir:BİR UZUN YOL(?)
           Toplum-Eğitim:EFKAR TEPESİ (1960)-ŞAMAROĞLANLARI (1976)-KEREM İLE ASLI(1974)-KALE KALE (1978)
           Çocuk Kitapları:TOPAL ARKADAŞ(?)-YANDIM ALİ, SAKARCA, SARI KÖPEK, DÜNYA GÜZELİ (1985)-SAKA KUŞLARI (1985)
           Öykü:ÇİLLİ (1955)-EFENDİLİK SAVAŞI (1959)-KARIN AĞRISI (1961)-CÜCE MUHAMMET (1964)-ANADOLU GARAJI (1970)-ON BİNLERCE KAĞNI (1971)-
           CAN PARASI (1973)İÇERDEKİ OĞUL (1974)-SINIRDAKİ ÖLÜ (1975)-GECE VARDİYASI (1982)-BARIŞ ÇÖREĞİ (1982)-DUİRSBUG TRENİ (1986)-
            BİZİM İNCE KIZLAR (1992)-DİKENLİ TEL (1998)
            Roman:YILANLARIN ÖCÜ (1954)-IRAZCANIN DİRLİĞİ (1961)-ONUNCU KÖY (1961)-AMERİKAN SARGISI (1967)-TIRPAN (1970)-KÖYGÖÇÜREN (1973)-
            KEKLİK (1975)-KARA AHMET DESTANI (1977)-YAYLA (1977)-YÜKSEK FIRINLAR (1983)-KOCA REN (1986)-YARIM EKMEK (1997)-KAPLUMBAĞALAR (1980)                           

Agaoglu, Adalet (1929- ) 
           Deneme:GÜNER SÜMER TOPLU ESERLERİ (1983)-ADALET AĞAOĞLU SEÇMELER (1993)-KARŞILAŞMALAR (1993)-GEÇERKEN (1996)-BAŞKA KARŞILAŞMALAR (1996)-                     ÖYLE KARGAŞADA BÖYLE KARŞILAŞMALAR (2002)-YENİ KARŞILAŞMALAR (2011)   
           Anı:GÖÇ TEMİZLİĞİ (1985)-GECE HAYATIM (RÜYA ANLATISI, 1991)
          Tiyatro:Evcilik OYUNU (1964)-ÇATIDAKİ ÇATLAK (1965)-TOMBALA (1967)-SINIRLARDA (1970)-ÜÇ OYUN: BİR KAHRAMANIN ÖLÜMÜ, ÇIKIŞ, KOZALAR (1973)-                                       KENDİNİ YAZAN ŞARKI (1976)-ÇOK UZAK-FAZLA YAKIN (1991)-DUVAR ÖYKÜSÜ (1992)-FİKRİMİN İNCE GÜLÜ (1996)-ÇAĞIMIZIN TELLALI (2011)
           Öykü:YÜKSEK GERİLİM (1974)-SESSİZLİĞİN İLK SESİ (1978)-HADİ GİDELİM (1982)-HAYATI SAVUNMA BİÇİMLERİ (1997)
           Roman:ÖLMEYE YATMAK (1973)-FİKRİMİN İNCE GÜLÜ (1976)-BİR DÜĞÜN GECESİ (1979)-YAZSONU (1980)-ÜÇ BEŞ KİŞİ (1984)-HAYIR (1987)-RUH ÜŞÜMESİ (1991)-                       ROMANTİK BİR VİYANA YAZI (1993)-DERT DİNLEME UZMANI (2014)                                                                                                                                                

Karasu, Bilge (1930-1995) 
           Deneme:NE KİTAPSIZ NE KEDİSİZ (1994)-NARLA İNCİRE GAZEL (1995)
           Öykü:TROYA'DA ÖLÜM VARDI (1963)-UZUN SÜRMÜŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI (1970)-GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ (1980)-KISMET BÜFESİ (1982)-
           Roman:GECE (1985)-KILAVUZ (1990)                                                                          

