TURKIC CIVILIZATION      
                                                Study Guides            Turkic History           Turkic Literature               Turkic Life Writing           Turkic Cinema  

                                                                                                                                        STUDY GUIDES     

TURKIC               History I (Golden)       II (Boztemur)                                      Literature (Culha)                                    Culture (Boztemur)          Folklore (Basgoz)               Language (Silay)  
OTTOMAN        History I (Tuluveli)     II (Silay)            III (McCarthy)       Literature (Silay)    
TURKISH            History I (Akgun)        II (Demirci)     III (Yesilada)           Literature I (Silay)       II (Silay)           Culture (Silay)                      Folklore (Silay)                     Cinema (Bayram)    

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                TURKIC HISTORY

HISTORY            (Ancient-Postclassical-E Modern-19th-20th)       POL(Government-Military)      SOC(Class-Gender)       ECO(Innovation-Trade)        CUL(Rel-Phi-Sci-Art-Lit)
C Asia                   
                                  Xiongnu                                                                                         POL(Government-Military)      SOC(Class-Gender)       ECO(Innovation-Trade)        CUL(Rel                  Art      )
                                                       GokTurks                                                                 POL(Government-Military)      SOC(Class-Gender)       ECO(Innovation-Trade)        CUL(Rel                  Art-Lit)
                                                       Uighurs                                                                     POL(Government-Military)      SOC(Class-Gender)       ECO(Innovation-Trade)        CUL(Rel                  Art-Lit)
                                                       Qarakhanid                                                            POL(Government-Military)      SOC(Class-Gender)       ECO(Innovation-Trade)        CUL(Rel-Phi-Sci-Art-Lit)
                                                       Oghuz                                                                        POL(Government-Military)      SOC(Class-Gender)       ECO(Innovation-Trade)        CUL(Rel-Phi-Sci-Art-Lit)
                                                       Seljuk                                                                         POL(Government-Military)      SOC(Class-Gender)       ECO(Innovation-Trade)        CUL(Rel-Phi-Sci-Art-Lit)
Anatolia                                                                   Ottomans                                   
                                                                                                                        Turkish                                                            

CULTURE                    (Ancient-Postclassical-E Modern-19th-20th )      VERBAL(Lit-Lng-Script-Myth-Folklore)     VISUAL(Pnt-Sclp-Arch)      PERFORMING(Dnc-Mus-Thea-Cin)            
LITERATURE                                (Postclassical-E Modern-19th-20th)        GENRES (PoetryDramaFiction - Autobiography -Essay )
CIVILIZATION          Ancient (His-Cul)            Postclassical(His-Cul-Lit)     Early Modern(His-Cul-Lit)                19th Century(His-Cul-Lit)             20th Century(His-Cul-Lit)

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                           TURKIC LITERATURE          

POSTCLASSICAL PERIOD
Early Postclassical Period (Pre-Islamic)                                       
Late Postclassical Period (Post-Islamic)                                      
             Central Asia              
             Anatolia                  
EARLY MODERN PERIOD                                                                   Poetry                     Essay                     Drama                 Fiction
19TH CENTURY                                                                                        Poetry                      Essay                    Drama                 Fiction
20TH CENTURY                                                                                        Poetry                      Essay                    Drama                 Fiction

Literary Works

Ahmet Vefik Pasa (1823-1891)           
            Sözlük: MUMTEHEBAT-İ DURUBU EMSAL(1852)- LEHÇE-İ OSMAN(1876)
            Tarih:HİKMET-İ TARİH(1863)-FEZLEKE-İ TARİHİ OSMAN(1869)
            Çeviri: SECERE-İ TURKİ(1864)
            Tiyatro: (Uyarlama) YORGAKİ DANDİNİ(1869)-ZOR NİKAH(1869)-ZORAKİ TABİP(1869)-TABİB-İ AŞK (1869)-AZARYA (1870)- DEKBAZLIK-MERAKI (1879)
                               (Ceviri) İNFİAL-İ AŞK (1876)-TARTÜF (1876)-OKUMUŞ KADINLAR (1876) ADAMCIL (1879)-DON CİVANI(1879)-SAVRUK (1879)- DUDU KUŞLARI-
                                KADINLAR MEKTEBİ-KOCALAR MEKTEBİ      

Ziya Pasa (1825-1880)            
             Şiir: TERCİ-İ BENT(1859)-TERKİB-İ BEND (1870) - EŞ'AR-I ZİYA (1881)
             Makale: ŞİİR VE İNŞA (1868) - HARABAT (1874)
             Hiciv: VERASET-İ SALTANAT SENİYYE (1868)- ZAFERNAME (1868) - RÜYA  (1910)- ARZ-I HAL (1910)- VERASET MEKTUPLAR (1910)
             Çeviri:EMİLE-ENDULUS TARİHİ (1863) - RİYANIN ENCAMI  (1881)- ENGİSİZYON TARİHİ (1882)
             Anı:DEFTER-İ AMAL         

Sinasi, Ibrahim (1826-1871)
             Şiir:TERCUME-İ MANZUME(1859)- MÜNTEHABAT-I EŞ'AR (1862)
             Makale: MÜNTEHABAT-I TASVİR-İ EFKAR (1885)
             Sözlük: DURUB-U EMSAL-İ OSMANİYE (1863)
             Tiyatro: ŞAİR EVLENMESİ (1860)    

Kemal, Namik
 (1840-1888)
             Eleştiri:TAHRİB-İ HARABAT (1885)- TAKİP (1885)- İRFAN PAŞA'YA MEKTUP (1887) - MUKADDEME-İ CELAL (1888) RENAN MUDAFANAMESİ (1908)  
             Tarih: DEVR-İ İSTİLA(1871) - BARİKA-İ ZAFER (1872) - EVRAK-İ PERİŞAN (1872) - SELADDİN (1872)- YAVUZ SULTAN SELİM (1872)- KANİJE  (1874)- 
              SİLİSTRE MUHASARASI (1874)- OSMANLI TARİHİ (1889)- BUYUK İSLAM TARİHİ(1975)
             TiyatroVATAN YAHUT SİLİSTRE (1872)- ZAVALLLI ÇOCUK (1873)- AKİF BEY (1874)- GÜLNİHAL (1875)- CELALEDDİN HARZEMSAH (1885)- KARABELA (1908)
             Roman :  İNTİBAH (1874)- CEZMI (1888)  

Ali Bey, Direktör(1844-1899)
             Mizah Sozlugu : LEHCETÜL HAKAYIK (1897)
             Ani: 
 SEYAHAT JURNALI (Türk edebiyatının batılı anlamda ilk günlük türünde eserdir.)
             Tiyatro:KOKONA YATIYOR YAHUT MADAM UYKUDA (1871)- AYYAR HAMZA (1871)-MİSAFİR-İ İSTİSKAL (1871) - GEVEZE BERBER (1873)- ÇINGIRAK (1876) -
             GAVO MİNAR VE SUREKASİ (1889)-LETAFET (1897)- 

