TURKIC CIVILIZATION      
                                                                                 Study Guides            Turkic History           Turkic Literature               Turkic Cinema  

                                                                                                                                STUDY GUIDES 
    

TURKIC               History I (Golden)       II (Boztemur)                                      Literature (Culha)                                    Culture (Boztemur)          Folklore (Basgoz)               Language (Silay)  
OTTOMAN        History I (Tuluveli)     II (Silay)            III (McCarthy)       Literature (Silay)    
TURKISH            History I (Akgun)        II (Demirci)     III (Yesilada)           Literature I (Silay)       II (Silay)           Culture (Silay)                      Folklore (Silay)                     Cinema (Bayram)    

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     TURKIC HISTORY

HISTORY            (Ancient-Postclassical-E Modern-19th-20th)       POL(Government-Military)      SOC(Class-Gender)       ECO(Innovation-Trade)        CUL(Rel-Phi-Sci-Art-Lit)
                   C Asia                    Xiongnu                         GokTurks                       Uighurs                                                 Qarakhanid                         Oghuz                                              Seljuk               
                   Europe                  Huns                                Bulgars                            Khazars                                                Pechenegs 
                   Anatolia                Selcuk of Rum            Ottomans                      Turkish                                                            

CULTURE                    (Ancient-Postclassical-E Modern-19th-20th )      VERBAL(Lit-Lng-Script-Myth-Folklore)     VISUAL(Pnt-Sclp-Arch)      PERFORMING(Dnc-Mus-Thea-Cin)            
LITERATURE                                (Postclassical-E Modern-19th-20th)        GENRES (PoetryDramaFiction - Autobiography -Essay )
CIVILIZATION          Ancient (His-Cul)            Postclassical(His-Cul-Lit)     Early Modern(His-Cul-Lit)                19th Century(His-Cul-Lit)             20th Century(His-Cul-Lit)

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  TURKIC LITERATURE          

POSTCLASSICAL PERIOD
Early Postclassical Period (Pre-Islamic)                                       
Late Postclassical Period (Post-Islamic)                                      
             Central Asia              
             Anatolia                  
EARLY MODERN PERIOD                                                                   Poetry                     Essay                     Drama                 Fiction
19TH CENTURY                                                                                        Poetry                      Essay                    Drama                 Fiction
20TH CENTURY                                                                                        Poetry                      Essay                    Drama                 Fiction

Literary Works

Pasa, Ahmet Vefik(1823-1891)           
            Sözlük: MUMTEHEBAT-İ DURUBU EMSAL(1852)- LEHÇE-İ OSMAN(1876)
            Tarih:HİKMET-İ TARİH(1863)-FEZLEKE-İ TARİHİ OSMAN(1869)
            Çeviri: SECERE-İ TURKİ(1864)
            TiyatroYORGAKİ DANDİNİ(1869)-ZOR NİKAH(1869)-ZORAKİ TABİP(1869)-ADAMCIL-AZARYA- DUDU KUŞLARI)-DEKBAZLIK-İNFİAL-İ AŞK-
             KADINLAR MEKTEBİ)-KOCALAR MEKTEBİ-OKUMUŞ KADINLAR- SAVRUK-TARTUF(1870)- MERAKI (1879)-DON CİVANI(1879-1882)

Pasa, Ziya(1825-1880           
             Şiir: TERCİ-İ BENT(1859)-TERKİB-İ BEND(1870)- EŞ'AR-I ZİYA(1881)
             Makale: ŞİİR VE İNŞA(1868)- HARABAT(1874)
             Hiciv: VERASET-İ SALTANAT SENİYYE(1868)- ZAFERNAME (1868)- RÜYA (1910)- ARZ-I HAL (1910)-VERASET MEKTUPLARI(1910)
             Çeviri:EMİLE-ENDULUS TARİHİ(1863)- RİYANIN ENCAMI(1881)-ENGİSİZYON TARİHİ(1882)
             Anı:DEFTER-İ AMAL                                                      

 Sinasi, Ibrahim(1826-1871)
            Şiir:TERCUME-İ MANZUME(1859)- MÜNTEHABAT-I EŞ'AR( 1862) 
             Makale: MÜNTEHABAT-I TASVİR-İ EFKAR (1885–1886)
             Sözlük: DURUB-U EMSAL-İ OSMANİYE(1863)
             TiyatroŞAİR EVLENMESİ (1860)                                                                  

Kemal, Namik (1840-1888)
             Eleştiri:TAHRİB-İ HARABAT(1885) -TAKİP(1885)- RENAN MUDAFANAMESİ (1908)- İRFAN PAŞA'YA MEKTUP (1887)- MUKADDEME-İ CELAL (1888)    
            Tarih: DEVR-İ İSTİLA (1871)- BARİKA-İ ZAFER (1872)- EVRAK-İ PERİŞAN (1872)- SELADDİN(1872)- YAVUZ SULTAN SELİM(1872)- KANİJE (1874)- SİLİSTRE                                               MUHASARASI (1874)- OSMANLI TARİHİ (1889)- BUYUK İSLAM TARİHİ (1975)       
            TiyatroVATAN YAHUT SİLİSTRE (1872)- ZAVALLLI ÇOCUK(1873)- AKİF BEY(1874)- GÜLNİHAL(1875)- CELALEDDİN HARZEMSAH(1885)- KARABELA(1908) 
            Roman :  İNTİBAH (1874)- CEZMI (1888)  

Ali Bey, Direktör(1844-1899)
             Mizah Sozlugu : LEHCETÜL HAKAYIK (1897)
             Tiyatro
:KOKONA YATIYOR YAHUT MADAM UYKUDA (1870)-AYYAR HAMZA (1871)-MİSAFİR-İ İSTİSKAL (1871)-GEVEZE BERBER (1873)-ÇINGIRAK (1876)
             GAVO MİNAR VE SUREKASİ(1889)-LETAFET (1897)      

Mithat, Ahmet(1844-1912)
             Makale: MENFA (1877)- ZUBDET-UL HAKAYIK (1878) EKONOMİ-POLİTİK (1879) -NEVM VE HALAT-I NEVM (1881)- MUNTEHABAT-I TERCUMAN-I HAKİKAT(1883)    
             Tarih: KAİNAT (1871-1881)- USS-I İNKİLAB (1877-1878)- TARİH-İ UMUMİ (1878-1879)- MUFASSAL TARİH-I KURUN-İ CEDİDE (1886-1888)-
             MUNTEHEBAT-I AHMED MİTHAD (1889)- HALLA-U UKAD (1890)- TEDRİS-I TARİH-İ EDYAN (1913)- TEDRIS-I TARİH-I UMUMI (1913)     
             Tiyatro: EYVAH (1871)- AÇIK BAS(1874)- AHZ-I SAR YAHUT AVRUPA'NIN ESKİ MEDENİYETİ (1874)- ÇENGİ (1877) - ZUHUR-İ OSMANİYAN (1877)-
             ÇERKES ÖZDENLER(1884)- FURS-İ KADİM'DE  BIR FACİA YAHUT SİYAVUŞ (1884)    
             Öykü: KISSADAN HİSSE (1870)-LETAIF-I RIVAYET(?)-SUNIFI ZANN(1870)-GENCLIK (1870)-ESARET(1870)-TEEHHÜL (1870)-FELSEFE-İ ZENAN (1870)-GÖNÜL (1870)-                   MİHNETKESAN (1870)-FIRKAT (1870)- DURUB-İ EMSAL-İ OSMANİYE HEKİMİYATININ AHVALİNİ TASVİF (1871) - YENİÇERİLER (1871)-
              ÖLÜM ALLAHIN EMRİ (1873)-BİR GERÇEK HİKAYE (1876)-BİR FİTNEKAR (1876)-NASİB (1877)-ÇİFTE İNTİKAM (1887)-PARA (1887)-
              KISMETİNDE OLANIN KAŞIĞINDA ÇIKAR (1887)-DİPLOMALI KIZ (1890)- DOLABDAN TEMASA (1890)-İKİ HUD'AKAR (1893)-EMANETÇİ SIDKI (1893)-                                                   CANKURTARANLAR (1893)-ANA-KIZ (1893)    
              Roman:HASAN MELLAH (SIR İÇİNDE ESRAR) (1874) - DUNYAYA İKİNCİ GELİŞ (İSTANBUL'DA NELER OLMUŞ) (1875) - HÜSEYİN FELLAH (1875)-
              FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ (1875)-KARI KOCA MASALI (1875) - PARİS'DE BİR TÜRK(1875)- SÜLEYMAN MUSULİ (1877) - YERYÜZÜNDE BIR MELEK (1879)-                            HENÜZ ON YEDİ YASINDA (1881) - KARNAVAL (1881) - AMIRAL BING (1881)- VAH ! (1882) - ACAİB-İ ALEM (1882) - DURDANE HANIM (1882) - CELLAD (1884) -                                ESRAR-I CİNAYAT (1884) – VOLTER YİRMİ YAŞINDA (1884) - HAYRET (1885) - CİNLİ HAN (1885) -ÇİNGENE (1886) - DEMİR BEY (İNKİSAF-İ ESRAR)(1887) -                                              ARNAVUTLAR-SOLYOTLAR(1888) -  FENNİ BİR ROMAN (AMERİKA DOKTORLARI)(1888)- HAYDUT MONTARI (1888) - GÜRCÜ KIZI (İNTİKAM) (1888) -
              NEDAMET Mİ? HEYHAT (1889) - RİKALDA (AMERİKA'DA VAHŞET ALEMİ) (1889) - ALEKSANDR STRADELLE (1889) -SEYTANKAYA TILSIMI (1889 - MÜSAHEDAT (1990)-                AHMET METIN VE SIRZAT (1991) - BIR ACIBE-I  SADİYYE (1894) - TAAFFUF (1895) - GÖNÜLLÜ (1896) - ESKİ MEKTUBLAR (1897) - MESAİL-İ MUGLAKA (1898) -
              ALTIN AŞIKLARI (1899) - HİKMET-İ PEDER (1900)- JON TÜRKLER (1910)

Ekrem, Recaizzade Mahmut (1847-1914)        
               Şiir: NAĞME-İ SEHER (1871)-YADİGAR-I ŞEBAB (1873)- ZEMZEME I (1883)-ZEMZEME II(1884)-ZEMZEME III (1885)-TEFEKKÜR(1888)-PEJMÜRDE(1893)-
               NİJAD EKREM(1900-1910)- NEFRİN(1914)

               Edebiyat: TALİM-İ EDEBİYYAT(187
               Eleştiri: TAKDİR-İ ELHAN(1886)
               Biyografi: KUDEMADEN BİRKAÇ ŞAİR TAKRİZAT (1888)
               Tiyatro: AFIFE ANJELIK(1870)- ATALA(1872)- VUSLAT(1874)- TEFEKKUR(1886)- COK BILEN COK YANILIR(1916)
               Öykü:SAİME (1888)-MUHSİN BEY YAHUT ŞAİRLİĞİN HAZİN BİR NETİCESİ (1890)-SEMSA (1895)
               Roman: ARABA SEVDASI(1896)                                                                      

Naci, Muallim(1850-1893) 
              Şiir:TERKİB-İ BEND-İ MUALLİM NACİ(?)-ATEŞPARE(1883)-ŞERARE(1884)- FÜRUZAN(1885)- SÜMBÜLE(1889)-YADİGAR NACİ
               Düz yazı: MUHABERAT ve MUHAVERAT (1884)- ŞÖYLE BÖYLE (1884)- MEKTUPLARIM (1886)
               Anı:MEDRESE HATIRALARI(1885)-ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU(1890-1969)
               Sözlük: LUGAT-I NACİ (1894)
               Eleştiri: DEMDEME(1886)-MUALLİM(1886)
               Araştırma: OSMANLI ŞAİRLERİ (1890-1986)- ESAMI (1890)-ISTILAHÂT-I EDEBİYYE (1890-1984)
               Tiyatro:HEDER(1908)                                                                         