Duru, Orhan (1933-2009)    
          Deneme:KIYI KIYI KENT KENT (1977)-HORMONLU KAFALAR (1992)-İSTANBULİN (1995) 
          Anı:PERA'DAKİ HAYALET (1996) 
          Tiyatro : DURDURUN DÜNYAYI İNECEK VAR (1968) -SINIRDAKİ EV (1970) -ÜZBİK BABA (1990)
           Öykü:BIRAKILMIŞ BİRİ (1959)-DENGE UZMANI (1962)-AĞIR İŞÇİLER (1974) -YOKSULLAR GELİYOR (1982)-ŞİŞE (1989) -BİR BÜYÜLÜ ORTAMDA (1991)
           RomanAZ ROMAN (2012) 

Atay, Oguz  (1934-1977)          
            Tiyatro:OYUNLARLA YAŞAYANLAR (1985)
             Öykü:KORKUYU BEKLERKEN (1975)
             Roman:TUTUNAMAYANLAR (1971)-TEHLİKELİ OYUNLAR (1973)-BİR BİLİM ADAMININ ROMANI (1975)-EYLEMBİLİM (1998)

 Kulin, Ayse (1941-    )
            Deneme:İÇİMDE KIZIL BİR GÜL GİBİ (2002)
            Araştırma:KARDELENLER (2004)
            Çocuk Kitabı:SİT NENE'NİN MASALLARI (2008)
            Derleme:TAŞ DUVAR AÇIK PENCERE (2009)
            Otobiyografi:BABAMA (2002)
            Öykü:GÜNEŞE DÖN YÜZÜNÜ, (1984)-GENİŞ ZAMANLAR, (1998)-FOTO SABAH RESİMLERİ(1998)-BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ, (2007)
            Roman:ADI AYLİN (1997)-SEVDALİNKA (1999)-FÜREYYA(2000)-KÖPRÜ (2001)-NEFES NEFESE (2002)-GECE SESLERİ (2004)--BİR GÜN (2005)-VEDA (2008)-
            UMUT (2008)-TÜRKAN (2009)-HAYAT - DÜRBÜNÜMDE KIRK SENE (1941-1964), (2011)-HÜZÜN - DÜRBÜNÜMDE KIRK SENE (1964-1983), (2011)-
            GİZLİ ANLARIN YOLCUSU (2011)-BORA'NIN KİTABI (2012)-DÖNÜŞ (2013)-HAYAL (2014)-HANDAN (2014)-TUTSAK GÜNEŞ (2015)-BİR TATLI HUZUR (1996)

Eray, Nazli (1945-) 
            Deneme:DÜŞ İŞLERİ BÜLTENİ (1999)
            Öykü:AH BAYIM AH (1976)-GECEYİ TANIDIM (1979)-KIZ ÖPME KUYRUĞU (1982)-HAZIR DÜNYA (1984)-ESKİ GECE PARÇALARI (1986)-
            YOLDAN GEÇEN ÖYKÜLER (1987)-AŞK ARTIK BURADA OTURMUYOR (1989)-KUŞ KAFESİNDEKİ TENOR (1991)-ELYAZMASI RÜYALAR (1999)-
            BEYOĞLU'NDA GEZERSİN (2005)
            Roman:PASİFİK GÜNLERİ (1981)-ORPHEE (1983)-YILDIZLAR MEKTUP YAZAR (1993)-ARZU SAPAĞINDA İNECEK VAR (1994)-AY FALCISI (1994)-
             İMPARATOR ÇAY BAHÇESİ-UYKU İSTASYONU (1995)-DENİZ KENARINDA PAZARTESİ (1997)-ÖRÜMCEĞİN KİTABI (1998)-AŞIK PAPAĞAN BARI (1998)-
             AYIŞIĞI SOFRASI (2000)-AŞKI GİYİNEN ADAM (2001)-SİS KELEBEKLERİ (2003)                                                                    