Mithat, Ahmet
(1844-1912)   
             Makale: MENFA (1877) - ZUBDET-UL HAKAYIK (1878)- EKONOMİ/POLİTİK  (1879)- NEVM VE HALAT-I NEVM (1881)- MUNTEHABAT-I TERCUMAN-I HAKİKAT (1883)                         Tarih: KAİNAT (1871)- USS-I İNKİLAB (1877)- TARİH-İ UMUMİ (1878)- MUFASSAL TARİH-I KURUN-İ CEDİDE (1886)- MUNTEHEBAT-I AHMED MİTHAD (1889)- 
              HALLA-U UKAD  (1890)-TEDRİS-I TARİH-İ   EDYAN (1913) - TEDRIS-I TARİH-I UMUMI (1913) 
             TiyatroEYVAH  (1871)- AÇIK BAS (1874)- AHZ-I SAR YAHUT AVRUPA'NIN ESKİ MEDENİYETİ (1874)- HÜKM-İ DİL (1877)- ÇENGİ  (1877)-
             ZUHUR-İ OSMANİYAN (1877)- ÇERKES ÖZDENLER (1884) - FURS-İ KADİM'DE  BIR FACİA YAHUT SİYAVUŞ (1884)
              Öykü: KISSADAN HİSSE (1870)- LETAIF-I RIVAYET (1870-1894)
              RomanHASAN MELLAH/SIR İÇİNDE ESRAR (1874)  - DUNYAYA İKİNCİ GELİŞ/İSTANBUL'DA NELER OLMUŞ (1875)- HÜSEYİN FELLAH (1875)- 
              FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ  (1875)- KARI KOCA MASALI (1875)- PARİS'DE BİR TÜRK (1875)- SÜLEYMAN MUSULİ (1877)- KAFKAS (1877)-
              YERYÜZÜNDE BIR MELEK (1879)- HENÜZ ON YEDİ YASINDA  (1881)- KARNAVAL  (1881)- AMIRAL BING (1881)- VAH !  (1882)- ACAİB-İ ALEM  (1882)- 
              DURDANE HANIM  (1882)- CELLAD (1884) - ESRAR-I CİNAYAT (1884)– VOLTER YİRMİ YAŞINDA (1884)  - HAYRET (1885) - CİNLİ HAN (1885) - BAHTİYARLIK  (1885)-                          ÇİNGENE (1886) - DEMİR BEY/İNKİSAF-İ ESRAR  (1887)- ARNAVUTLAR-SOLYOTLAR (1888)- FENNİ BİR ROMAN/AMERİKA DOKTORLARI (1888)- 
              HAYDUT MONTARI (1888)-GÜRCÜ KIZI/İNTİKAM  (1888)-NEDAMET Mİ? HEYHAT  (1889)-  RİKALDA/AMERİKA'DA VAHŞET ALEMİ (1889) - 
              ALEKSANDR STRADELLE (1889) -SEYTANKAYA TILSIMI  (1889)- MÜSAHEDAT (1890)- AHMET METIN VE SIRZAT (1891) -TAAFFUF (1895)- GÖNÜLLÜ (1896) - 
              ESKİ MEKTUBLAR  (1897)- MESAİL-İ MUGLAKA  (1898)- ALTIN AŞIKLARI (1899)-HİKMET-İ PEDER  (1900)- JON TÜRKLER (1910)           

Ekrem, Recaizzade Mahmut (1847-1914)        
               Şiir: NAĞME-İ SEHER (1871)-YADİGAR-I ŞEBAB (1873)- ZEMZEME I (1883)- ZEMZEME II (1884)- ZEMZEME III - TEFEKKÜR (1888)- PEJMÜRDE (1893) -
               NİJAD EKREM (1900)- NEFRİN (1914)
               Edebiyat: TALİM-İ EDEBİYYAT
               Eleştiri: TAKDİR-İ ELHAN (1886)
               BiyografiKUDEMADEN BİRKAÇ ŞAİR TAKRİZAT (1888)
               TiyatroAFIFE ANJELIK (1870)- ATALA (1872) - VUSLAT 1874) -  COK BILEN COK YANILIR (1916)
               Öykü:SAİME (1888)- MUHSİN BEY YAHUT ŞAİRLİĞİN HAZİN BİR NETİCESİ (1890)-SEMSA  (1895)
               Roman: ARABA SEVDASI (1896)                                                               

Naci, Muallim(1850-1893)         
               Şiir
:TERKİB-İ BEND-İ MUALLİM NACİ-ATEŞPARE (1883)- ŞERARE  (1884)- FÜRUZAN (1885)- SÜMBÜLE (1889)-YADİGAR NACİ
               Düz yazı: MUHABERAT ve MUHAVERAT (1884)- ŞÖYLE BÖYLE (1884)- MEKTUPLARIM (1886)
               Anı:MEMORIES OF MADRASA/MEDRESE HATIRALARI (1885) - OMER’S CHILDHOOD/ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU (1890)
               Sözlük: LUGAT-I NACİ  (1894)
               Eleştiri: DEMDEME (1886)-MUALLİM (1886)
               Araştırma: OSMANLI ŞAİRLERİ (1890)- ESAMI (1890)- ISTILAHÂT-I EDEBİYYE (1890)
               Tiyatro:HEDER (1908)                                                                   

Sami, Semseddin (1850-1904)   
              Dil bilgisi: USUL-İ TENKİT VE TERTİB (1886)- NEV'USUL SARF-I TURKİ (1891)- YENİ USUL ELİFBA-YI TURKİ (1898)- USUL-İ CEDİD-I KAVAID-İ ARABİYE (1910)-                                          TATBİKAT-İ ARABİYE (1911) 
               Sözlük: KAMUS-I TURKİ (1899)- KAMUS-I FRANSEVİ (1882) - KAMUS'UL ALAM (1889) 
               Çeviri:GALATEE (1873)- İHTİYAR ONBAŞI (1874)-ROBİNSON CRUSOE - SEFİLLER (1880)- ALİ BİN EBİ TALİB EFENDİMİZİN ES'AR-I MUNTEHABELERİ (1900)
               TiyatroBESA YAHUT AHDE VEFA (1875)- SEYDİ YAHYA (1875)- GAVE (1876)
               RomanTAAŞŞUK-U TALAT VE FİTNAT (1873)

Tarhan, Abdulhak Hamit (1852-1937) 
               Şiir
: SAHRA (1879) -ÖLÜ (1886)- HACLE  (1886)- BİR SEFİLENİN HASBİHALİ (1887) - BALA'DAN BİR SES (1911)- VALİDEM (1913)- İLHAM-İ VATAN (1916)
               TiyatroİÇLİ KIZ  (1875)- SABR U SEBAT (1875) - DUHTER-İ HİNDU  (1876) - NAZİFE (1876) - NESTEREN (1878)-MANZUM PİYES  - 
               TARIK YAHUT ENDÜLÜS FETHİ (1879)- TEZER (1880)- EŞBER  (1880)- FİNTEN (1887) -BELDE  -  BUNLAR ODUR  - MAKBER  - MACERA-YI AŞK(1910)- 
                 İLHAN (1913)- LİBERTE  (1913)- TURHAN  (1916)- ABDULLAHÜ’S SAGİR  (1917)-CUNUN-I AŞK YAHUT MİHRACE  (1917) - 
                 İBN-İ MUSA YAHUT ZATU'L-CEMAL (1917) - SARDANAPAL (1917) - YADİGAR-I HARP (1917) - TAYFLAR GEÇİDİ  (1917)-  ZEYNEB  (1918)- RUHLAR  (1922)-
                 GARAM (1923) - YABANCI DOSTLAR (1924)- ARZİLER (1925)- HAKAN (1935)