Sami, Semseddin (1850-1904)   
              Dil bilgisi: USUL-İ TENKİT VE TERTİB(1886)-NEV'USUL SARF-I TURKİ(1891)- YENİ USUL ELİFBA-YI TURKİ (1898)-USUL-İ CEDİD-I KAVAID-İ ARABİYE (1910)-
              TATBİKAT-İ ARABİYE (1911)
               Sözlük: KAMUS-I TURKİ (1899-1900)- KAMUS-I FRANSEVİ (1882-1905)- KAMUS'UL ALAM (1889-1898)
               Çeviri:GALATEE(1773)-İHTİYAR ONBAŞI(1874)-ROBİNSON CRUSOE(?)-SEFİLLER(1880)- ALİ BİN EBİ TALİB EFENDİMİZİN ES'AR-I MUNTEHABELERİ(1900)
               Tiyatro: BESA YAHUT AHDE VEFA (1875)- SEYDİ YAHYA(1875)- GAVE (1876)
               RomanTAAŞŞUK-U TALAT VE FİTNAT (1873) 

Tarhan, Abdulhak Hamit(1852-1937) 
              Şiir: SAHRA (1879)-ÖLÜ (1886)-HACLE (1886)- BİR SEFİLENİN HASBİHALİ(1886)- BALA'DAN BİR SES(1911)- VALİDEM (1913)-İLHAM-İ VATAN (1916)-
              TAYFLAR GEÇİDİ(1917)- RUHLAR (1922)
              Tiyatro: İÇLİ KIZ(1875)-SABR U SEBAT (1875)- DUHTER-İ HİNDU(1876)-NAZİFE(1876) - NESTEREN (MANZUM PİYESİ (1878)-TARIK YAHUT ENDÜLÜS FETHİ(1879)-                     TEZER(1880)-EŞBER(1880)-BELDE(1885)- BUNLAR ODUR(1885)-MAKBER(1885)- KAHBE YAHUT BİR SEFİLENİN HASBİHALİ (1887)-FINTEN (1887)-
               MACERA-YI AŞK (1910)-ILHAN (1913)- LİBERTE(1913)- TURHAN(1916)- ABDULLAHÜ’S SAGİR(1917)-CUNUN-I AŞK YAHUT MİHRACE(1917)-
               İBN-İ MUSA YAHUT ZATU'L-CEMAL(1917)-SARDANAPAL(1917)- YADİGAR-I HARP (1917)- ZEYNEB(1918)-TAYFLAR GEÇİDİ (1919)- GARAM (1923)-                                                            YABANCI DOSTLAR(1924)- ARZİLER(1925)-HAKAN(1935)

Sezai, Sami Pasazade (1859-1936)     
                Düz yazı: RUMUZU'L- EDEB (1900
                Anı: İCLAL (1923)
                Tiyatro: SIR (1879)
                Öykü: KÜÇÜK ŞEYLER(1892)
                RomanSERGÜZEŞT (1888)                                                                        

Aliye, Fatma (1862-1936)   
               Tarih: KOSOVA ZAFERI-ANKARA HEZIMETI (1912-1913)- AHMET CEVDET PAŞA VE ZAMANI (1912-1913)
               Din: NISVAN-I ISLAM (1891) - TAADDUT-U ZEVCATA ZEYL (1898-1899)
               Çeviri: MERAM(1889)
               Biyografi: NAMDARAN-I ZENAN-I ISLAMIYAN (1899-1901)- TERACIM-I FELASIFE (1899-1900)
               Roman:  HAYAL VE HAKIKAT(1891)- MUHADARAT (1892) - LEVAYIH-I HAYAT (1897-1898)-REFET (1898) - UDI (1899) - ENIN (1910)   

Nazim, Nabizade (1862-1893)            
               Şiir
HEVES ETTİM (1885)-MİNİ MİNİ YAHUD YİNE HEVES ETTİM (1886)
               Mitoloji: ESATIR(1892)
               Ders Kitab?: AYNALAR(1892)
               Öykü:YADİGARLARIM(1886)-ZAVALLI KIZ(1890)-BİR HATIRA(1890)-KARABİBİK(1891)-SEVDA(1891)- HALA GUZEL(1891)-HASPA (1891)-SEYYİE-İ TESAMUH(1892)
               RomanZEHRA (1886) 

Usakligil. Halit Ziya (1866-1945)       
              Deneme: FRANSIZ EDEBİYATININ NUMUNE VE TARİHİ (1885) -HİKAYE VE TEMAŞA (1889) -YUNAN EDEBİYATI (1912) -LATİN EDEBİYATI (1912) -
              ALMAN TARİHİ EDEBİYATI (1912) -FRANSIZ TARİHİ EDEBİYATI (1912) -SANATA DAİR (1938-1955)           
              Tiyatro: KABUS(1959)-FÜRUZAN(1918)-FARE(1919)
              Anı: KIRK YIL (1936-1969)-BİR ACI HİKAYE (1942) -SARAY VE ÖTESİ (1942-1981)  
              Öykü: BİR İZDİVACIN TARİH-İ MUÂŞAKASI (1889)-BİR MUHTIRANIN SON YAPRAKLARI (1889)-KÜÇÜK FIKRALAR (3 CİLT) (1896)-BİR YAZIN TARİHİ (1898-1988)-                          SOLGUN DEMET (1901)-BİR Ş’İR-İ HAYAL(1914)-SEPETTE BULUNMUŞ (1920)-BİR HİKÂYE-İ SEVDA (1922-1987)-HEPSİNDEN ACI (1934-1984)-
              ONU BEKLERKEN (1935-1940)-AŞKA DAİR (1935-1986)-İHTİYAR DOST (1939)-KADIN PENÇESİ (1039-1987)-İZMİR HİKÂYELERİ (1950)
              Roman: SEFİLE (1886)-NEMİDE (1889)-BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ (1890)-FERDİ VE ŞÜREKASI (1894-1985)-MAİ VE SİYAH (1895-1988)-KIRIK HAYATLAR(1924-1989)-                          AŞK-I MEMNU (1925-1987)

Bolayır, Ali Ekrem(1867-1937)         
              Şiir: ZİLAL-İ İLHAM (1908)- KASİDE-İ ASKERİYE (1908)- KIRMIZI FESLER (1908)- RUH-İ KEMAL (1909)- ORDUNUN DEFTERİ (1918)- ANAVATAN (1921)-
              VİCDAN ALEVLERİ (1925)-ŞİİR DEMETİ (1925)
              İnceleme-Monografi: LİSAN-I OSMANÎ (1914)-LİSAN-I EDEBİYAT (1914)-RECAİZADE EKREM (1924)- MESALİK-İ EDEBİYE (1928)- NAMIK KEMAL (1930)-
              LİSANIMIZ (1930)
              Tiyatro: BARİA (1908)- SULTAN SELİM (1910)- SÜKÛT (1919)-MAMA DADIM DARILIR (1919)               

Fikret, Tevfik(1867-1915) 
             Şiir: RÜBAB-I ŞİKESTE (1900-1984)-HALUK'UN DEFTERİ (1911-1984)-RÜBABIN CEVABI (1911-1945)-ŞERMİN (1914-1983)-TARİH-İ KADİM (1905)-
             SON ŞİİRLER (1952)          

Siret, Hüseyin(1867-1942)
             Şiir:BAĞBOZUMU (1828)-LEYÂL-İ GİRİZÂN (1910)-KARGALAR (1932)-KIVILCIMLI KÜL (1937)

Nazif, Süleyman(1869-1927)      
             Şiir: GİZLİ FİGANLAR (1906)-FIRAK-I IRAK (1918)-BATARYA İLE ATEŞ (1917)-MALTA GECELERİ (1924) 

Şahabettin, Cenap(1871-1934)     
            Şiir:
TAMAT (1887)-SEÇME ŞİİRLERİ (1934, ÖLÜMÜNDEN SONRA)-BÜTÜN ŞİİRLERİ (1984, ÖLÜMÜNDEN SONRA)
            Düz yazı: EVRAK-I EYYAM (1915)-NESR-İ HARP (1918)-NESR-İ SULH (1918)
            Gezi Yazısı: HAC YOLUNDA (1909)-AFAK-I IRAK (1917)-AVRUPA MEKTUPLARI (1919)-SURİYE MEKTUPLARI (1917)
            Tiyatro: KÖREBE (1917)-KÜÇÜK BEYLER-YALAN

Rauf, Mehmet (1875-1931) 
           Şiir:SİYAH İNCLER(1901)
           Tiyatro: FERDİ VE ŞÜREKASI (1909) -CİDAL (1911) -SANSAR (1920)
           Öykü: İHTİZAR (1909) -SON EMEL (1913) -BİR AŞKIN TARİHİ (1915) -İLK TEMAS, İLK ZEVK (1922) -ESKİ AŞK GECELERİ (1927)
           Roman: EYLÜL (1901-1946) -GENÇ KIZ KALBİ (1914-1946) -KARANFİL VE YASEMİN (1924) -SON YILDIZ (1927) -KAN DAMLASI (1928) -HALAS (1929) 

Yalçın, Hüseyin Cahit(1875-1957)   
            Eleştiri: KAVGALARIM(1910)
            Anı:EDEBİ HATIRALAR (1935)-SİYASAL ANILAR (1975)
            Biyografi: TALAT PAŞA(1943)
            Öykü:HAYAT-I MUHAYYEL (1899)-NİÇİN ALDATIRLARMIŞ? (1922)-HAYAT-I HAKİKİYE SAHNELERİ (1909)
            Roman:NADİDE (1891)-HAYAL İÇİNDE (1901)

Ozansoy, Faik Ali(1876-1950)         
            Şiir: FANİ TESELLİLER(1908)-TEMASİL(1913)-ELHAN-I VATAN (1915)-ŞÂİR-İ A'ZAM'A MEKTUB (1923)
            Biyografi:MİDHAT PAŞA (1908)
            Tiyatro:PAYİTAHTIN KAPISINDA (1920)-NEDİM VE LALE DEVRİ (1950)   

Erozan, Celal Sahir(1883-1935)      
            Şiir:BEYAZ GÖLGELER (1898 -1909)-BUHRAN (1909)-SİYAH KİTAP (1911)Erozan, Celal Sahir(1883-1935)       

Gürpınar, Hüseyin Rahmi  (1864-1944)
           Tartışma:CADI ÇARPIYOR (1913)-ŞEKAVET-İ EDEBİYE TARTIŞMALARI (1913)-SANAT VE EDEBİYAT (1972)
           Tiyatro:HAZAN BÜLBÜLÜ (1916)-KADIN ERKEKLEŞİNCE (1933)-TOKUŞAN KAFALAR (1973)-İKİ DAMLA YAŞ (1973)
           Öykü:KADINLAR VAİZİ (1920)-NAMUSLA AÇLIK MESELESİ (1933)-KATİL BÛSE (1933)-İKİ HÖDÜĞÜN SEYAHATİ (1934)-TÜNELDEN İLK ÇIKIŞ (1934)-
           GÖNÜL TİCARETİ (1939)-MELEK SANMIŞTIM ŞEYTANI (1943)-ETİ SENİN KEMİĞİ BENİM (1963)
           Roman:ŞIK (1889)-İFFET (1896)-MUTALLÂKA (1898)-MÜREBBİYE (1899)-BİR MUADELE-İ SEVDA (1899)-METRES (1900)-TESADÜF (1900)-ŞIPSEVDİ (1911)-                                        NİMETŞİNAS (1911)-KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ (1912)-GULYABANİ (1913)-CADI (1912)-SEVDA PEŞİNDE (1912)-HAYATTAN SAYFALAR (1919)-
            HAKKA SIĞINDIK(1919)-TORAMAN (1919)-SON ARZU (1922)-TEBESSÜM-İ ELEM (1923)-CEHENNEMLİK (1924)-EFSUNCU BABA (1924)-
            MEYHANEDE HANIMLAR (1924)-BEN DELİ MİYİM (1925)-TUTUŞMUŞ GÖNÜLLER (1926)-BİLLUR KALP (1926)-EVLERE ŞENLİK, KAYNANAM NASIL KUDURDU (1927)-              MEZARINDAN KALKAN ŞEHİT (1928)-KOKOTLAR MEKTEBİ (1928)-ŞEYTAN İŞİ (1933)-UTANMAZ ADAM (1934)-EŞKIYA İNİNDE (1935)-KESİK BAŞ (1942)-
            GÖNÜL BİR YELDEĞİRMENİDİR SEVDA ÖĞÜTÜR (1943)-ÖLÜM BİR KURTULUŞ MUDUR (1954)-DİRİLEN İSKELET (1946)-
            DÜNYANIN MİHVERİ PARA MI KADIN MI (1949)-DELİ FİLOZOF (1964)-KADERİN CİLVESİ  (1964)-İNSANLAR MAYMUN MUYDU (1968)-CAN PAZARI (1968)-
            ÖLÜLER YAŞIYOR MU (1973)-NAMUSLU KOKOTLAR (1973)