Uzuner, Buket(1955- )    
             Deneme:SELİN VE CEM'LE YOLCULUKLAR (2004)-BENİM ADIM İSTANBUL (2011)     
             Gezi:BİR SİYAH SAÇLI KADININ GEZİ NOTLARI (1989)-ŞEHİR ROMANTİĞİNİN GÜNLÜĞÜ (1998)-NEW YORK SEYİR DEFTERİ (2000)
             Otobiyografi:GÜMÜŞ YAZ, GÜMÜŞ KIZ (2002)
             Öykü:BENİM ADIM MAYIS (1986)-AYIN EN ÇIPLAK GÜNÜ (1988)-GÜNEŞ YİYEN ÇİNGENE (1989)-KARAYEL HÜZNÜ (1993)-ŞAİRLER ŞEHRİ (1994)-
              ŞİİRİN KIZ KARDEŞİ ÖYKÜ (2003)-YOLDA (2009-BİR YILBAŞI HİKAYESİ (2013)
              Roman:İKİ YEŞİL SUSAMURU, ANNELERİ, BABALARI, SEVGİLİLERİ VE DİĞERLERİ (1991)-BALIK İZLERİNİN SESİ (1992)-KUMRAL ADA MAVİ TUNA (1997)-
              UZUN BEYAZ BULUT - GELİBOLU (2001)-İSTANBULLULAR (2007)-SU- UYUMSUZ DEFNE KAMAN'IN MACERALARI (2012)-TOPRAK- UYUMSUZ
              DEFNE KAMAN'IN MACERALARI (2015)

Tekin, Latife (1957-)     
              Hatıra:GÜMÜŞLÜK AKADEMİSİ (1977)
              Roman:SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM (1983)-BERCİ KRİSTİN ÇÖP MASALLARI (1984)-GECE DERSLERİ (1986)-BUZDAN KILIÇLAR (1989)-AŞK İŞARETLERİ (1995)-
              ORMANDA ÖLÜM YOKMUŞ (2001)-UNUTMA BAHÇESİ (2004)-MUİNAR (2006)-RÜYALAR VE UYANIŞLAR DEFTERİ (2009)                                                                           

Ersoz, Cezmi (1959-)      
              Şiir: ŞEHİRDEN BİR ÇOCUK SEVDİN YİNE (1993)
              Deneme: HAYAT BİR EMRİN VAR MI? (1993)-ANCAK BİR BENZERİM ÖLDÜREBİLİR BENİ (1994)-SAÇLARININ KARDEŞ KOKUSU (1995)-
              ANNELİK OYUNU BİTTİ ( 1996)-YİNE SENİNLE GELDİ HAYAT (2002)-AÇIKLA BANA BU IŞIĞI (2003)-ÖLÜRSEM BENİ SENİNLE ARARLAR ŞİMDİ (2004)-
              DERİNLİĞİNE KİMSE SEVGİLİ OLAMADI (2006)
              Tiyatro:KENDİ KENDİNE KONUŞMAKTIR AŞK (2007)
               Öykü: İÇİME GİR AMA SİGARANI SÖNDÜRME (1999)- BANA TÜRKÇE BİR EKMEK VER (2000)                                                                     

Umit, Ahmet (1960-)     
              Şiir:SOKAĞIN ZULASI (1989)
              Deneme:İNSAN RUHUNUN HARİTASI (2007)
              Öykü:ÇIPLAK AYAKLIYDI GECE (1992)-BIR SES BOLER GECEYI(1994)-AGATHA'NIN ANAHTARI (1999)-ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR (2002)- 
              ASK KOPEKLIKTIR(2004)-BAŞKOMSER NEVZAT: ÇİÇEKÇİNİN ÖLÜMÜ (2005)-BAŞKOMSER NEVZAT 3: DAVULCU DAVUT'U KİM ÖLDÜRDÜ? (2011)-
              BAŞKOMSER NEVZAT TAPINAK FAHİŞELERİ GÜLGEÇ (2011)-ASKIMIZ ESKI BIR ROMAN(2019)
              Roman:BİR SES BÖLER GECEYİ (1994)-SİS VE GECE (1996)-KAR KOKUSU (1998)-PATASANA (2000)-KUKLA (2002)-BEYOĞLU RAPSODİSİ (2003)-
             KAVİM (2006)-BAB-I ESRAR (2008)-İSTANBUL HATIRASI (2010)-SULTANI ÖLDÜRMEK (2012)-BEYOĞLU'NUN EN GÜZEL ABİSİ (2013)-
             ELVEDA GUZEL VATANIM (2015)-KIRLANGIC CIGLIGI -(2019)