Sezai, Sami Pasazade (1859-1936)      
                Düz yazı: RUMUZU'L- EDEB (1900)
                Anı: İCLAL  (1923)
                Tiyatro: SIR (1879)
                Öykü:KÜÇÜK ŞEYLER (1892)
                RomanSERGÜZEŞT (1888)                                                               

Aliye, Fatma (1862-1936)   
              Tarih: KOSOVA ZAFERI-ANKARA HEZIMETI (1912) - AHMET CEVDET PAŞA VE ZAMANI (1912)
               Din: NISVAN-I ISLAM (1891) - TAADDUT-U ZEVCATA ZEYL  (1898)
               Çeviri: MERAM (1889)
               Biyografi: NAMDARAN-I ZENAN-I ISLAMIYAN  (1899)- TERACIM-I FELASIFE  (1899) 
               Roman:  LEVAYIH-I HAYAT (1897)-HAYAL VE HAKIKAT (1891)- MUHADARAT (1892)  - REFET (1898) - UDI  (1899)- ENIN (1910) 

Nazim, Nabizade (1862-1893)   
            Şiir HEVES ETTİM (1885)- MİNİ MİNİ YAHUD YİNE HEVES ETTİM  (1886)
            Mitoloji: ESATIR (1892)
            Ders Kitabı: AYNALAR (1892)
            Öykü:YADİGARLARIM (1886)-ZAVALLI KIZ (1890)-BİR HATIRA (1890)- KARABİBİK (1891)-SEVDA (1891)-HALA GUZEL (1891)- HASPA (1891)- SEYYİE-İ TESAMUH (1892)
            RomanZEHRA (1886) 

Usakligil. Halit Ziya (1866-1945)       
            Deneme: FRANSIZ EDEBİYATININ NUMUNE VE TARİHİ  (1885)- HİKAYE VE TEMAŞA  (1889) - YUNAN EDEBİYATI  (1912)- LATİN EDEBİYATI  (1912)-           
            ALMAN TARİHİ EDEBİYATI  1912- FRANSIZ TARİHİ EDEBİYATI  (1912)-SANATA DAİR (1938)      
            Tiyatro: KABUS (1959) - FÜRUZAN (1918) - FARE (1919)
            Anı: FORTY YEARS/KIRK YIL (1936)- A PAINFUL STORY/BİR ACI HİKAYE (1942) - PALACE AND BEYOND/SARAY VE ÖTESİ (1942)
            Öykü: BİR İZDİVACIN TARİH-İ MUÂŞAKASI (1889)-BİR MUHTIRANIN SON YAPRAKLARI (1889)- KÜÇÜK FIKRALAR (3 CİLT) (1896)- BİR YAZIN TARİHİ (1898)- 
            SOLGUN DEMET (1901)- BİR Ş’İR-İ HAYAL (1914) -SEPETTE BULUNMUŞ (1920) - BİR HİKÂYE-İ SEVDA (1922) - HEPSİNDEN ACI (1934)- ONU BEKLERKEN (1935)-
            AŞKA DAİR (1935)- İHTİYAR DOST (1939)- KADIN PENÇESİ (1939) - İZMİR HİKÂYELERİ (1950)
            Roman: SEFİLE (1886)-NEMİDE (1889)- BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ (1890)- FERDİ VE ŞÜREKASI (1894)-MAİ VE SİYAH (1895)-KIRIK HAYATLAR (1924)-AŞK-I MEMNU (1925)

Fikret, Tevfik(1867-1915) 
           Şiir: RÜBAB-I ŞİKESTE (1900)-HALUK'UN DEFTERİ (1911)-RÜBABIN CEVABI (1911)-ŞERMİN (1914)-TARİH-İ KADİM (1905)-SON ŞİİRLER (1952) 

Yalçın, Hüseyin Cahit  (1874-1957) 
           Eleştiri: KAVGALARIM(1910)
           Anı:LITERARY MEMORIES/EDEBİ HATIRALAR (1935) - POLITICAL MEMORIES/SİYASAL ANILAR (1975)
           Biyografi: TALAT PASHA/TALÂT PAŞA (1943)
           Öykü:HAYAT-I MUHAYYEL (1899)-NİÇİN ALDATIRLARMIŞ? (1922)-HAYAT-I HAKİKİYE SAHNELERİ (1909)
           Roman:NADİDE (1891)-HAYAL İÇİNDE (1901)

Rauf, Mehmet (1875-1931) 
         Şiir:SİYAH İNCLER(1901)
         Tiyatro: FERDİ VE ŞÜREKASI (1909) -CİDAL (1911) -SANSAR (1920)
         Öykü: İHTİZAR (1909) -SON EMEL (1913) -BİR AŞKIN TARİHİ (1915) -İLK TEMAS, İLK ZEVK (1922) -ESKİ AŞK GECELERİ (1927)
         Roman: EYLÜL (1901-1946) -GENÇ KIZ KALBİ (1914) -KARANFİL VE YASEMİN (1924) -SON YILDIZ (1927) -KAN DAMLASI (1928) -HALAS (1929)

Gürpınar, Hüseyin Rahmi (1864-1944)    
          Tartışma:CADI ÇARPIYOR (1913) - ŞEKAVET-İ EDEBİYE TARTIŞMALARI (1913) - SANAT VE EDEBİYAT (1972) 
          Tiyatro:HAZAN BÜLBÜLÜ  (1916)  - KADIN ERKEKLEŞİNCE (1933)- TOKUŞAN KAFALAR (1973)- İKİ DAMLA YAŞ (1973)
           Öykü:KADINLAR VAİZİ  (1920)-MEYHANEDE KADINLAR (1924)- NAMUSLA AÇLIK MESELESİ (1933)- KATİL BÛSE/ÖLDÜREN ÖPÜCÜK (1933) -
            İKİ HÖDÜĞÜN SEYAHATİ  (1934)- TÜNELDEN İLK ÇIKIŞ  (1934) - GÖNÜL TİCARETİ  (1939)- MELEK SANMIŞTIM ŞEYTANI  (1943)-ETİ SENİN KEMİĞİ BENİM  (1963) 
           Roman:ŞIK (1889) - İFFET  (1896)- MUTALLÂKA  (1898)- MÜREBBİYE  (1899)- BİR MUADELE-İ SEVDA  (1899) -   METRES (1900)- TESADÜF (1900)- ŞIPSEVDİ (1911)-                             NİMETŞİNAS (1911)- KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ  (1912)- CADI (1912) - SEVDA PEŞİNDE  (1912) -GULYABANİ (1913)-HAYATTAN  SAYFALAR (1919)-                               HAKKA SIĞINDIK (1919)- TORAMAN  (1919)- SON ARZU (1922)-TEBESSÜM-İ ELEM (1923)- CEHENNEMLİK (1924)- EFSUNCU BABA (1924)- BEN DELİ MİYİM (1925)-                       TUTUŞMUŞ GÖNÜLLER (1926) - BİLLUR KALP (1926)- EVLERE ŞENLİK, KAYNANAM NASIL KUDURDU (1927)- MEZARINDAN KALKAN ŞEHİT (1928) - 
            MUHABBET TILSIMI (1928)- KOKOTLAR MEKTEBİ  (1928) - ŞEYTAN İŞİ (1933)_- UTANMAZ ADAM (1934)- EŞKIYA İNİNDE (1935)- KESİK BAŞ (1942)- 
            GÖNÜL BİR YELDEĞİRMENİDİR SEVDA ÖĞÜTÜR (1943)- DİRİLEN İSKELET (1946)-ÖLÜM BİR KURTULUŞ MUDUR (1954) - 
             DÜNYANIN MİHVERİ PARA MI KADIN MI (1964) - DELİ FİLOZOF (1964) - KADERİN CİLVESİ (1964)- İNSANLAR MAYMUN MUYDU (1968)- CAN PAZARI (1968)-
            ÖLÜLER YAŞIYOR MU (1973)- NAMUSLU KOKOTLAR (1973)