Esendal, Memduh ?evket (1883-1952) 
           Öykü
: HİKAYELER 1. KİTAP (1946, OTLAKÇI ADIYLA 1958)-HİKAYELER 2. KİTAP (1946 MENDİL ALTINDA ADIYLA 1958)-TEMİZ SEVGİLER (1983)-
            VEYSEL ÇAVUŞ (1984)-BİR KÜÇÜK ÇİÇEK (1984)-İHTİYAR ÇİLİNGİR (1984)
            Roman:AYAŞLI VE KİRACILARI (1934)-VASSAF BEY (1983)

Seyfettin, Ömer (1884-1920)         
             Şiir:ÖMER SEYFETTİN'İN ŞİİRLERİ (1972)
             İnceleme:MİLLİ TECRÜBELERDEN ÇIKARILMIŞ AMELİ SİYASET (1912)-YARINKİ TURAN DEVLETİ (1914)-TÜRKLÜK MEFKURESİ (1914)-TÜRKLÜK ÜLKÜSÜ (1975)
             Öykü:HAREM (1918)-YÜKSEK ÖKÇELER (1922, 1988)-GİZLİ MABED (1923, 1988)-BEYAZ LALE (1938)-ASİLZÂDELER (1938)-İLK DÜŞEN AK (1938, 1980)-
             MAHÇUPLUK İMTİHANI (1938, 1982)-DALGA (1943, 1952)-NOKTA (1956)-TARİH EZELÎ BİR TEKERRÜRDÜR (1958)
             Roman:ASHÂB-I KEHFİMİZ (1918)-EFRUZ BEY (1919)-YALNIZ EFE (1919, 1988)                               

Adivar, Edip Halide (1884-1964) 
             Anı:TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI (1962)-MOR SALKIMLI EV (1963)
             Tiyatro:KENAN ÇOBANLARI (1916)-MASKE VE RUH (1945)
             Öykü:İZMİR'DEN BURSA'YA (1922)-HARAP MABETLER (1911)-DAĞA ÇIKAN KURT (1922)
             Roman:HEYULA (1908)-RAİK'İN ANNESİ (1909)-SEVİYE TALİP (1910)-HANDAN (1912)-YENİ TURAN (1912)-SON ESERİ (1913)-MEV'UD HÜKÜM (1918)-
             ATEŞTEN GÖMLEK (1923)-VURUN KAHPEYE (1923)-KALP AĞRISI (1924)-ZEYNO'NUN OĞLU (1928)-SİNEKLİ BAKKAL (1936)-YOLPALAS CİNAYETİ (1937)-
             TATARCIK (1939)-SONSUZ PANAYIR (1946)-DÖNER AYNA (1954)-AKİLE HANIM SOKAĞI (1958)-KERİM USTANIN OĞLU (1958)-SEVDA SOKAĞI KOMEDYASI (1959)-                  ÇARESAZ (1961)-HAYAT PARÇALARI (1963)                                    

Halikarnas Balikcisi ( Kabaagacli, Cevat Sakir )(1886-1973)
            Deneme:ANADOLU EFSANELERİ (1954)-ANADOLU TANRILARI (1955)-ANADOLU’NUN SESİ (1971)-HEY KOCA YURT (1972)-DÜŞÜN YAZILARI (1981)                                                      Anı:MAVİ SÜRGÜN (1961)
            Öykü:EGE KIYILARINDAN (1939)-MERHABA AKDENİZ (1947)-EGE'NİN DİBİ (1952)-YAŞASIN DENİZ (1954)-GÜLEN ADA (1957)-EGE'DEN (1972)-
            GENÇLİK DENİZLERİNDE (1973)
            Roman:AGANTA BURİNA BURİNATA (1946)-ÖTELERİN ÇOCUĞU (1956)-ULUÇ REİS (1962)-TURGUT REİS (1966)-DENİZ GURBETÇİLERİ (1969)    

Hisar, Abdulhak Sinasi (1887-1963)  
           Antoloji:AŞK İMİŞ HER NE VAR ALEMDE (1955)-GEÇMİŞ ZAMAN FIKRALARI (1958)
           Monografi:İSTANBUL VE PİERRE LOTİ (1958)-YAHYA KEMAL'E VEDA (1959)-AHMET HAŞİM'İN ŞİİRİ VE HAYATI (1963)
           Anı:BOĞAZİÇİ MEHTAPLARI (1943)-BOĞAZİÇİ YALILARI (1954)-GEÇMİŞ ZAMAN KÖŞKLERİ (1956)
           Roman:FAHİM BEY VE BİZ (1941)-ÇAMLICA'DAKİ ENİŞTEMİZ (1944)-ALİ NİZAMİ BEY'İN ALAFRANGALIĞI VE ŞEYHLİĞİ (1952)

Karay, Refik Halid (1888-1965 )  
           Günce
:BİR İÇİM SU (1931)-BİR AVUÇ SAÇMA (1939)-İLK ADIM (1941)-ÜÇ NESİL ÜÇ HAYAT (1943)-MAKYAJLI KADIN (1943)-TANRIYA ŞİKAYET (1944)
           Anı:MİNELBAB İLELMİHRAB (1946)-BİR ÖMÜR BOYUNCA (1980)
           Mizah:SAKIN ALDANMA İNANMA KANMA (1915)-KİRPİNİN DEDİKLERİ (1918)-AGOP PAŞA’NIN HATIRALARI (1918)-AY PEŞİNDE (1922)-TANIDIKLARIM (1922)-                          GUGUKLU SAAT (1925)
          Öykü:MEMLEKET HİKAYELERİ (1919)-GURBET HİKAYELERİ (1940)
          Roman:İSTANBUL’UN İÇYÜZÜ (1920)-YEZİDİN KIZI (1939)-ÇETE (1939)-SÜRGÜN (1941)-ANAHTAR (1947)-BU BİZİM HAYATIMIZ (1950)-NİLGÜN (3 CİLT, 1950-1952)-                YERALTINDA DÜNYA VAR (1953)-DİŞİ ÖRÜMCEK (1953)-BUGÜNÜN SARAYLISI (1954)-2000 YILININ SEVGİLİSİ (1954)-İKİ CİSİMLİ KADIN (1955)-
          KADINLAR TEKKESİ (1956)-KARLI DAĞDAKİ ATEŞ (1956)-DÖRT YAPRAKLI YONCA (1957)-SONUNCU KADEH (1965)-YERİNİ SEVEN FİDAN (1977)-
          EKMEK ELDEN SU GÖLDEN (1980)-AYIN ON DÖRDÜ (1980)-YÜZEN BAHÇE (1981)  

Karaosmanoglu, Yakup Kadri (1889-1974)    
          Şiir:ERENLERİN BAĞINDAN (1938)-OKUN UCUNDAN (1940)
          Monografi:AHMET HAŞİM (1934)-ATATÜRK (1946)
          Makale:KADINLIK VE KADINLARIMIZ (1923)-SEÇME YAZILAR (1928)-ERGENEKON (İKİ CİLT, 1929)-ALP DAĞLARI'NDAN VE MİSS CHALFRİN'İN ALBÜMÜNDEN (1942)
          Anı:ZORAKİ DİPLOMAT (1955)-ANAMIN KİTABI (1957)-VATAN YOLUNDA (1958)-POLİTİKADA 45 YIL (1968)-GENÇLİK VE EDEBİYAT HATIRALARI (1969)                                              Tiyatro:NİRVANA (1909)-VEDA (1909)-SAĞANAK (1929)-MAĞARA (1934)
          Öykü:BİR SERENCAM (1914)-RAHMET (1923)-MİLLİ SAVAŞ HİKÂYELERİ (1947)
          Roman:KİRALIK KONAK (1922)-NUR BABA (1922)-HÜKÜM GECESİ (1927)-SODOM VE GOMORE (1928)-YABAN (1932)-ANKARA (1934)-BİR SÜRGÜN (1937)-                                    PANAROMA (2 CİLT, 1953)-HEP O ŞARKI (1956)

Guntekin, Resat Nuri (1889-1956)     
          Gezi
:ANADOLU NOTLARI (İLK CİLDİ 1936; İKİNCİ CİLDİ 1966)
          Eğitim:DİL VE EDEBİYAT: TÜRK KIRAATİ (1930)-FRANSIZCA-TÜRKÇE RESİMLİ BÜYÜK DİL KILAVUZU (1935)
          Tiyatro:HANÇER (1920)-ESKİ RÜYA (1922)-ÜMİDİN GÜNEŞİ (1924)-GAZETECİ DÜŞMANI-ŞEMSİYE HIRSIZI-İHTİYAR SERSERİ (ÜÇ OYUN BİRARADA, 1925)-
           TAŞ PARÇASI (1926)-HÜLLECİ (1926)-BİR KÖY HOCASI (1928)-BABÜR ŞAH'IN SECCADESİ (1931)-BİR KIR EĞLENCESİ (1931)-ÜMİT MEKTEBİNDE (1931)-
            FELAKET KARŞISINDA- GÖZDAĞI-ESKİ BORÇ (ÜÇ OYUN BİRARADA, 1931)-İSTİKLAL (1933)-VERGİ HIRSIZI (1933)-BİR YAĞMUR GECESİ (1943)-
            BALIKESİR MUHASEBECİSİ (1953)-TANRIDAĞI ZİYAFETİ (1955)-YAPRAK DÖKÜMÜ (1971)-ESKİ ŞARKI (1971)
            Öykü:GENÇLİK VE GÜZELLİK (1919)-ROÇİLD BEY (1919)-ESKİ AHBAP (1919)-TANRI MİSAFİRİ (1927)-SÖNMÜŞ YILDIZLAR (1928)-LEYLA İLE MECNUN (1928)-                               OLAĞAN İŞLER (1930)
           Roman:ÇALIKUŞU (1922)-GİZLİ EL (1924)-DAMGA (1924)-DUDAKTAN KALBE (1925)-AKŞAM GÜNEŞİ (1926)-BİR KADIN DÜŞMANI (1927)-YEŞİL GECE (1928)-
           ACIMAK (1928)-YAPRAK DÖKÜMÜ (1930)-KIZILCIK DALLARI (1932)-GÖKYÜZÜ (1935)-ESKİ HASTALIK (1938)-ATEŞ GECESİ (1942)-DEĞİRMEN (1944)-
           MİSKİNLER TEKKESİ (1946)-HARABELERİN ÇİÇEĞİ (1953)-KAVAK YELLERİ(1961)-SON SIĞINAK (1961)-KAN DAVASI (1962)

Orhon, Orhan Seyfi(1890-1972)
          Şiir:FIRTINA VE KAR (1917)-PERİ KIZI İLE ÇOBAN HİKÂYESİ (1919)-GÖNÜLDEN SESLER (1922)-KERVAN (1935)-O BEYAZ BİR KUŞTU (1941)-
          İSTANBUL’UN FETHİ (1953)- İŞTE SEVDİĞİM DÜNYA (1962)-KERVAN (1964)-ORHAN SEYFİ ORHON’DAN ŞİİRLER (1970)
          Makale:DÜN-BUGÜN-YARIN (1943)
          Öykü:DÜĞÜN GECESİ (1957)
          Roman:ÇOCUK ADAM (1941)                                                                 