Iplikci, Muge (1966-)      
            Öykü:PERENDE(1998)-COLUM-BUS’UN KADINLARI(2000)-ARKASI YARIN(2001)-FIRAT’A KARIŞAN ÖYKÜLER(2001)-TRANSİT YOLCULAR(2002)
            Roman:KÜL VE YEL(2004)-CEMRE(2006)-KAFDAGI(2008)-CIVAN(2012)-BABAMIN ARDINDAN(2016)-SIL BASTAN(2019)

Erdogan, Asli (1967- )     
            Öykü:MUCİZEVİ MANDARİN (1996)-TAHTA KUŞLAR/ HOLVÖGEL (1998)-TAŞ BİNA VE DİĞERLERİ (2009)
            Roman:KABUK ADAM (1994)-KIRMIZI PELERİNLİ KENT (1998) 

Kaygusuz, Sema  (1972-)
           Öykü: ORTADAN YARISINDAN (1997)- SANDIK LEKESİ (2000)- DOYMA NOKTASI (2002)- ESİR SÖZLER KUYUSU (2004)- KARADUYGUN (2012)
           RomanYERE DÜŞEN DUALAR (2006) -YÜZÜNDE BİR YER (2009)- BARBARIN KAHKAHASI (2015)

                                                                                                            TURKIC CINEMA       

Ertuğrul, Muhsin ENG (1892-1979)  KARA LALE BAYRAMI (DAS FEST DER SCHWARZEN TULPE)(1920)- BATAKLI DAMIN KIZI AYSEL (1935) -ŞEHVET KURBANI (1940)
Akad, Lütfi             ENG (1916–2011)  KANUN NAMINA (1952)-ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLET (1962)-HUDUTLARIN KANUNU (1967)-KIZILIRMAK KARAKOYUN (1967)-
                                                                                 VESİKALI YARİM (1968)-GELİN (1973)- DÜĞÜN (1973) -DİYET (1974)
Yılmaz,  Atıf          ENG (1925-2006)   AH GÜZEL İSTANBUL (1966)-SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM (1977)- ADAK (1979)-AHH BELİNDA (1986)-
                                                                                 BEKLE DEDİM GÖLGEYE (1990)-GECE, MELEK VE BİZİM ÇOCUKLAR (1994)
Eğilmez,Ertem    ENG(1929-1989)    CANIM KARDEŞİM (1973) -HABABAM SINIFI (1975)- BANKER BİLO (1980) -ARABESK (1988)
Erksan, Metin      ENG (1929-2012)  SUSUZ YAZ (1963)-SEVMEK ZAMANI (1965)-KUYU (1968)
Göreç, Ertem       ENG (1931 -   )          KARANLIKTA UYANANLAR (1965)
Refiğ, Halit            ENG (1934 – 2009 ŞEHİRDEKİ YABANCI (1962)- GURBET KUŞLARI (1964) -KARAKOLDA AYNA VAR (1966) -KARILAR KOĞUŞU (1989)
Güney, Yılmaz     ENG(1937-1984)   UMUT (1970)- UMUTSUZLAR (1971) -ARKADAŞ (1975) -WALL (1983)
Başaran, Tunç      ENG(1938-   )            UÇURTMAYI VURMASINLAR (1989)- PIANO PIANO KID(1991) -KAÇIKLIK DİPLOMASI (1998)
Olgaç,  Bilge          ENG (1940- 1994) LİNÇ (1970)-AÇLIK (1975)-KAŞIK DÜŞMANI (1985)
Ayça, Engin            ENG (1941-    )          BEZ BEBEK (1987)
Ökten, Zeki           ENG (1941 - 2009)     KAPICILAR KRALI (1976) -SÜRÜ (1978)- SES (1986)
Arın, Suha              ENG (1942 – 2004)     SAFRANBOLU’DA ZAMAN (1976)-TAHTACI FATMA (1979)-CAMIN TERİ (1985)
Kıral, Erden            ENG (1942-     )       KANAL (1978)-BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE (1980)-HAKKARİ’DE BİR MEVSİM (1983)
Okan, Tunç             ENG(1942-)             OTOBÜS (1974)-CUMARTESİ CUMARTESİ (1984)-SARI MERCEDES (FİKRİMİN İNCE GÜLÜ) (1992)