Esendal, Memduh ?evket (1883-1952)  
          Öykü: HİKAYELER 1. KİTAP (1946, OTLAKÇI ADIYLA 1958)-HİKAYELER 2. KİTAP (1946 MENDİL ALTINDA ADIYLA 1958)-TEMİZ SEVGİLER (1983)-
          VEYSEL ÇAVUŞ (1984)-BİR KÜÇÜK ÇİÇEK (1984)-İHTİYAR ÇİLİNGİR (1984)
          Roman:AYAŞLI VE KİRACILARI (1934)-VASSAF BEY (1983)

Seyfettin, Ömer (1884-1920)         
          Şiir:ÖMER SEYFETTİN'İN ŞİİRLERİ (1972)
          İnceleme:MİLLİ TECRÜBELERDEN ÇIKARILMIŞ AMELİ SİYASET (1912)-YARINKİ TURAN DEVLETİ (1914)-TÜRKLÜK MEFKURESİ (1914)-TÜRKLÜK ÜLKÜSÜ (1975)
          Öykü:HAREM (1918)-YÜKSEK ÖKÇELER (1922, 1988)-GİZLİ MABED (1923, 1988)-BEYAZ LALE (1938)-ASİLZÂDELER (1938)-İLK DÜŞEN AK (1938, 1980)-
          MAHÇUPLUK İMTİHANI (1938, 1982)-DALGA (1943, 1952)-NOKTA (1956)-TARİH EZELÎ BİR TEKERRÜRDÜR (1958)
          Roman:ASHÂB-I KEHFİMİZ (1918)-EFRUZ BEY (1919)-YALNIZ EFE (1919, 1988)                               

Adivar, Halide Edib (1884-1964) 
           Anı: TURKISH ORDEAL/Turkun Atesle Imtihani (1962)-HOUSE WITH PURPLE BUNCHES OF GRAPES/Mor Salkimli Ev (1963)
           Tiyatro:KENAN ÇOBANLARI (1916)-MASKE VE RUH (1945)
           Öykü:İZMİR'DEN BURSA'YA (1922)-HARAP MABETLER (1911)-DAĞA ÇIKAN KURT (1922)
           Roman:HEYULA (1908)-RAİK'İN ANNESİ (1909)-SEVİYE TALİP (1910)-HANDAN (1912)-YENİ TURAN (1912)-SON ESERİ (1913)-MEV'UD HÜKÜM (1918)-
            ATEŞTEN GÖMLEK (1923)-VURUN KAHPEYE (1923)-KALP AĞRISI (1924)-ZEYNO'NUN OĞLU (1928)-SİNEKLİ BAKKAL (1936)-YOLPALAS CİNAYETİ (1937)-
            TATARCIK (1939)-SONSUZ PANAYIR (1946)-DÖNER AYNA (1954)-AKİLE HANIM SOKAĞI (1958)-KERİM USTANIN OĞLU (1958)-SEVDA SOKAĞI KOMEDYASI (1959)-                         ÇARESAZ (1961)-HAYAT PARÇALARI (1963)                                    

Kabaagacli, Cevat Sakir (Halikarnas Balikcisi)(1886-1973) 
        Deneme:ANADOLU EFSANELERİ (1954)-ANADOLU TANRILARI (1955)-ANADOLU’NUN SESİ (1971)-HEY KOCA YURT (1972)-DÜŞÜN YAZILARI (1981)
        Anı:BLUE EXILE/Mavi Sürgün (1961)
        Öykü:EGE KIYILARINDAN (1939)-MERHABA AKDENİZ (1947)-EGE'NİN DİBİ (1952)-YAŞASIN DENİZ (1954)-GÜLEN ADA (1957)-EGE'DEN (1972)-
        GENÇLİK DENİZLERİNDE (1973)
        Roman:AGANTA BURİNA BURİNATA (1946) -   ÖTELERİN ÇOCUĞU (1956)  - ULUÇ REİS (1962)  - TURGUT REİS (1966) - DENİZ GURBETÇİLERİ  (1969)           

Hisar, Abdulhak Sinasi (1887-1963)  
           Antoloji:AŞK İMİŞ HER NE VAR ALEMDE (1955)-GEÇMİŞ ZAMAN FIKRALARI (1958)
           Monografi:İSTANBUL VE PİERRE LOTİ (1958)-YAHYA KEMAL'E VEDA (1959)-AHMET HAŞİM'İN ŞİİRİ VE HAYATI (1963)
           Anı:Boğaziçi Mehtapları (1943)-BOSPHORUS MANSIONS/Boğaziçi Yalıları (1954)-OLD PAVILIONS/Geçmiş Zaman Köşkleri (1956)
           Roman:FAHİM BEY VE BİZ (1941)-ÇAMLICA'DAKİ ENİŞTEMİZ (1944)-ALİ NİZAMİ BEY'İN ALAFRANGALIĞI VE ŞEYHLİĞİ (1952)

Karay, Refik Halid (1888-1965 )  
           Günce:BİR İÇİM SU (1931)-BİR AVUÇ SAÇMA (1939)-İLK ADIM (1941)-ÜÇ NESİL ÜÇ HAYAT (1943)-MAKYAJLI KADIN (1943)-TANRIYA ŞİKAYET (1944)
           Anı:MİNELBAB İLELMİHRAB (1946)-BİR ÖMÜR BOYUNCA (1980)
           Mizah:SAKIN ALDANMA İNANMA KANMA (1915)-KİRPİNİN DEDİKLERİ (1918)-AGOP PAŞA’NIN HATIRALARI (1918)-AY PEŞİNDE (1922)-TANIDIKLARIM (1922)-                                GUGUKLU SAAT (1925)
          Öykü:MEMLEKET HİKAYELERİ (1919)-GURBET HİKAYELERİ (1940)
          Roman:İSTANBUL’UN İÇYÜZÜ (1920)-YEZİDİN KIZI (1939)-ÇETE (1939)-SÜRGÜN (1941)-ANAHTAR (1947)-BU BİZİM HAYATIMIZ (1950)-NİLGÜN (3 CİLT, 1950-1952)-                      YERALTINDA DÜNYA VAR (1953)-DİŞİ ÖRÜMCEK (1953)-BUGÜNÜN SARAYLISI (1954)-2000 YILININ SEVGİLİSİ (1954)-İKİ CİSİMLİ KADIN (1955)-
          KADINLAR TEKKESİ (1956)-KARLI DAĞDAKİ ATEŞ (1956)-DÖRT YAPRAKLI YONCA (1957)-SONUNCU KADEH (1965)-YERİNİ SEVEN FİDAN (1977)-
          EKMEK ELDEN SU GÖLDEN (1980)-AYIN ON DÖRDÜ (1980)-YÜZEN BAHÇE (1981)  