Ozansoy, Halit Fahri(1891-1971)
         Şiir
:RÜYA (1912)-CENK DUYGULARI (1917)-EFSANELER (1919)-ZAKKUM (1920)-BULUTLARA YAKIN (1921)-GÜLİSTANLAR HARABELER (1922)-PARAVAN (1929)-                          BALKONDA SAATLER (1931)-SULARA DALAN GÖZLER (1936)-BÜYÜK MABEDİN EŞİĞİNDEN (1938)-HEP ONUN İÇİN (1962)-SONSUZ GECELERİN ÖTESİNDE (1964)                    Anı:EDEBİYATÇILAR GEÇİYOR (1939)-DARÜLBEDAYİ DEVRİNİN ESKİ GÜNLERİ (1964)-ESKİ İSTANBUL RAMAZANLARI (1968)   
        Tiyatro:BAYKUŞ (1916)-İLK ŞAİR (1923)-SÖNEN KANDİLLER (1926)-NEDİM (1932)-ON YILIN DESTANI (1933)-HAYALET(1936)-
         ALİ BABA YAHUT KIRKHARAMİLER (1936)-FATMA'NIN DİLEĞİ (1938)--BİR DOLAPTIR DÖNÜYOR (1958)-İKİ YANDA (1970)
         Roman:SULARA GİDEN KÖPRÜ (1939)-ÂŞIKLAR YOLUNUN YOLCULARI (1939)                                       

 Atay, Falih Rifki (1894-1971)   
         Gezi:FAŞİST ROMA, KEMALİST TİRAN, KAYBOLMUŞ MAKEDONYA (1930)-DENİZ AŞIRI (1931)-YENİ RUSYA (1931)-MOSKOVA-ROMA (1932)-BİZİM AKDENİZ (1934)-                 TAYMİS KIYILARI (1934)-TUNA KIYILARI (1938)-HİND (1944)-YOLCU DEFTERİ (1946)-GEZEREK GÖRDÜKLERİM (1970)-İNCELEME-BAŞVEREN İNKILAPÇI (ALİ-                               SUAVİ ÜZERİNE, 1954)-ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR? (1966)-LONDRA KONFERANSI MEKTUPLARI (1933)-TÜRK KANADI (1941)-KANAT VURUŞU (1945)
          Monografi:BABANIZ ATATÜRK (ÇOCUKLAR İÇİN, 1955)
          Fıkra:ESKİ SAAT (1933)-NİÇİN KURTULMAMAK (1953)-ÇİLE (1955)-İNANÇ (1965)-PAZAR KONUŞMALARI (1966)-KURTULUŞ (1966)-BAYRAK (1970)
          Anı :ATEŞ VE GÜNEŞ (SURİYE VE FİLİSTİN SAVAŞ ANILARI, 1918)-ZEYTİNDAĞI (1932)-MUSTAFA KEMAL'İN MÜTAREKE DEFTERİ (1955)-
          MUSTAFA KEMAL'İN AĞZINDAN VAHDETTİN (1955)-ATATÜRK'ÜN BANA ANLATTIKLARI (1955)-ÇANKAYA (1961)-BATIŞ YILLARI (1963)-
          ATATÜRK'ÜN HATIRALARI, 1914-1919, (1965)- ATATÜRK NE İDİ? (1968)
      
Yesari, Mahmut (1895-1945)     
          Çeviri:KAYIP YÜZÜNDEN KAZANÇ (1936)-YALI UŞAĞI (1940)-ERKEK GÜZELİ (1941)
          Tiyatro:AYRI ODA(?)-ÇÜRÜK MERDİVE(?)-SANCAĞIN ŞERE(?)-ASRI HÜLYALAR(?)-SOYULAN HIRSIZ (1928)-KARGA İLE TİLKİ (1928)-SÜTTEN AĞZIM YANDI (1932)-
          KÂHYA KADIN (1931)-SÜRTÜK (1937)-ANTİKA TABLO(?)-FENER NÖBETİ (1939)-HANİFE HANIM HİZMETÇİ ARIYOR-KAPLICA OTELİ (1939)-
          MÜTHİŞ BİR  HASTALIK (1939)-PENCEREDEN PENCEREYE (1939)-BİR HAYAL KIRIKLIĞI (1961)-HASBAHÇE (1961)-KAZMA KUYUYU (1961)-
          TAVSİYE MEKTUPLARI (1961)-SERSERİ (1964)
          Öykü:YAKACIK MEKTUPLARI (1938)
          Roman:BIR NAMUS MESELESI (1923)-ÇOBAN YILDIZI (1925)-ÇULLUK (1927)-PERVİN ABLA (1927)-AK SAÇLI GENÇ KIZ (1928)-GECELEYİN SOKAKLAR (1929)-
          BAĞRIYANIK ÖMER (1930)-KIRLANGIÇLAR (1930)-SU SİNEKLERİ (1932)-BAHÇEMDE BİR GÜL AÇTI (1932)-KALBİMİN SUÇU (1932)-ÖLÜNÜN GÖZLERİ (1933)-
          SEVDA İHTİKÂRI (1934)-AŞK YARIŞI (1934)-BİR KADIN GEÇTİ (1934)-KANLI SIR (1935)-YAKUT YÜZÜK (1937)-DAĞ RÜZGÂRLARI (1939)-TİPİ DİNDİ (1939)-
          SAĞANAK ALTINDA (1943)-BİR AŞK UÇURUMU (1943)-GECE YÜRÜYÜŞÜ (1944)        

Başar, Şükufe Nihal(1896-1973) 
         Şiir:YILDIZLAR VE GÖLGELER (1919)-HAZAN RÜZGARLARI (1927)-GAYYA (1930)-YAKUT KAYALAR (1931)-SU (1933)-SILA YOLLARI (1935)-SABAH KUŞLARI (1943)-                       YERDEN GÖĞE (1960)-ŞÜKUFE NİHAL / ŞİİRLER (1975)
         Öykü:TEVEKKÜLÜN CEZASI (1928)
         Roman:RENKSİZ ISTIRAP (1928)-YAKUT KAYALAR (1931)-ÇÖL GÜNEŞİ (1933)-YALNIZ DÖNÜYORUM (1938)-DOMANİÇ DAĞLARININ YOLCUSU (1946)-
         ÇÖLDE SABAH OLUYOR (1951)

Ortaç, Yusuf Ziya(1896-1967) 
        Şiir: KINDAN AKINA (1916)-AŞIKLAR YOLU (1919)-CEN UFUKLARI (1920)-YANARDAĞ (1928)-BİR SELVİ GÖLGESİ (1938)-KUŞ CIVILTILARI (1938)-
        BİR RÜZGAR ESTİ (1952)
        Gezi: GÖZ UCUYLA AVRUPA (1958)
        Anı: PORTRELER (1960)-BİZİM YOKUŞ 1966)
        Biyografi:İSMET İNÖNÜ (1946)
        Tiyatro::KÖRDÜĞÜM (1920)-LATİFE (1919)-NİKAHTA KERAMET (1923)
         Mizah:ŞEN KİTAP (1919)-BEŞİK (1943)-OCAK (1943)-SARI ÇİZMELİ MEHMED AĞA (1956)-GÜN DOĞMADAN (1960) 
         Roman:KÜRKÇÜ DÜKKANI (1931)-ŞEKER OSMAN (1932)-GÖÇ (1943)-ÜÇ KATLI EV (1953)                                     

Çamlıbel, Faruk Nafiz(1898-1973) 
         Şiir:ŞARKIN SULTANLARI (1918)-GÖNÜLDEN GÖNÜLE (1919)-DİNLE NEYDEN (1919)-ÇOBAN ÇEŞMESİ (1926)-SUDA HALKALAR (1928)-
         BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ (1933)-ELİMLE SEÇTİKLERİM (1934)-AKARSU (1937)-TATLI SERT (1938-AKINCI TÜRKÜLERİ (1938)-HEYECAN VE SÜKUN (1959)-
         ZİNDAN DUVARLARI (1962)-HAN DUVARLARI (1969)
         Tiyatro:İLK GÖZ AĞRISI (1922)-SEVK-İ TABÎÎ (1925)-CANAVAR (1926)-AKIN (1932)-ÖZYURT (1932)-KAHRAMAN (1933)-ATEŞ (1939)-DEV AYNASI (1945)-
          YAYLA KARTALI (1945)
           Roman:YILDIZ YAĞMURU (1936)            

Safa, Peyami (1899-1961)
          Deneme:TÜRK İNKILÂBINA BAKIŞLAR (1938)-BÜYÜK AVRUPA ANKETİ (1938)-FELSEFÎ BUHRAN (1939)-MİLLET VE İNSAN (1943)-MAHUTLAR (1959)-
          MİSTİSİZM (1961)-NASYONALİZM (1961)-SOSYALİZM (1961)-DOĞU-BATI SENTEZİ (1963)-SANAT- EDEBİYAT-TENKİD (1970)-OSMANLICA-TÜRKÇE-
           UYDURMACA (1970)- SOSYALİZM-MARKSİZİM- KOMÜNİZM (1971)-DİN-İNKILAP-İRTİCA (1971)-KADIN-AŞK-AİLE (1973)-YAZARLAR-SANATÇILAR-
           MEŞHURLAR (1976)-EĞİTİM-GENÇLİK-ÜNİVERSİTE (1976)-20. ASIR- AVRUPA VE BİZ (1976)
           Ders Kitapları:CUMHURİYET MEKTEPLERİNE MİLLET ALFABESİ (1929)-CUMHURİYET MEKTEPLERİNE ALFABE (1929)-
           CUMHURİYET MEKTEPLERİNE KIRAAT (DÖRT CİLT, 1929)-YENİ TALEBE MEKTUPLARI (1930)-BÜYÜK MEKTUP NUMUNELERİ (1932)-TÜRK GRAMERİ (1941)-
           DİL BİLGİSİ (1942)-FRANSIZ GRAMERİ (1942)-TÜRKÇE İZAHLI FRANSIZ GRAMERİ (1948)
           Tiyatro:GÜN DOĞUYOR (1932)
           Öykü:HİKAYELER (1980)
           Roman:GENÇLİĞİMİZ (1922)-ŞİMŞEK (1923)-SÖZDE KIZLAR (1923)-MAHŞER (1924)-BİR AKŞAMDI (1924)-SÜNGÜLERİN GÖLGESİNDE (1924)-
           BİR GENÇ KIZ KALBİNİN CÜRMÜ (1925)-CANAN (1925)-DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU (1930)-FATİH-HARBİYE (1931)-ATİLLA (1931)-
           BİR TEREDDÜDÜN ROMANI (1933)-MATMAZEL NORALYA'NIN KOLTUĞU (1949)-YALNIZIZ (1951)-BİZ İNSANLAR (1959)

Tanpinar, Ahmet Hamdi (1901-1962)  
         Şiir:BÜTÜN ŞİİRLERİ (1976-1981)
         Antolojiler: TEVFİK FİKRET (1937-1944)-NAMIK KEMAL (1942)-YAHYA KEMAL (1940-1982)-19. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (1942-1985)                                                                               Deneme: BEŞ ŞEHİR (1946-2001)-EDEBİYAT ÜZERİNE MAKALELER (1969-1977)-YAŞADIĞIM GİBİ (1970-1977)
         Öykü: ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI (1943-1983)-YAZ YAĞMURU (1955-1983)-HİKAYELER (1983)
         Roman: MAHUR BESTE (TEFRİKA 1944 – BASIM 1975)-HUZUR (1949-1983)-SAHNENİN DIŞINDAKİLER (TEFRİKA 1950- BASIM 1973)-
         SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ (1961-1977)-AYDAKİ KADIN (1987)          

 Tecer, Ahmat Kutsi(1901-1967)  
       Şiir:ŞİİRLER (1932)-TÜM ŞİİRLERİ (1980)
       İnceleme:SİVAS HALK ŞAİRLERİ BAYRAMI (1932)-KÖYLÜ TEMSİLLERİ (1940)-TÜRK FOLKLORUNDA SOSYAL MESELE (1969)
       Tiyatro:YAZILAN BOZULMADAN (1947)-KÖŞEBAŞI (1948)-KÖROĞLU (1949)-BEŞ MEVSİM (1957)-BİR PAZAR GÜNÜ (1959)-SATILIK EV (1961)                                                               