Gören, Şerif           ENG(1944-    )         YOL(1982)- DERMAN (1984)-SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE (1986) -KURBAĞALAR (1985)
Kavur, Ömer          ENG   (1944-2005) YATIK EMİNE (1974)-YUSUF İLE KENAN (1979)- KIRIK BİR AŞK HİKAYESİ (1981)-AH GÜZEL İSTANBUL (1981)-
                                                                              ANAYURT OTELİ (ANAYURT HOTEL) (1987)-AMANSIZ YOL (1985)-GECE YOLCULUĞU (1987)-GİZLİ YÜZ (1991)-
                                                                              AKREBİN YOLCULUĞU (1997) -KARŞILAŞMA (2002)
Turgul, Yavuz         ENG  (1946- )        MUHSİN BEY (MR. MUHSIN) (1987)-AŞK FİLMLERİNİN UNUTULMAZ YÖNETMENİ(1990)-GÖLGE OYUNU (1992)-EŞKIYA(1996)
Oğuz, Orhan          ENG (1948-    )      HER ŞEYE RAĞMEN (1988)-İKİ BAŞLI DEV (1990)-DÖNERSEN ISLIK ÇAL (1992)-MANİSA TARZANI (1994)
Yaşar, Fehmi           ENG(1954-    )       CAMDAN KALP (1990)
Çölgeçen, Nesli    ENG (1955- )          KARDEŞİM BENİM(1983)-ZÜĞÜRT AĞA(1985)-SELAMSIZ BANDOSU (1987)
Giritlioğlu, Tomris  ENG  (1955- )      SUYUN ÖTE YANI (1991- SALKIM HANIMIN TANELERİ (1999)-GÜZ SANCISI (2008)
İpekçi, Handan      ENG (1956-)          BABAM ASKERDE (1995)-BÜYÜK ADAM KÜÇÜK AŞK (2001)-SAKLI YÜZLER (2007)
Ceylan, Nuri Bilge ENG (1959- )       KASABA (1998)-MAYIS SIKINTISI (2000)-UZAK (2002)- IKLIMLER (CLIMATES) (2006)- UC MAYMUN (THREE MONKEYS) (2008)-
                                                                              BIR ZAMANLAR ANADOLU'DA (ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA) (2011)-KIS UYKUSU (WINTER SLEEP) (2014)-AHLAT AĞACI (2017)
Erdem, Reha            ENG (1960-)         KAÇ PARA KAÇ (1999)-KORKUYORUM ANNE (2004)-BEŞ VAKİT (2006)-HAYAT VAR (2008)
Ustaoğlu,Yeşim       ENG (1960-    )    GÜNEŞE YOLCULUK (1998)-BULUTLARI BEKLERKEN (2003)-PANDORA’NIN KUTUSU (2008)-ARAF (2011)
Ekinci, Franck          ENG (1964-    )    APRIL AND THE EXTRAORDINARY WORLD(2015)
Demirkubuz, Zeki ENG  (1964-     )  C BLOK (1994)-MASUMİYET (1997)-YAZGI (2001)-KADER (2006)-KOR (2016)
Zaim, Derviş             ENG (1964-)       TABUTTA RÖVAŞATA (1996) FİLLER VE ÇİMEN (2000)-ÇAMUR (2003)-CENNETİ BEKLERKEN(2006)-GÖLGELER VE SURETLER (2010)
Taylan Biraderler   ENG  (1966-) (1969-)         VAVİEN (2009)
Arslan, Yılmaz          ENG (1968-  )     PASSAGES(1992)
Akin, Fatih                  ENG (1973-)       TEMMUZ’DA(2000)-DUVARA KARSI (HEAD ON) (2004)- THE EDGE OF HEAVEN(2007)- NEW YORK, I LOVE YOU(2008)-
                                                                              SOUL KITCHEN(2009)-IN THE FADE (PARAMPARCA) (2017)
Alper, Emin                ENG  (1974-)      TEPENİN ARDI (2012)-ABLUKA (2015)-KIZKARDEŞLER (2019)
Yüce, Seren                ENG (1975-   )     ÇOĞUNLUK (2010)
Erguven, Deniz Gamze  ENG (1978-  )         KINGS(2017)
Karaçelik, Tolga       ENG ( 1981- )      GİŞE MEMURU (2011)-SARMAŞIK (2014)-KELEBEKLER (2018)
Torun, Ceyda             ENG                          KEDI(2016)

 

 

2
2