Karaosmanoglu, Yakup Kadri (1889-1974)    
          Şiir:ERENLERİN BAĞINDAN (1938)-OKUN UCUNDAN (1940)
          Monografi:AHMET HAŞİM (1934)-ATATÜRK (1946)
          Makale:KADINLIK VE KADINLARIMIZ (1923)-SEÇME YAZILAR (1928)-ERGENEKON (İKİ CİLT, 1929)-ALP DAĞLARI'NDAN VE MİSS CHALFRİN'İN ALBÜMÜNDEN (1942)
          Anı:ZORAKİ DİPLOMAT (1955)-ANAMIN KİTABI (1957)-VATAN YOLUNDA (1958)-POLİTİKADA 45 YIL (1968)-GENÇLİK VE EDEBİYAT HATIRALARI (1969)                                                  Tiyatro:NİRVANA (1909)-VEDA (1909)-SAĞANAK (1929)-MAĞARA (1934)
         Öykü:BİR SERENCAM (1914)-RAHMET (1923)-MİLLİ SAVAŞ HİKÂYELERİ (1947)            
         Roman:KİRALIK KONAK (1922)-  NUR BABA (1922)  -  HÜKÜM GECESİ (1927) -  SODOM VE GOMORE (1928) - YABAN (1932) -  ANKARA  (1934) -  BİR SÜRGÜN (1937)   -                   PANAROMA (2 CİLT) (1953) -  HEP O ŞARKI  (1956)

Guntekin, Resat Nuri (1889-1956)         
          Gezi:ANADOLU NOTLARI (İLK CİLDİ 1936; İKİNCİ CİLDİ 1966)
          Eğitim:DİL VE EDEBİYAT: TÜRK KIRAATİ (1930)-FRANSIZCA-TÜRKÇE RESİMLİ BÜYÜK DİL KILAVUZU (1935)
          Tiyatro:HANÇER (1920)-ESKİ RÜYA (1922)-ÜMİDİN GÜNEŞİ (1924)-GAZETECİ DÜŞMANI-ŞEMSİYE HIRSIZI-İHTİYAR SERSERİ (ÜÇ OYUN BİRARADA, 1925)-
          TAŞ PARÇASI (1926)-HÜLLECİ (1926)-BİR KÖY HOCASI (1928)-BABÜR ŞAH'IN SECCADESİ (1931)-BİR KIR EĞLENCESİ (1931)-ÜMİT MEKTEBİNDE (1931)-
           FELAKET KARŞISINDA- GÖZDAĞI-ESKİ BORÇ (ÜÇ OYUN BİRARADA, 1931)-İSTİKLAL (1933)-VERGİ HIRSIZI (1933)-BİR YAĞMUR GECESİ (1943)-
           BALIKESİR MUHASEBECİSİ (1953)-TANRIDAĞI ZİYAFETİ (1955)-YAPRAK DÖKÜMÜ (1971)-ESKİ ŞARKI (1971)
           Öykü:GENÇLİK VE GÜZELLİK (1919)-ROÇİLD BEY (1919)-ESKİ AHBAP (1919)-TANRI MİSAFİRİ (1927)-SÖNMÜŞ YILDIZLAR (1928)-LEYLA İLE MECNUN (1928)-                                     OLAĞAN İŞLER (1930)
           Roman:ÇALIKUŞU (1922)-GİZLİ EL (1924)-DAMGA (1924)-DUDAKTAN KALBE (1925)-AKŞAM GÜNEŞİ (1926)-BİR KADIN DÜŞMANI (1927)-YEŞİL GECE (1928)-
           ACIMAK (1928)-YAPRAK DÖKÜMÜ (1930)-KIZILCIK DALLARI (1932)-GÖKYÜZÜ (1935)-ESKİ HASTALIK (1938)-ATEŞ GECESİ (1942)-DEĞİRMEN (1944)-
           MİSKİNLER TEKKESİ (1946)-HARABELERİN ÇİÇEĞİ (1953)-KAVAK YELLERİ(1961)-SON SIĞINAK (1961)-KAN DAVASI (1962)

Atay, Falih Rifki (1894-1971)   
         Gezi:FAŞİST ROMA, KEMALİST TİRAN, KAYBOLMUŞ MAKEDONYA (1930)-DENİZ AŞIRI (1931)-YENİ RUSYA (1931)-MOSKOVA-ROMA (1932)-BİZİM AKDENİZ (1934)-                       TAYMİS KIYILARI (1934)-TUNA KIYILARI (1938)-HİND (1944)-YOLCU DEFTERİ (1946)-GEZEREK GÖRDÜKLERİM (1970)-İNCELEME-BAŞVEREN İNKILAPÇI (ALİ-                                    SUAVİ ÜZERİNE, 1954)-ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR? (1966)-LONDRA KONFERANSI MEKTUPLARI (1933)-TÜRK KANADI (1941)-KANAT VURUŞU (1945)
          Monografi:BABANIZ ATATÜRK (ÇOCUKLAR İÇİN, 1955)
          Fıkra:ESKİ SAAT (1933)-NİÇİN KURTULMAMAK (1953)-ÇİLE (1955)-İNANÇ (1965)-PAZAR KONUŞMALARI (1966)-KURTULUŞ (1966)-BAYRAK (1970)
          Anı :ATEŞ VE GÜNEŞ (SURİYE VE FİLİSTİN SAVAŞ ANILARI, 1918)-ZEYTİNDAĞI (1932)-MUSTAFA KEMAL'İN MÜTAREKE DEFTERİ (1955)-
          MUSTAFA KEMAL'İN AĞZINDAN VAHDETTİN (1955)-ATATÜRK'ÜN BANA ANLATTIKLARI (1955)-ÇANKAYA (1961)-BATIŞ YILLARI (1963)-
          ATATÜRK'ÜN HATIRALARI, 1914-1919, (1965)- ATATÜRK NE İDİ? (1968)      

Yesari, Mahmut (1895-1945)   
          Çeviri:KAYIP YÜZÜNDEN KAZANÇ (1936)-YALI UŞAĞI (1940)-ERKEK GÜZELİ (1941)
          Tiyatro:AYRI ODA-SANCAĞIN ŞEREFI-HASBAHÇE (1927)-SOYULAN HIRSIZ (1928)-KARGA İLE TİLKİ (1928)-BİR HAYAL KIRIKLIĞI (1928)-KAZMA KUYUYU (1928)-
          TAVSİYE MEKTUPLARI (1928)-KÂHYA KADIN (1931)-SÜTTEN AĞZIM YANDI (1932)--SÜRTÜK (1937)-ANTİKA TABLO (1939)-FENER NÖBETİ (1939)-
          HANİFE TEYZE HİZMETÇİ ARIYOR (1939)-KAPLICA OTELİ (1939)-MÜTHİŞ BİR  HASTALIK (1939)-PENCEREDEN PENCEREYE (1939)-SERSERİ 
          Öykü:YAKACIK MEKTUPLARI (1938)
          Roman:BIR NAMUS MESELESI (1923)-ÇOBAN YILDIZI (1925)-ÇULLUK (1927)-PERVİN ABLA (1927)-AK SAÇLI GENÇ KIZ (1928)-GECELEYİN SOKAKLAR (1929)-                                      BAĞRIYANIK ÖMER (1930)-KIRLANGIÇLAR (1930)-SU SİNEKLERİ (1932)-BAHÇEMDE BİR GÜL AÇTI (1932)-KALBİMİN SUÇU (1932)-ÖLÜNÜN GÖZLERİ (1933)-
          SEVDA İHTİKÂRI (1934)-AŞK YARIŞI (1934)-KANLI SIR (1935)-YAKUT YÜZÜK (1937)-DAĞ RÜZGÂRLARI (1939)-TİPİ DİNDİ (1939)-SAĞANAK ALTINDA (1943)-
          BİR AŞK UÇURUMU (1943)-GECE YÜRÜYÜŞÜ (1944)           