Zorlutuna, Halide Nusret(1901-1984)   
        Şiir:GECEDEN TAŞAN DERTLER (1930)-YAYLA TÜRKÜSÜ (1943)-YURDUMUN DÖRT BUCAĞI (1950)-ELLERİM BOMBOŞ (1967)
        Hatıra:BİR DEVRİN ROMANI, KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI ANKARA, (1978)
        Öykü:BÜYÜK ANNE (1971)-AYDINLIK KAPI (1974)-BENİM KÜÇÜK DOSTLARIM (1948)
        Roman:KÜLLER (1921)-SİSLİ GECELER (1922)-GÜL'ÜN BABASI KİM (1933)-AŞK VE ZAFER (1978)

Kısakürek, Necip Fazıl(1903-1983)   
        Şiir :ÖRÜMCEK AĞI (1925)-KALDIRIMLAR (1928)-BEN VE ÖTESİ (1932)-SONSUZLUK KERVANI (1955)-ÇİLE (1962)-ŞİİRLERİM (1969)                                                                                              Tiyatro :TOHUM (1935)-BİR ADAM YARATMAK (1938)-KÜNYE (1940)-PARA (1942)-NAMI DİĞER PARMAKSIZ SALİH (1949)-REİS BEY (1964)-ABDÜLHAMİT HAN (1969)
        Öykü : RUH BURKUNTULARINDAN HİKAYELER (1965)-KAFA KAĞIDI (1984)
        Roman : AYNADAKİ YALAN (1980) 

Asya, Ahmet Nihat(1904-1975)  
       Şiir:HEYKELTIRAŞ (1924)-YASTIĞIMIN RÜYASI (1930)-AYETLER (1936)-BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR (1946)-KUBBE-İ HADRÂ (MEVLANA ÜZERİNE, 1956)-
        KÖKLER VE DALLAR (1964)-EMZİKLER (1964)-DUALAR VE AMİNLER (1967)-AYNALARDA KALAN (1969)-BÜTÜN ESERLERİ (1975-1977)-RUBAİYYAT-I ÂRİF (1956)-                      KIBRIS RUBAİLERİ (1964, 1967)-NİSAN (1964)-KOVA BURCU (1967)-AVRUPA’DAN RUBAİLER (1969)-ŞİİRLER (AHMET KABAKLI DERLEDİ, 1971)-
        BÜTÜN ESERLERİ (1975-1977)
        Düzyazı: KANATLAR VE GAGALAR (1946)-ENİKLİ KAPI (1964) 

Atsız, Hüseyin Nihal(1905-1975)
        Şiir: YOLLARIN SONU(1946)
        Araştırma: TÜRK EDEBİYATI TARİHİ(1940)
        Öykü:DÖNÜŞ (1943)-ŞEHİDLERİN DUASI (1943)-ERKEK KIZ (1931)-İKİ ONBAŞI (1931)-HER ÇAĞIN MASALI (1966)
        Roman: DALKAVUKLAR GECESİ(1941)- BOZKURTLARIN ÖLÜMÜ(1946)- BOZKURTLAR DİRİLİYOR(1949)- DELİ KURT(1958)- RUH ADAM(1972)

Ali, Sabahattin (1907-1948)   
        Şiir:DAĞLAR VE RÜZGÂR (1934 - YENİ EKLERLE 1943).-KURBAĞANIN SERENADI VE ÖTEKİ ŞİİRLER'LE BİRLİKTE (1937)
        Çeviri:TARİHTE GARİP VAKALAR, MAX MEMMERİCH (1941)-ANTİGONE, SOFOKLES (1942)-MİNNA VON BARNHELM, LESSİNG (1943)-
        ÜÇ ROMANTİK HİKAYE, H. VON KLEİST - A.V. CHAMİSSO - E.T.A. HOFFMANN (1944)-FONTAMARA, IGNAZİO SİLONE (1944)-GYGES VE YÜZÜĞÜ, FR. HEBBEL (1944)-                  YÜZBAŞININ KIZI, A.S.  PUŞKİN (1944)
        Öykü:DEĞİRMEN (1935)-KAĞNI (1936)-SES (1937)-YENİ DÜNYA (1943)-SIRÇA KÖŞK (1947)
        Roman:KUYUCAKLI YUSUF (1937)-İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN (1940)-KÜRK MANTOLU MADONNA (1943) 

Dıranas, Ahmet Muhip(1909-1980)
        Şiir:ŞİİRLER(1974)
       Tiyatro:GÖLGELER(1947)-O BÖYLE İSTEMEZDİ(1948) 

Tahir, Kemal (1910-1973)        
       Öykü:GÖL İNSANLARI (1955)
       Roman:SAĞIRDERE (1955)-ESİR ŞEHRİN İNSANLARI (1956)-KÖRDUMAN (1957)-RAHMET YOLLARI KESTİ (1957)-YEDİ ÇINAR YAYLASI (1958)-
       KÖYÜN KAMBURU (1959)-ESİR ŞEHRİN MAHPUSU (1961)-BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK (1962)-KELLECİ MEMET (1962)-YORGUN SAVAŞÇI (1965)-DEVLET ANA (1967)-                     KURT KANUNU (1969)- BÜYÜK MAL (1970)-YOL AYRIMI (1971)-NAMUSÇULAR (1974)-KARILAR KOĞUŞU (1974)-HÜR ŞEHRİN İNSANLARI (1976)-DAMAĞACI (1977)-               BİR MÜLKİYET KALESİ I-II (1977)

Ilgaz, Rifat (1911-1993) 
       Şiir:YARENLİK (1943)-SINIF (1944)-YAŞADIKÇA (1948)-DEVAM (1953)-ÜSKÜDAR’DA SABAH OLDU (1954)-SOLUK SOLUĞA (1962)-KARAKILÇIK (1969)-
       UZAK DEĞİL (1971)-GÜVERCİNİM UYUR MU (1974)-KULAĞIMIZ KİRİŞTE (1983)-OCAK KATIRI ALAGÖZ (1987)-BÜTÜN ŞİİRLERİ (1983)
       Anı:YOKUŞ YUKARI (1982)-KIRK YIL ÖNCE KIRK YIL SONRA (1986)-DÖRDÜNCÜ BÖLÜK (1992)
       Öykü:RADARIN ANAHTARI (1957)-DON KİŞOT İSTANBUL'DA (1957)-KESMELİ BUNLARI (1962)-NERDE O ESKİ USTURALAR (1962)-SAKSAĞANIN KUYRUĞU (1962)-                    ŞEVKET USTANIN KEDİSİ (1965)-GARİBİN HOROZU (1969)-ALTIN EKİCİSİ (1972)-PALAVRA (1972-TUH SANA (1972)-ÇATAL MATAL KAÇ ÇATAL (1972)-
        BUNADI BU ADAM (1972)-KEŞ (1972)-AL ATINI (1972)-HABABAM SINIFI UYANIYOR (1972)-HABABAM SINIFI BASKINDA (1972)-
        HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (1972)-RÜŞVETİN ALAMANCASI (1982)-SOSYAL KADINLAR PARTİSİ (1983)-ÇALIŞ OSMAN ÇİFTLİK SENİN (1983)-
        ŞEKER KUTUSU (1990)
        Roman:HABABAM SINIFI (1957)-PİJAMALILAR (BİZİM KOĞUŞ) (1959)- KARADENİZİN KIYICIĞINDA (1969)-HALİME KAPTAN (1972)-
         MEŞRUTİYET KIRATHANESİ(1974)-KARARTMA GECELERİ (1974)-SARI YAZMA (1976)-YILDIZ KARAYEL (1981)-APARTIMAN ÇOCUKLARI (1984)-
         HOCA NASRETTİN VE ÇÖMEZLERİ (1984)-HABABAM SINIFI İCRAATIN İÇİNDE (1987)                                                                            

Kemal, Orhan (1914-1970)  
         Anı:NAZIM HİKMET'LE ÜÇ BUÇUK YIL 1965
         Oyun:İSPİNOZLAR (1965)-72. KOĞUŞ (1967)
         Öykü:EKMEK KAVGASI (1949)-SARHOŞLAR (1951)-ÇAMAŞIRCININ KIZI (1952)-72. KOĞUŞ (1954)-GREV (1954)-ARKA SOKAK (1956)-KARDEŞ PAYI (1957)-
         BABİL KULESİ (1957)-DÜNYADA HARP VARDI (1963)-MAHALLE KAVGASI (1963)-İŞSİZ (1966)-ÖNCE EKMEK (1968)-KÜÇÜKLER VE BÜYÜKLER (1971)
         Roman:BABA EVİ (1949)-AVARE YILLAR (1950)-MURTAZA (1952)-CEMİLE (1952)-BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE (1954)-SUÇLU (1957)- DEVLET KUŞU (1958)-                       VUKUAT VAR (1958)-GAVURUN KIZI (1959)-KÜÇÜCÜK (1960)-DÜNYA EVİ (1960)-EL KIZI (1960)-HANIMIN ÇİFTLİĞİ (1961)-
          ESKİCİ VE OĞULLARI 1962 (ESKİCİ DÜKKANI ADIYLA 1970)-GURBET KUŞLARI (1962)-SOKAKLARIN ÇOCUĞU (1963)-KANLI TOPRAKLAR (1963)-
          BİR FİLİZ VARDI (1965)-MÜFETTİŞLER MÜFETTİŞİ (1966)-YALANCI DÜNYA (1966)-EVLERDEN BİRİ (1966)-ARKADAŞ ISLIKLARI (1968)-SOKAKLARDAN BİR KIZ (1968)-            ÜÇ KAĞITÇI (1969)-KÖTÜ YOL (1969)-KAÇAK (1970)-TERSİNE DÜNYA (1986)                                                                           

Taner, Haldun (1915-1986)  
          Söyleşi: HAK DOSTUM DİYE BAŞLAYALIM SÖZE (1978)
          Gezi: DÜŞSEM YOLLARA YOLLARA (1979)- BERLİN MEKTUPLARI (1984)
           Tiyatro:GÜNÜN ADAMI-DIŞARDAKİLER (1957)-VE DEĞİRMEN DÖNERDİ (1958)-FAZİLET ECZANESİ (1960)-LÜTFEN DOKUNMAYIN (1961)-HUZUR ÇIKMAZI (1962)-                 KEŞANLI ALİ DESTANI (1964)-GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM (1964)-ZİLLİ ZARİFE (1966)-VATAN KURTARAN ŞABAN (1967)-
           BU ŞEHR-İ STANBUL Kİ (1968)-SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI (1971)-ASTRONOT NİYAZİ (1970)-HA BU DİYAR (1971)-DÜN BUGÜN (1971)-AŞK-U SEVDA (1973)-               DEV AYNASI (1973)-YÂR BANA BİR EĞLENCE (1974)-AYIŞIĞINDA ŞAMATA (1977)-HAYIRDIR İNŞALLAH (1980)
           Öykü:YAŞASIN DEMOKRASİ (1949)-TUŞ (1951)-ŞİŞHANE'YE YAĞMUR YAĞIYORDU (1953)-AYIŞIĞINDA ÇALIŞKUR (1954)-ONİKİYE BİR VAR (1954)-
           KONÇİNALAR (1967)-SANCHO'NUN SABAH YÜRÜYÜŞÜ (1969)-KIZIL SAÇLI AMAZON (1970)-YALIDA SABAH (1983)             