Ortaç, Yusuf Ziya(1896-1967) 

         Şiir: KINDAN AKINA (1916)-AŞIKLAR YOLU (1919)-CEN UFUKLARI (1920)-YANARDAĞ (1928)-BİR SELVİ GÖLGESİ (1938)-KUŞ CIVILTILARI (1938)-
         BİR RÜZGAR ESTİ (1952)
         Gezi: GÖZ UCUYLA AVRUPA (1958)
         Anı: PORTRELER (1960)-BİZİM YOKUŞ 1966)
         Biyografi:İSMET İNÖNÜ (1946)
         Tiyatro::KÖRDÜĞÜM (1920)-LATİFE (1919)-NİKAHTA KERAMET (1923)
          Mizah:ŞEN KİTAP (1919)-BEŞİK (1943)-OCAK (1943)-SARI ÇİZMELİ MEHMED AĞA (1956)-GÜN DOĞMADAN (1960) 
          Roman:KÜRKÇÜ DÜKKANI (1931)-ŞEKER OSMAN (1932)-GÖÇ (1943)-ÜÇ KATLI EV (1953)                                     

Çamlıbel, Faruk Nafiz(1898-1973) 
          Şiir:ŞARKIN SULTANLARI (1918)-GÖNÜLDEN GÖNÜLE (1919)-DİNLE NEYDEN (1919)-ÇOBAN ÇEŞMESİ (1926)-SUDA HALKALAR (1928)-
          BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ (1933)-ELİMLE SEÇTİKLERİM (1934)-AKARSU (1937)-TATLI SERT (1938-AKINCI TÜRKÜLERİ (1938)-HEYECAN VE SÜKUN (1959)-
          ZİNDAN DUVARLARI (1962)-HAN DUVARLARI (1969)
          Tiyatro:İLK GÖZ AĞRISI (1922)-SEVK-İ TABÎÎ (1925)-CANAVAR (1926)-AKIN (1932)-ÖZYURT (1932)-KAHRAMAN (1933)-ATEŞ (1939)-DEV AYNASI (1945)-
           YAYLA KARTALI (1945)
            Roman: YILDIZ YAĞMURU (1936)            

Safa, Peyami (1899-1961)
           Deneme:TÜRK İNKILÂBINA BAKIŞLAR (1938)-BÜYÜK AVRUPA ANKETİ (1938)-FELSEFÎ BUHRAN (1939)-MİLLET VE İNSAN (1943)-MAHUTLAR (1959)-
           MİSTİSİZM (1961)-NASYONALİZM (1961)-SOSYALİZM (1961)-DOĞU-BATI SENTEZİ (1963)-SANAT- EDEBİYAT-TENKİD (1970)-OSMANLICA-TÜRKÇE-
            UYDURMACA (1970)- SOSYALİZM-MARKSİZİM- KOMÜNİZM (1971)-DİN-İNKILAP-İRTİCA (1971)-KADIN-AŞK-AİLE (1973)-YAZARLAR-SANATÇILAR-
            MEŞHURLAR (1976)-EĞİTİM-GENÇLİK-ÜNİVERSİTE (1976)-20. ASIR- AVRUPA VE BİZ (1976)
            Ders Kitapları:CUMHURİYET MEKTEPLERİNE MİLLET ALFABESİ (1929)-CUMHURİYET MEKTEPLERİNE ALFABE (1929)-
            CUMHURİYET MEKTEPLERİNE KIRAAT (DÖRT CİLT, 1929)-YENİ TALEBE MEKTUPLARI (1930)-BÜYÜK MEKTUP NUMUNELERİ (1932)-TÜRK GRAMERİ (1941)-
            DİL BİLGİSİ (1942)-FRANSIZ GRAMERİ (1942)-TÜRKÇE İZAHLI FRANSIZ GRAMERİ (1948)
            Tiyatro: GÜN DOĞUYOR (1932)
            Öykü:HİKAYELER (1980)                        
            Roman:GENÇLİĞİMİZ (1922) - ŞİMŞEK (1923) - SÖZDE KIZLAR (1923) -  MAHŞER (1924)- BİR AKŞAMDI (1924) - SÜNGÜLERİN GÖLGESİNDE (1924) -  
            BİR GENÇ KIZ KALBİNİN CÜRMÜ  (1925)-  CANAN  (1925) - DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU  (1930) - FATİH-HARBİYE  (1931) - ATİLLA (1931) -
            BİR TEREDDÜDÜN ROMANI (1933) - MATMAZEL NORALYA'NIN KOLTUĞU (1949) - YALNIZIZ (1951) - BİZ İNSANLAR (1959) 

Tanpinar, Ahmet Hamdi (1901-1962) 
           Şiir:BÜTÜN ŞİİRLERİ (1976-1981)
           Antolojiler: TEVFİK FİKRET (1937)-NAMIK KEMAL (1942)-YAHYA KEMAL (1940)-19. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (1942)                                                                                                                              Deneme: BEŞ ŞEHİR (1946)-EDEBİYAT ÜZERİNE MAKALELER (1969)-YAŞADIĞIM GİBİ (1970)
           Öykü: ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI (1943-1983)-YAZ YAĞMURU (1955-1983)-HİKAYELER (1983)
           Roman: MAHUR BESTE (TEFRİKA 1944 – BASIM 1975)-HUZUR (1949-1983)-SAHNENİN DIŞINDAKİLER (TEFRİKA 1950- BASIM 1973)-
           SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ (1961)-AYDAKİ KADIN (1987)          

Tecer, Ahmat Kutsi (1901-1967)   
            Şiir:ŞİİRLER (1932)-BEŞ MEVSİM (1957)-TÜM ŞİİRLERİ (1980) 
            İnceleme:SİVAS HALK ŞAİRLERİ BAYRAMI (1932)-KÖYLÜ TEMSİLLERİ (1940)-TÜRK FOLKLORUNDA SOSYAL MESELE (1969)
           Tiyatro:YAZILAN BOZULMADAN (1947) -   KÖŞEBAŞI  (1948) -   KÖROĞLU  (1949) - BİR PAZAR GÜNÜ  (1959) -   SATILIK EV (1961)                                                               

Kısakürek, Necip Fazıl(1903-1983)   

        Şiir :ÖRÜMCEK AĞI (1925)-KALDIRIMLAR (1928)-BEN VE ÖTESİ (1932)-SONSUZLUK KERVANI (1955)-ÇİLE (1962)-ŞİİRLERİM (1969)                                                                                                   Tiyatro :TOHUM (1935)-BİR ADAM YARATMAK (1938)-KÜNYE (1940)-PARA (1942)-NAMI DİĞER PARMAKSIZ SALİH (1949)-REİS BEY (1964)-ABDÜLHAMİT HAN (1969)
        Öykü : RUH BURKUNTULARINDAN HİKAYELER (1965)-KAFA KAĞIDI (1984)
        Roman : AYNADAKİ YALAN (1980) 

Atsız, Hüseyin Nihal(1905-1975)

        Şiir: YOLLARIN SONU(1946)
        Araştırma: TÜRK EDEBİYATI TARİHİ(1940)
        Öykü:DÖNÜŞ (1943)-ŞEHİDLERİN DUASI (1943)-ERKEK KIZ (1931)-İKİ ONBAŞI (1931)-HER ÇAĞIN MASALI (1966)
        Roman: DALKAVUKLAR GECESİ(1941)- BOZKURTLARIN ÖLÜMÜ(1946)- BOZKURTLAR DİRİLİYOR(1949)- DELİ KURT(1958)- RUH ADAM(1972)

Ali, Sabahattin (1907-1948)   
        Şiir:DAĞLAR VE RÜZGÂR (1934 - YENİ EKLERLE 1943).-KURBAĞANIN SERENADI VE ÖTEKİ ŞİİRLER'LE BİRLİKTE (1937)
        Çeviri:TARİHTE GARİP VAKALAR, MAX MEMMERİCH (1941)-ANTİGONE, SOFOKLES (1942)-MİNNA VON BARNHELM, LESSİNG (1943)-
        ÜÇ ROMANTİK HİKAYE, H. VON KLEİST - A.V. CHAMİSSO - E.T.A. HOFFMANN (1944)-FONTAMARA, IGNAZİO SİLONE (1944)-GYGES VE YÜZÜĞÜ, FR. HEBBEL (1944)-                      YÜZBAŞININ KIZI, A.S.  PUŞKİN (1944)
        Öykü:DEĞİRMEN (1935)-KAĞNI (1936)-SES (1937)-YENİ DÜNYA (1943)-SIRÇA KÖŞK (1947)
        Roman:KUYUCAKLI YUSUF (1937)-İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN (1940)-KÜRK MANTOLU MADONNA (1943) 

Tahir, Kemal (1910-1973)     BiographyThemesCharacters   

         Öykü:GÖL İNSANLARI (1955)
         Roman:SAĞIRDERE (1955)- ESİR ŞEHRİN İNSANLARI (1956)- KÖRDUMAN  (1957) - RAHMET YOLLARI KESTİ (1957) - YEDİ ÇINAR YAYLASI (1958) - 
         KÖYÜN KAMBURU (1959)-ESİR ŞEHRİN MAHPUSU (1961) - BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK (1962)- KELLECİ MEMET (1962)- YORGUN SAVAŞÇI  (1965)- DEVLET ANA (1967)-                   KURT KANUNU  (1969) - BÜYÜK MAL (1970) - YOL AYRIMI (1971) - NAMUSÇULAR  (1974)- KARILAR KOĞUŞU (1974)- HÜR ŞEHRİN İNSANLARI  (1976)- 
         DAMAĞASI  (1977)- BİR MÜLKİYET KALESİ I-II  (1977)         

Ilgaz, Rifat (1911-1993)                
         Şiir:YARENLİK (1943)-SINIF (1944)-YAŞADIKÇA (1948)-DEVAM (1953)-ÜSKÜDAR’DA SABAH OLDU (1954)-SOLUK SOLUĞA (1962)-KARAKILÇIK (1969)-
         UZAK DEĞİL (1971)-GÜVERCİNİM UYUR MU (1974)-KULAĞIMIZ KİRİŞTE (1983)-OCAK KATIRI ALAGÖZ (1987)-BÜTÜN ŞİİRLERİ (1983)
         Anı:YOKUŞ YUKARI (1982)-KIRK YIL ÖNCE KIRK YIL SONRA (1986)-DÖRDÜNCÜ BÖLÜK (1992)
         Öykü:RADARIN ANAHTARI (1957)-DON KİŞOT İSTANBUL'DA (1957)-KESMELİ BUNLARI (1962)-NERDE O ESKİ USTURALAR (1962)-SAKSAĞANIN KUYRUĞU (1962)-                         ŞEVKET USTANIN KEDİSİ (1965)-GARİBİN HOROZU (1969)-ALTIN EKİCİSİ (1972)-PALAVRA (1972-TUH SANA (1972)-ÇATAL MATAL KAÇ ÇATAL (1972)-
         BUNADI BU ADAM (1972)-KEŞ (1972)-AL ATINI (1972)-HABABAM SINIFI UYANIYOR (1972)-HABABAM SINIFI BASKINDA (1972)-
         HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (1972)-RÜŞVETİN ALAMANCASI (1982)-SOSYAL KADINLAR PARTİSİ (1983)-ÇALIŞ OSMAN ÇİFTLİK SENİN (1983)-
         ŞEKER KUTUSU (1990)
         
RomanHABABAM SINIFI (1957)-PİJAMALILAR (BİZİM KOĞUŞ) (1959)- KARADENİZİN KIYICIĞINDA (1969)-HALİME KAPTAN (1972)-
          MEŞRUTİYET KIRATHANESİ/GECMISE MAZI (1974)-KARARTMA GECELERİ (1974)-SARI YAZMA (1976)-YILDIZ KARAYEL (1981)-APARTIMAN ÇOCUKLARI (1984)-
          HOCA NASRETTİN VE ÇÖMEZLERİ (1984)-HABABAM SINIFI İCRAATIN İÇİNDE (1987)                                                                            

Kemal, Orhan (1914-1970)    
         Anı:NAZIM HİKMET'LE ÜÇ BUÇUK YIL (1965)
         Oyun:İSPİNOZLAR (1965)-72. KOĞUŞ (1967)
         Öykü:EKMEK KAVGASI (1949)-SARHOŞLAR (1951)-ÇAMAŞIRCININ KIZI (1952)-72. KOĞUŞ (1954)-GREV (1954)-ARKA SOKAK (1956)-KARDEŞ PAYI (1957)-
         BABİL KULESİ (1957)-DÜNYADA HARP VARDI (1963)-MAHALLE KAVGASI (1963)-İŞSİZ (1966)-ÖNCE EKMEK (1968)-KÜÇÜKLER VE BÜYÜKLER (1971)
         Roman:BABA EVİ (1949)-AVARE YILLAR (1950) -MURTAZA (1952) -CEMİLE (1952)- BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE (1954)-SUÇLU (1957)-DEVLET KUŞU (1958) _ -                       VUKUAT VAR (1958) - GAVURUN KIZI (1959) -KÜÇÜCÜK (1960) - DÜNYA EVİ (1960)   -  EL KIZI (1960) - HANIMIN ÇİFTLİĞİ (1961)  -  
         ESKİCİ VE  OĞULLARI/ESKİCİ DÜKKANI (1962) - GURBET KUŞLARI (1962)  -  SOKAKLARIN ÇOCUĞU (1963) - KANLI TOPRAKLAR  (1963)-BİR FİLİZ VARDI  (1965) -                             MÜFETTİŞLER  MÜFETTİŞİ(1966)   -   YALANCI DÜNYA (1966) -  EVLERDEN BİRİ (1966)-  ARKADAŞ ISLIKLARI (1968) -  SOKAKLARDAN BİR KIZ (1968)   - 
         ÜÇ KAĞITÇI (1969)   -  KÖTÜ YOL (1969)  -   KAÇAK  (1970)   -   TERSİNE DÜNYA  (1986)     