Nesin, Aziz (1915-1995)     
           Şiir:SONDAN BAŞA (1984)-SEVİYE ON ÖLÜME BEŞ KALA (1986)-KENDİNİ YAKALAMAK (1988)-HOŞÇAKALIN (1990)
           Deneme:SİVAS ACISI (1995)-ÇUVALA DOLDURULMUŞ KEDİLER (1995)-SİZİ MEMLEKETTE EŞEK YOK MU? (1995)-OKUDUĞUM KİTAPLAR (2001)
           Tiyatro:BİRAZ GELİR MİSİNİZ (1958)-BİR ŞEY YAP MET (1959)-TOROS CANAVARI (1963)-DÜDÜKÇÜLERLE FIRÇACILARIN SAVAŞI (1968)-ÇİÇU (1970)-
           TUT ELİMDEN ROVNİ (1970)-HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM (1970)-BEŞ KISA OYUN (1979)-BÜTÜN OYUNLARI (ADAM YAYINLARI)(1982)
           Gezi:DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN (1976)-DÜNYA KAZAN BEN KEPÇE (1977)
           Mektup:AZİZ NESİN-TAHSİN SARAÇ MEKTUPLAŞMALARI (1995)-AZİZ NESİN-ALİ NESİN MEKTUPLAŞMALARI, CANIM OĞLUM, CANIM BABACIĞIM(2002)
           Konuşma:İNSANLAR KONUŞA KONUŞA (1988)-ÇUVALA DOLDURULMUŞ KEDİLER (1995)
           Antoloji:CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK MİZAHI (1973)
           Anı:BİR SÜRGÜNÜN HÂTIRALARI (1957)-BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEZ (1. BÖLÜM 1966, 2. BÖLÜM 1976)-POLİSTE (1967)-YOKUŞUN BAŞI (1982)-
           SALKIM SALKIM ASILACAK ADAMLAR (1987)-RÜYALARIM ZİYAN OLMASIN (1990)
           Masal:MEMLEKETİN BİRİNDE (1953)-HOPTİRİNAM (1960)-UYUSANA TOSUNUM (1971)-AZİZ DEDEDEN MASALLAR
           Taşlama:AZİZNAME (1970)
            Fıkra:NUTUK MAKİNASI (1958)-AZ GİTTİK UZ GİTTİK (1959)-MERHABA (1971)-SUÇLANAN VE AKLANAN YAZILAR (1982)-AH BİZ ÖDLEK AYDINLAR (1985)-                                    KORKUDAN KORKMAK (1988)
            Öykü:GERİYE KALAN (1948),-İT KUYRUĞU (1955)-YEDEK PARÇA (1955)-FİL HAMDİ (1955)-DAMDA DELİ VAR (1956)-KOLTUK (1957)-KAZAN TÖRENİ (1957)-
            TOROS CANAVARI (1957)-DELİLER BOŞANDI (1957)-MAHALLENİN KISMETİ (1957)-ÖLMÜŞ EŞEK (1957)-HANGİ PARTİ KAZANACAK (1957)-
            HAVADAN SUDAN (1958)-BAY DÜDÜK (1958)-NAZİK ALET (1958)-GIDIGIDI (1959)-AFERİN (1959)-KÖRDÖĞÜŞÜ (1959)-MAHMUL İLE NİGÂR (1959)-
            GÖZÜNE GÖZLÜK (1960)-AH BİZ EŞEKLER (1960)-YÜZ LİRAYA BİR DELİ (1961)-BİR KOLTUK NASIL DEVRİLİR (1971)-BİZ ADAM OLMAYIZ (1972)-
            SOSYALİZM GELİYOR SAVULUN (1965)-İHTİLÂLİ NASIL YAPTIK (1965)-RIFAT BEY NEDEN KAŞINIYOR (1965)-YEŞİL RENKLİ NAMUS GAZI (1965)-
            BÜLBÜL YUVASI EVLER (1968)-VATAN SAĞOLSUN (1968)-YAŞASIN MEMLEKET (1969)-BÜYÜK GREV (1978)-EL AYVAN DEYİP GEÇME (1980)-
            70 YAŞIM MERHABA (1984)-KALPAZANLIK BİLE YAPILAMIYOR (1984)-MAÇİNLİ KIZ İÇİN EV (1987)-NAH KALKINIRSIN (1988)
            Roman:KADIN OLAN ERKEK (1955)-GOL KRALI SAİT HOPSAİT (1957)-ERKEK SABAHAT (1957)-SAÇKIRAN (1959)-ZÜBÜK (1961)-ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA (1967)-              TATLI BETÜŞ (1974)-YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ (1977) -SURNÂME (1976)-TEK YOL (1978) 

Bugra, Tarik (1918-1994)     
            Gezi Yazıları:GAGARİNGRAD (MOSKOVA NOTLARI) (1962)
            Deneme:GENÇLİKTÜRKÜSÜ (1964)-DÜŞMAN KAZANMAK SANATI (1979)-POLİTİKA DIŞI (1992)
            Tiyatro:AYAKTA DURMAK İSTİYORUM(?)-AKÜMÜLATÖRLÜ RADYO(?)-YÜZLERCE ÇİÇEK BİRDEN AÇTI (1979)                                             
             Öykü:OĞLUMUZ (1949)-YARIN DİYE BİR ŞEY-YOKTUR (1952)-İKİ UYKU ARASINDA (1954)-HİKÂYELER (1964)
              Roman:SİYAH KEHRİBAR (1955)-KÜÇÜK AĞA (1964)-KÜÇÜK AĞA ANKARADA (1966)-İBİŞİN RÜYASI (1970)-FİRAVUN İMANI (1976)-GENÇLİĞİM EYVAH (1979)-                            DÖNEMEÇTE (1980)-YALNIZLAR (1981)-YAĞMUR BEKLERKEN (1981)-OSMANCIK (1983)NEMEÇTE (1980)-YALNIZLAR (1981)-YAĞMUR BEKLERKEN (1981)-                                    OSMANCIK (1983)

Kayacan, Feyyaz (1919-1993)  
             Şiir: LES GAMMES INSOLİTES (FRANSIZCA, 1938)-GESTES A LA MER (FRANSIZCA, 1939)- KAŞIK HAVASI (1976)- BENİM ÖRÜMCEĞİM BAŞKA (1982)
             Tiyatro:MUTLU AZINLIK (1968)
             Öykü: ŞİŞEDEKİ ADAM (1957)- SIĞINAK HİKÂYELERİ (1962)-CEHENNEMDE BİR YUSUF (1964)-GİBİCİLER (1967)-HİÇOĞLUNUN SERÜVENLERİ (1969)-
             BİR DELİ DEĞİLİN DEFTERLERİ (1987)
             Roman: ÇOCUKTAKİ BAHÇE (1982) 

Turkali, Vedat (1919-2016) 
             Şiir:ESKİ ŞİİRLER YENİ TÜRKÜLER (1979)
             Anı:SAVUNMALAR (1989)-KOMUNIST(2001)
             Tiyatro:141. BASAMAK (1971)-BU ÖLÜ KALKACAK (1976)-DALLAR YEŞİL OLMALI (1985)
             Roman:BİR GÜN TEK BAŞINA (1975-1980)-MAVİ KARANLIK (1983-1985)-YEŞİLÇAM DEDİKLERİ TÜRKİYE (1986)- TEK KİŞİLİK ÖLÜM(1989)-GÜVEN (2 CİLT) (1999)-                     KAYIP ROMANLAR (2004)-YALANCI TANIKLAR KAHVESI (2009)-FATMAGUL'UN SUCU NE (2011)-BITTI BITTI BITMEDI (2014)

Atilgan, Yusuf (1921-1989) 
             Çocuk Kitabı:EKMEK ELDEN SÜT MEMEDEN (1981)
             Çeviri:TOPLUMDA SANAT (K. BAYNES, 1980)
             Öykü:BODUR MİNAREDEN (1960)-EYLEMCİ (1993-BÜTÜN ÖYKÜLERİ (BODUR MİNAREDEN ÖTE VE EKMEK ELDEN SÜT MEMEDEN – 2000)
             Roman:AYLAK ADAM (1959)-ANAYURT OTELİ (1973)-CANİSTAN (2000)

Akbal, Oktay (1923-2015)  
             Deneme: KONUMUZ EDEBİYAT (1968)- YAZMAK YAŞAMAK (1972)- ÖLÜMSÜZ OYUN (1974)- ATATÜRK YAŞADI MI? (1975)-ZAMAN SENSİN (1977)-
             YAŞASIN EDEBİYAT (1977)- GENÇLER BİZE BAKIYOR (1978)- TEMMUZ SERÇESİ (1978)- YAŞAMI YENİDEN KURMAK (1979)- ATATÜRKÇÜLÜK SAVAŞI (1981)-
             ATATÜRK BİR GÜN GELECEK (1981)-ÖNCE ŞİİR VARDI (1982)- DÜNYAYA AÇILMAK (1982)-VATAN MAHZUN BEN MAHZUN (1983)-YAŞAYIP GÖRMEK (1984)-                                  GEÇMİŞİN İÇİNDEN (1985)- YARINLAR HESAP SORAR (1986)- SUSMAK VE KONUŞMAK MI? (1987)- TARİH EN BÜYÜK YARGIÇ (1987)-
            BİR DE SİMİT AĞACI OLSAYDI (1990)- YÜZYILDIR UMUTSUZLUK (1991)- SENİN ADIN AŞK (1993)- ÖNCE AŞK (1993)- GÜZEL DÜŞLERİN SONU (1994)-
            ŞARKILARINA KADAR MAHZUN (1997)-SÖZCÜKLERLE YOLCULUK (1998)
            İnceleme: DOST KİTAPLAR (1967)- ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATÇILAR SÖZLÜĞÜ (1967)
            Gezi: HİROŞİMALAR OLMASIN (1976)
            Anı: ŞAİR DOSTLARIM (1964)- ANI DEĞİL YAŞAM (1985)- KIRMIZI TENTELİ TRAMVAY / BABIALİ’DE 50 YIL (1993)- ŞAİRLERE ÖLÜM YOK (1994)-
            ŞAİRLER VE BEN (ŞAİRLERE ÖLÜM YOK VE ŞAİRLERLE SÖYLEŞİLER ADLI KİTAPLARININ BİRLEŞİMİ, 1999)-CÜCE ÇEŞME SOKAĞI NERDE? (2001)
            Günlük: GÜNLERDE I (1968)-ANILARDA GÖRMEK (1967-1969)- GEÇMİŞİN KUŞLARI (1965-1969)- YERYÜZÜ KORKUSU (1970-1973)-
            ANILARDA GÖRMEK / GÜNLÜK I (1965-1967; 1989)-GEÇMİŞİN KUŞLARI / GÜNLÜK II (1968 -1969)-YERYÜZÜ KORKUSU/GÜNLÜK III (1970-1975)-
           80’LERDE BİR YAZAR/GÜNLÜK IV (1980-1983;1994)         
           Öykü:ÖNCE EKMEKLER BOZULDU (1946)-AŞKSIZ İNSANLAR (1949)-BİZANS DENESİ (1953)- BULUTUN RENGİ (1954)- İKİSİ (1955)- BERBER AYNASI (1958)-
           YALNIZLIK BANA YASAK (1967)-TARZAN ÖLDÜ (1969)- İSTİNYE SULARI (1973)-İLK YAZ DEVRİMİ (1977)- İKİ ÇOCUK (1979)-KARŞI KIYILAR (1979)-
           HEY VAPURLAR  TRENLER (1981)- LUNAPARK (1983)- BAYRAKLI KAPI (1986)- AKŞAM KUŞLARI (1988)-EY GECE KAPINI ÜSTÜME KAPAT (1988)-
           HÜCREDE KARMEN (1998)- İLKYAZ DEVRİMİ (2000)
           Roman: GARİPLER SOKAĞI (1950)- SUÇUMUZ İNSAN OLMAK (1957)- İNSAN BİR ORMANDIR (1975)-
           İKİ ROMAN (SUÇUMUZ İNSAN OLMAK VE İNSAN BİR ORMANDIR’IN BİRLİKTE BASIMI, 1982)- DÜŞ EKMEĞİ (1983)- BATIK BİR GEMİ (1997)- AŞKSIZ İNSANLAR (2003)

Kemal, Yasar
 (1923-2015) 
           Röportaj:YANAN ORMANLARDA ELLİ GÜN (1955)-ÇUKUROVA YANA YANA (1955)-PERİ BACALARI (1957-1985)-BİR BULUT KAYNIYOR (1974-1989)-
            ALLAHIN ASKERLERİ (1978-1987)
            Fıkra-Deneme:TAŞ ÇATLASA (1961)-BALDAKİ TUZ (1974)-AĞACIN ÇÜRÜĞÜ (1980)
            Derleme:AĞITLAR (1943)
            Çocuk Kitabı:FİLLER SULTANI İLE KIRMIZI SAKALLI TOPAL KARINCA (1977-1983)
            Öykü:SARI SICAK (1952-1987)
            Roman:TENEKE (1955-1987)-BEYAZ MENDİL (1955)-İNCE MEMED I (1955-1989)-NAMUS DÜŞMANI (1957)-ALA GEYİK (1959)-ÖLÜM TARLASI (1966)-
            İNCE MEMED II (1969-1988)-YILANI ÖLDÜRSELER (1981)-İNCE MEMED III (1984-1988)-İNCE MEMED IV (1987/1989)-ORTADİREK (1960-1989)-
            DEMİRCİLER ÇARŞISI CİNAYETİ (1974-1990)-YUMURCUK KUŞU (KİMSECİK I, 1980-1988)-KALE KAPISI (KİMSECİK II, 1985-1987)-
            YER DEMİR GÖK BAKIR (1963-1990)-ÜÇ ANADOLU EFSANESİ (1967-1987)-ÖLMEZ OTU (1968-1988)-AĞRI DAĞI EFSANESİ (1970-1990)-ÇAKIRCALI EFE (1972-1986)-              YUSUFÇUK YUSUF (1975-1990)-AL GÖZÜM SEYREYLE SALİH (1976-1990)-KUŞLAR DA GİTTİ (1978-1990)-DENİZ KÜSTÜ (1978-1990)-
            HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI (1982-1990)          

Ilhan, Attila (1925-2005)  
            Şiir:DUVAR (1948)-SİSLER BULVARI (1954)-YAĞMUR KAÇAĞI (1955)-BEN SANA MECBURUM (1960)-BELA ÇİÇEĞİ (1962)-YASAK SEVİŞMEK (1968)-
            TUTKUNUN GÜNLÜĞÜ (1973)-BÖYLE BİR SEVMEK (1977)-ELDE VAR HÜZÜN (1982)-KORKUNUN KRALLIĞI (1987)-AYRILIK SEVDAYA DAHİL (1993)-
             KİMİ SEVSEM SENSİN (2002)
             Deneme: HANGİ SOL (1970)-HANGİ BATI (1972)-HANGİ SEKS (1976)-HANGİ SAĞ (1980)-HANGİ ATATÜRK (1981)-HANGİ EDEBİYAT (1993)-HANGİ LAİKLİK (1995)-                      HANGİ KÜRESELLEŞME (1997)
             Öykü:YENGECİN KISKACI (1999)
             Roman:SOKAKTAKİ ADAM (1953)-ZENCİLER BİRBİRİNE BENZEMEZ (1957)-KURTLAR SOFRASI (1963/64)-BIÇAĞIN UCU (1973)-SIRTLAN PAYI (1974)-
             YARAYA TUZ BASMAK (1978)-FENA HALDE LEMAN (1980)-DERSAADET'TE SABAH EZANLARI (1981)-HACO HANIM VAY (1984)-O KARANLIKTA BİZ (1988)-
             ALLAHIN SÜNGÜLERİ-REİS PAŞA (2002)-GÂZİ PAŞA (2005)-O SARIŞIN KURT (2007)                                                                      

Baykurt, Fakir (1929-1999) 
            Şiir:BİR UZUN YOL(?)
           Toplum-Eğitim:EFKAR TEPESİ (1960)-ŞAMAROĞLANLARI (1976)-KEREM İLE ASLI(1974)-KALE KALE (1978)
           Çocuk Kitapları:TOPAL ARKADAŞ(?)-YANDIM ALİ, SAKARCA, SARI KÖPEK, DÜNYA GÜZELİ (1985)-SAKA KUŞLARI (1985)
           Öykü:ÇİLLİ (1955)-EFENDİLİK SAVAŞI (1959)-KARIN AĞRISI (1961)-CÜCE MUHAMMET (1964)-ANADOLU GARAJI (1970)-ON BİNLERCE KAĞNI (1971)-
           CAN PARASI (1973)İÇERDEKİ OĞUL (1974)-SINIRDAKİ ÖLÜ (1975)-GECE VARDİYASI (1982)-BARIŞ ÇÖREĞİ (1982)-DUİRSBUG TRENİ (1986)-
           BİZİM İNCE KIZLAR (1992)-DİKENLİ TEL (1998)
           Roman:YILANLARIN ÖCÜ (1954)-IRAZCANIN DİRLİĞİ (1961)-ONUNCU KÖY (1961)-AMERİKAN SARGISI (1967)-TIRPAN (1970)-KÖYGÖÇÜREN (1973)-
           KEKLİK (1975)-KARA AHMET DESTANI (1977)-YAYLA (1977)-YÜKSEK FIRINLAR (1983)-KOCA REN (1986)-YARIM EKMEK (1997)-KAPLUMBAĞALAR (1980)                           

Agaoglu, Adalet (1929- ) 
           Deneme:GÜNER SÜMER TOPLU ESERLERİ (1983)-ADALET AĞAOĞLU SEÇMELER (1993)-KARŞILAŞMALAR (1993)-GEÇERKEN (1996)-BAŞKA KARŞILAŞMALAR (1996)-               ÖYLE KARGAŞADA BÖYLE KARŞILAŞMALAR (2002)-YENİ KARŞILAŞMALAR (2011)   
           Anı:GÖÇ TEMİZLİĞİ (1985)-GECE HAYATIM (RÜYA ANLATISI, 1991)
          Tiyatro:Evcilik OYUNU (1964)-ÇATIDAKİ ÇATLAK (1965)-TOMBALA (1967)-SINIRLARDA (1970)-ÜÇ OYUN: BİR KAHRAMANIN ÖLÜMÜ, ÇIKIŞ, KOZALAR (1973)-                               KENDİNİ YAZAN ŞARKI (1976)-ÇOK UZAK-FAZLA YAKIN (1991)-DUVAR ÖYKÜSÜ (1992)-FİKRİMİN İNCE GÜLÜ (1996)-ÇAĞIMIZIN TELLALI (2011)
           Öykü:YÜKSEK GERİLİM (1974)-SESSİZLİĞİN İLK SESİ (1978)-HADİ GİDELİM (1982)-HAYATI SAVUNMA BİÇİMLERİ (1997)
           Roman:ÖLMEYE YATMAK (1973)-FİKRİMİN İNCE GÜLÜ (1976)-BİR DÜĞÜN GECESİ (1979)-YAZSONU (1980)-ÜÇ BEŞ KİŞİ (1984)-HAYIR (1987)-RUH ÜŞÜMESİ (1991)-                 ROMANTİK BİR VİYANA YAZI (1993)-DERT DİNLEME UZMANI (2014)                                                                                                                                                

Karasu, Bilge (1930-1995) 
           Deneme:NE KİTAPSIZ NE KEDİSİZ (1994)-NARLA İNCİRE GAZEL (1995)
           Öykü:TROYA'DA ÖLÜM VARDI (1963)-UZUN SÜRMÜŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI (1970)-GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ (1980)-KISMET BÜFESİ (1982)-
           KILAVUZ (1990)
           Roman:GECE (1985)                                                                          

Duru, Orhan (1933-2009)    
          Deneme:KIYI KIYI KENT KENT (1977)-HORMONLU KAFALAR (1992)-İSTANBULİN (1995) 
          Anı:PERA'DAKİ HAYALET (1996) 
          Tiyatro : DURDURUN DÜNYAYI İNECEK VAR (1968) -SINIRDAKİ EV (1970) -ÜZBİK BABA (1990)
           Öykü:BIRAKILMIŞ BİRİ (1959)-DENGE UZMANI (1962)-AĞIR İŞÇİLER (1974) -YOKSULLAR GELİYOR (1982)-ŞİŞE (1989) -BİR BÜYÜLÜ ORTAMDA (1991)
           RomanAZ ROMAN (2012) 

Atay, Oguz  (1934-1977)          
            Tiyatro:OYUNLARLA YAŞAYANLAR (1985)
             Öykü:KORKUYU BEKLERKEN (1975)
             Roman:TUTUNAMAYANLAR (1971)-TEHLİKELİ OYUNLAR (1973)-BİR BİLİM ADAMININ ROMANI (1975)-EYLEMBİLİM (1998)

 Kulin, Ayse (1941-    )
            Deneme:İÇİMDE KIZIL BİR GÜL GİBİ (2002)
            Araştırma:KARDELENLER (2004)
            Çocuk Kitabı:SİT NENE'NİN MASALLARI (2008)
            Derleme:TAŞ DUVAR AÇIK PENCERE (2009)
            Otobiyografi:BABAMA (2002)
            Öykü:GÜNEŞE DÖN YÜZÜNÜ, (1984)-GENİŞ ZAMANLAR, (1998)-FOTO SABAH RESİMLERİ(1998)-BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ, (2007)
            Roman:ADI AYLİN (1997)-SEVDALİNKA (1999)-FÜREYYA(2000)-KÖPRÜ (2001)-NEFES NEFESE (2002)-GECE SESLERİ (2004)--BİR GÜN (2005)-VEDA (2008)-
            UMUT (2008)-TÜRKAN (2009)-HAYAT - DÜRBÜNÜMDE KIRK SENE (1941-1964), (2011)-HÜZÜN - DÜRBÜNÜMDE KIRK SENE (1964-1983), (2011)-
            GİZLİ ANLARIN YOLCUSU (2011)-BORA'NIN KİTABI (2012)-DÖNÜŞ (2013)-HAYAL (2014)-HANDAN (2014)-TUTSAK GÜNEŞ (2015)-BİR TATLI HUZUR (1996)

Eray, Nazli (1945-) 
            Deneme:DÜŞ İŞLERİ BÜLTENİ (1999)
            Öykü:AH BAYIM AH (1976)-GECEYİ TANIDIM (1979)-KIZ ÖPME KUYRUĞU (1982)-HAZIR DÜNYA (1984)-ESKİ GECE PARÇALARI (1986)-
            YOLDAN GEÇEN ÖYKÜLER (1987)-AŞK ARTIK BURADA OTURMUYOR (1989)-KUŞ KAFESİNDEKİ TENOR (1991)-ELYAZMASI RÜYALAR (1999)-
            BEYOĞLU'NDA GEZERSİN (2005)
            Roman:PASİFİK GÜNLERİ (1981)-ORPHEE (1983)-YILDIZLAR MEKTUP YAZAR (1993)-ARZU SAPAĞINDA İNECEK VAR (1994)-AY FALCISI (1994)-
             İMPARATOR ÇAY BAHÇESİ-UYKU İSTASYONU (1995)-DENİZ KENARINDA PAZARTESİ (1997)-ÖRÜMCEĞİN KİTABI (1998)-AŞIK PAPAĞAN BARI (1998)-
             AYIŞIĞI SOFRASI (2000)-AŞKI GİYİNEN ADAM (2001)-SİS KELEBEKLERİ (2003)                                                                    

Uzuner, Buket(1955- )    
             Deneme:SELİN VE CEM'LE YOLCULUKLAR (2004)-BENİM ADIM İSTANBUL (2011)     
             Gezi:BİR SİYAH SAÇLI KADININ GEZİ NOTLARI (1989)-ŞEHİR ROMANTİĞİNİN GÜNLÜĞÜ (1998)-NEW YORK SEYİR DEFTERİ (2000)
             Otobiyografi:GÜMÜŞ YAZ, GÜMÜŞ KIZ (2002)
             Öykü:BENİM ADIM MAYIS (1986)-AYIN EN ÇIPLAK GÜNÜ (1988)-GÜNEŞ YİYEN ÇİNGENE (1989)-KARAYEL HÜZNÜ (1993)-ŞAİRLER ŞEHRİ (1994)-
              ŞİİRİN KIZ KARDEŞİ ÖYKÜ (2003)-YOLDA (2009-BİR YILBAŞI HİKAYESİ (2013)
              Roman:İKİ YEŞİL SUSAMURU, ANNELERİ, BABALARI, SEVGİLİLERİ VE DİĞERLERİ (1991)-BALIK İZLERİNİN SESİ (1992)-KUMRAL ADA MAVİ TUNA (1997)-
              UZUN BEYAZ BULUT - GELİBOLU (2001)-İSTANBULLULAR (2007)-SU- UYUMSUZ DEFNE KAMAN'IN MACERALARI (2012)-TOPRAK- UYUMSUZ
              DEFNE KAMAN'IN MACERALARI (2015)

Tekin, Latife (1957-)     
              Hatıra:GÜMÜŞLÜK AKADEMİSİ (1977)
              Roman:SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM (1983)-BERCİ KRİSTİN ÇÖP MASALLARI (1984)-GECE DERSLERİ (1986)-BUZDAN KILIÇLAR (1989)-AŞK İŞARETLERİ (1995)-
              ORMANDA ÖLÜM YOKMUŞ (2001)-UNUTMA BAHÇESİ (2004)-MUİNAR (2006)-RÜYALAR VE UYANIŞLAR DEFTERİ (2009)                                                                           

Ersoz, Cezmi (1959-)      
              Şiir: ŞEHİRDEN BİR ÇOCUK SEVDİN YİNE (1993)
              Deneme: HAYAT BİR EMRİN VAR MI? (1993)-ANCAK BİR BENZERİM ÖLDÜREBİLİR BENİ (1994)-SAÇLARININ KARDEŞ KOKUSU (1995)-
              ANNELİK OYUNU BİTTİ ( 1996)-YİNE SENİNLE GELDİ HAYAT (2002)-AÇIKLA BANA BU IŞIĞI (2003)-ÖLÜRSEM BENİ SENİNLE ARARLAR ŞİMDİ (2004)-
              DERİNLİĞİNE KİMSE SEVGİLİ OLAMADI (2006)
              Tiyatro:KENDİ KENDİNE KONUŞMAKTIR AŞK (2007)
               Öykü: İÇİME GİR AMA SİGARANI SÖNDÜRME (1999)- BANA TÜRKÇE BİR EKMEK VER (2000)                                                                     

Umit, Ahmet (1960-)     
              Şiir:SOKAĞIN ZULASI (1989)
              Deneme:İNSAN RUHUNUN HARİTASI (2007)
              Öykü:ÇIPLAK AYAKLIYDI GECE (1992)-BIR SES BOLER GECEYI(1994)-AGATHA'NIN ANAHTARI (1999)-ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR (2002)- 
              ASK KOPEKLIKTIR(2004)-BAŞKOMSER NEVZAT: ÇİÇEKÇİNİN ÖLÜMÜ (2005)-BAŞKOMSER NEVZAT 3: DAVULCU DAVUT'U KİM ÖLDÜRDÜ? (2011)-
              BAŞKOMSER NEVZAT TAPINAK FAHİŞELERİ GÜLGEÇ (2011)-ASKIMIZ ESKI BIR ROMAN(2019)
              Roman:BİR SES BÖLER GECEYİ (1994)-SİS VE GECE (1996)-KAR KOKUSU (1998)-PATASANA (2000)-KUKLA (2002)-BEYOĞLU RAPSODİSİ (2003)-
             KAVİM (2006)-BAB-I ESRAR (2008)-İSTANBUL HATIRASI (2010)-SULTANI ÖLDÜRMEK (2012)-BEYOĞLU'NUN EN GÜZEL ABİSİ (2013)-
             ELVEDA GUZEL VATANIM (2015)-KIRLANGIC CIGLIGI -(2019)

Iplikci, Muge (1966-)      
           Öykü:PERENDE(1998)-COLUM-BUS’UN KADINLARI(2000)-ARKASI YARIN(2001)-FIRAT’A KARIŞAN ÖYKÜLER(2001)-TRANSİT YOLCULAR(2002)
           Roman:KÜL VE YEL(2004)-CEMRE(2006)-KAFDAGI(2008)-CIVAN(2012)-BABAMIN ARDINDAN(2016)-SIL BASTAN(2019)

Erdogan, Asli (1967- )     
           Öykü:MUCİZEVİ MANDARİN (1996)-TAHTA KUŞLAR/ HOLVÖGEL (1998)-TAŞ BİNA VE DİĞERLERİ (2009)
           Roman:KABUK ADAM (1994)-KIRMIZI PELERİNLİ KENT (1998) 

Kaygusuz, Sema  (1972-)
          Öykü: ORTADAN YARISINDAN (1997)- SANDIK LEKESİ (2000)- DOYMA NOKTASI (2002)- ESİR SÖZLER KUYUSU (2004)- KARADUYGUN (2012)
          RomanYERE DÜŞEN DUALAR (2006) -YÜZÜNDE BİR YER (2009)- BARBARIN KAHKAHASI (2015)

                                                                                                            TURKIC CINEMA       

Ertuğrul, Muhsin ENG (1892-1979)  KARA LALE BAYRAMI (DAS FEST DER SCHWARZEN TULPE)(1920)- BATAKLI DAMIN KIZI AYSEL (1935) -ŞEHVET KURBANI (1940)
Akad, Lütfi             ENG (1916–2011)  KANUN NAMINA (1952)-ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLET (1962)-HUDUTLARIN KANUNU (1967)-KIZILIRMAK KARAKOYUN (1967)-
                                                                                 VESİKALI YARİM (1968)-GELİN (1973)- DÜĞÜN (1973) -DİYET (1974)
Yılmaz,  Atıf          ENG (1925-2006)   AH GÜZEL İSTANBUL (1966)-SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM (1977)- ADAK (1979)-AHH BELİNDA (1986)-
                                                                                 BEKLE DEDİM GÖLGEYE (1990)-GECE, MELEK VE BİZİM ÇOCUKLAR (1994)
Eğilmez,Ertem    ENG(1929-1989)    CANIM KARDEŞİM (1973) -HABABAM SINIFI (1975)- BANKER BİLO (1980) -ARABESK (1988)
Erksan, Metin      ENG (1929-2012)  SUSUZ YAZ (1963)-SEVMEK ZAMANI (1965)-KUYU (1968)
Göreç, Ertem       ENG (1931 -   )          KARANLIKTA UYANANLAR (1965)
Refiğ, Halit            ENG (1934 – 2009 ŞEHİRDEKİ YABANCI (1962)- GURBET KUŞLARI (1964) -KARAKOLDA AYNA VAR (1966) -KARILAR KOĞUŞU (1989)
Güney, Yılmaz     ENG(1937-1984)   UMUT (1970)- UMUTSUZLAR (1971) -ARKADAŞ (1975) -WALL (1983)
Başaran, Tunç      ENG(1938-   )            UÇURTMAYI VURMASINLAR (1989)- PIANO PIANO KID(1991) -KAÇIKLIK DİPLOMASI (1998)
Olgaç,  Bilge          ENG (1940- 1994) LİNÇ (1970)-AÇLIK (1975)-KAŞIK DÜŞMANI (1985)
Ayça, Engin            ENG (1941-    )          BEZ BEBEK (1987)
Ökten, Zeki           ENG (1941 - 2009)     KAPICILAR KRALI (1976) -SÜRÜ (1978)- SES (1986)
Arın, Suha              ENG (1942 – 2004)     SAFRANBOLU’DA ZAMAN (1976)-TAHTACI FATMA (1979)-CAMIN TERİ (1985)
Kıral, Erden            ENG (1942-     )       KANAL (1978)-BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE (1980)-HAKKARİ’DE BİR MEVSİM (1983)
Okan, Tunç             ENG(1942-)             OTOBÜS (1974)-CUMARTESİ CUMARTESİ (1984)-SARI MERCEDES (FİKRİMİN İNCE GÜLÜ) (1992)
Gören, Şerif           ENG(1944-    )         YOL(1982)- DERMAN (1984)-SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE (1986) -KURBAĞALAR (1985)
Kavur, Ömer          ENG   (1944-2005) YATIK EMİNE (1974)-YUSUF İLE KENAN (1979)- KIRIK BİR AŞK HİKAYESİ (1981)-AH GÜZEL İSTANBUL (1981)-
                                                                              ANAYURT OTELİ (1987)-AMANSIZ YOL (1985)-GECE YOLCULUĞU (1987)-GİZLİ YÜZ (1991)-AKREBİN YOLCULUĞU (1997) -                                                                                                                    KARŞILAŞMA (2002)
Turgul, Yavuz         ENG  (1946- )        MUHSİN BEY (MR. MUHSIN) (1987)-AŞK FİLMLERİNİN UNUTULMAZ YÖNETMENİ(1990)-GÖLGE OYUNU (1992)-EŞKIYA(1996)
Oğuz, Orhan          ENG (1948-    )      HER ŞEYE RAĞMEN (1988)-İKİ BAŞLI DEV (1990)-DÖNERSEN ISLIK ÇAL (1992)-MANİSA TARZANI (1994)
Yaşar, Fehmi           ENG(1954-    )       CAMDAN KALP (1990)
Çölgeçen, Nesli    ENG (1955- )          KARDEŞİM BENİM(1983)-ZÜĞÜRT AĞA(1985)-SELAMSIZ BANDOSU (1987)
Giritlioğlu, Tomris  ENG  (1955- )      SUYUN ÖTE YANI (1991- SALKIM HANIMIN TANELERİ (1999)-GÜZ SANCISI (2008)
İpekçi, Handan      ENG (1956-)          BABAM ASKERDE (1995)-BÜYÜK ADAM KÜÇÜK AŞK (2001)-SAKLI YÜZLER (2007)
Ceylan, Nuri Bilge ENG (1959- )       KASABA (1998)-MAYIS SIKINTISI (2000)-UZAK (2002)- IKLIMLER (CLIMATES) (2006)- UC MAYMUN (THREE MONKEYS) (2008)-
                                                                              BIR ZAMANLAR ANADOLU'DA (ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA) (2011)-KIS UYKUSU (WINTER SLEEP) (2014)-AHLAT AĞACI (2017)
Erdem, Reha            ENG (1960-)         KAÇ PARA KAÇ (1999)-KORKUYORUM ANNE (2004)-BEŞ VAKİT (2006)-HAYAT VAR (2008)
Ustaoğlu,Yeşim       ENG (1960-    )    GÜNEŞE YOLCULUK (1998)-BULUTLARI BEKLERKEN (2003)-PANDORA’NIN KUTUSU (2008)-ARAF (2011)
Ekinci, Franck          ENG (1964-    )    APRIL AND THE EXTRAORDINARY WORLD(2015)
Demirkubuz, Zeki ENG  (1964-     )  C BLOK (1994)-MASUMİYET (1997)-YAZGI (2001)-KADER (2006)-KOR (2016)
Zaim, Derviş             ENG (1964-)       TABUTTA RÖVAŞATA (1996) FİLLER VE ÇİMEN (2000)-ÇAMUR (2003)-CENNETİ BEKLERKEN(2006)-GÖLGELER VE SURETLER (2010)
Taylan Biraderler   ENG  (1966-) (1969-)         VAVİEN (2009)
Arslan, Yılmaz          ENG (1968-  )     PASSAGES(1992)
Akin, Fatih                  ENG (1973-)       TEMMUZ’DA(2000)-DUVARA KARSI (HEAD ON) (2004)- THE EDGE OF HEAVEN(2007)- NEW YORK, I LOVE YOU(2008)-
                                                                              SOUL KITCHEN(2009)-IN THE FADE (PARAMPARCA) (2017)
Alper, Emin                ENG  (1974-)      TEPENİN ARDI (2012)-ABLUKA (2015)-KIZKARDEŞLER (2019)
Yüce, Seren                ENG (1975-   )     ÇOĞUNLUK (2010)
Erguven, Deniz Gamze  ENG (1978-  )         KINGS(2017)
Karaçelik, Tolga       ENG ( 1981- )      GİŞE MEMURU (2011)-SARMAŞIK (2014)-KELEBEKLER (2018)
Torun, Ceyda             ENG                          KEDI(2016)

 

 

2
2