Taner, Haldun (1915-1986) BiyografiTemalarKarakterler  
          Söyleşi: HAK DOSTUM DİYE BAŞLAYALIM SÖZE (1978)
          Gezi: DÜŞSEM YOLLARA YOLLARA (1979)- BERLİN MEKTUPLARI (1984)
          Tiyatro:GÜNÜN ADAMI (1953)-DIŞARDAKİLER (1957)-VE DEĞİRMEN DÖNERDİ (1958)-FAZİLET ECZANESİ (1960)-HUZUR ÇIKMAZI (1962)-
           KEŞANLI ALİ DESTANI (1964)-GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM (1964)-EŞEĞİN GÖLGESİ (1965)-ZİLLİ ZARİFE (1966)-VATAN KURTARAN ŞABAN (1967)-
           BU ŞEHR-İ STANBUL Kİ (1968)-SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI (1971)-ASTRONOT NİYAZİ (1970)-HA BU DİYAR (1971)-DÜN BUGÜN (1971)-AŞK-U SEVDA (1973)-                     DEV AYNASI (1973)-YÂR BANA BİR EĞLENCE (1974)-AYIŞIĞINDA ŞAMATA (1977)-HAYIRDIR İNŞALLAH (1980)-LÜTFEN DOKUNMAYIN (1991)
           Öykü:YAŞASIN DEMOKRASİ (1949)-TUŞ (1951)-ŞİŞHANE'YE YAĞMUR YAĞIYORDU (1953)-AYIŞIĞINDA ÇALIŞKUR (1954)-ONİKİYE BİR VAR (1954)-
           SANCHO'NUN SABAH YÜRÜYÜŞÜ (1969)-GÜLEREK ÖLMEK (1971)-YALIDA SABAH (1983)            

Nesin, Aziz (1915-1995)       
          Şiir:SONDAN BAŞA (1984)-SEVİYE ON ÖLÜME BEŞ KALA (1986)-KENDİNİ YAKALAMAK (1988)-HOŞÇAKALIN (1990)
          Deneme:SİVAS ACISI (1995)-ÇUVALA DOLDURULMUŞ KEDİLER (1995)-SİZİ MEMLEKETTE EŞEK YOK MU? (1995)-OKUDUĞUM KİTAPLAR (2001)
          Tiyatro:BİRAZ GELİR MİSİNİZ (1958)-BİR ŞEY YAP MET (1959)-TOROS CANAVARI (1963)-DÜDÜKÇÜLERLE FIRÇACILARIN SAVAŞI (1968)-ÇİÇU (1970)-
          TUT ELİMDEN ROVNİ (1970)-HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM (1970)-BEŞ KISA OYUN (1979)-BÜTÜN OYUNLARI (ADAM YAYINLARI)(1982)
          Gezi:DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN (1976)-DÜNYA KAZAN BEN KEPÇE (1977)
          Mektup:AZİZ NESİN-TAHSİN SARAÇ MEKTUPLAŞMALARI (1995)-AZİZ NESİN-ALİ NESİN MEKTUPLAŞMALARI, CANIM OĞLUM, CANIM BABACIĞIM(2002)
          Konuşma:İNSANLAR KONUŞA KONUŞA (1988)-ÇUVALA DOLDURULMUŞ KEDİLER (1995)
          Antoloji:CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK MİZAHI (1973)
          Anı:BİR SÜRGÜNÜN HÂTIRALARI (1957)-BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEZ (1966-1976)-POLİSTE (1967)-YOKUŞUN BAŞI (1982)-
          SALKIM SALKIM ASILACAK ADAMLAR (1987)-RÜYALARIM ZİYAN OLMASIN (1990)
          Masal:MEMLEKETİN BİRİNDE (1953)-HOPTİRİNAM (1960)-UYUSANA TOSUNUM (1971)-AZİZ DEDEDEN MASALLAR
         Taşlama: AZİZNAME (1970)
          Fıkra:NUTUK MAKİNASI (1958)-AZ GİTTİK UZ GİTTİK (1959)-MERHABA (1971)-SUÇLANAN VE AKLANAN YAZILAR (1982)-AH BİZ ÖDLEK AYDINLAR (1985)-                                          KORKUDAN KORKMAK (1988)
          Öykü:GERİYE KALAN (1948),-İT KUYRUĞU (1955)-YEDEK PARÇA (1955)-FİL HAMDİ (1955)-DAMDA DELİ VAR (1956)-KOLTUK (1957)-KAZAN TÖRENİ (1957)-
          TOROS CANAVARI (1957)-DELİLER BOŞANDI (1957)-MAHALLENİN KISMETİ (1957)-ÖLMÜŞ EŞEK (1957)-HANGİ PARTİ KAZANACAK (1957)-
           HAVADAN SUDAN (1958)-BAY DÜDÜK (1958)-NAZİK ALET (1958)-GIDIGIDI (1959)-AFERİN (1959)-KÖRDÖĞÜŞÜ (1959)-MAHMUL İLE NİGÂR (1959)-
           GÖZÜNE GÖZLÜK (1960)-AH BİZ EŞEKLER (1960)-YÜZ LİRAYA BİR DELİ (1961)-BİR KOLTUK NASIL DEVRİLİR (1971)-BİZ ADAM OLMAYIZ (1972)-
           SOSYALİZM GELİYOR SAVULUN (1965)-İHTİLÂLİ NASIL YAPTIK (1965)-RIFAT BEY NEDEN KAŞINIYOR (1965)-YEŞİL RENKLİ NAMUS GAZI (1965)-
           BÜLBÜL YUVASI EVLER (1968)-VATAN SAĞOLSUN (1968)-YAŞASIN MEMLEKET (1969)-BÜYÜK GREV (1978)-EL AYVAN DEYİP GEÇME (1980)-
           70 YAŞIM MERHABA (1984)-KALPAZANLIK BİLE YAPILAMIYOR (1984)-MAÇİNLİ KIZ İÇİN EV (1987)-NAH KALKINIRSIN (1988)
            Roman:KADIN OLAN ERKEK (1955)-GOL KRALI SAİT HOPSAİT (1957)-ERKEK SABAHAT (1957)-SAÇKIRAN (1959)-ZÜBÜK (1961)-ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA (1967)-                TATLI BETÜŞ (1974)-YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ (1977) -SURNÂME (1976)-TEK YOL (1978) 

Bugra, Tarik (1918-1994)     
             Gezi Yazıları:GAGARİNGRAD (MOSKOVA NOTLARI) (1962)
             Deneme:GENÇLİKTÜRKÜSÜ (1964)-DÜŞMAN KAZANMAK SANATI (1979)-POLİTİKA DIŞI (1992)
             Tiyatro:AYAKTA DURMAK İSTİYORUM(?)-AKÜMÜLATÖRLÜ RADYO(?)-YÜZLERCE ÇİÇEK BİRDEN AÇTI (1979)   
             Öykü:OĞLUMUZ (1949)-YARIN DİYE BİR ŞEY-YOKTUR (1952)-İKİ UYKU ARASINDA (1954)-HİKÂYELER (1964)
             Roman:SİYAH KEHRİBAR (1955)-KÜÇÜK AĞA (1964)-KÜÇÜK AĞA ANKARADA (1966)-İBİŞİN RÜYASI (1970)-FİRAVUN İMANI (1976)-GENÇLİĞİM EYVAH (1979)-                                 DÖNEMEÇTE (1980)-YALNIZLAR (1981)-YAĞMUR BEKLERKEN (1981)-OSMANCIK (1983)NEMEÇTE (1980)-YALNIZLAR (1981)-YAĞMUR BEKLERKEN (1981)-                                          OSMANCIK (1983)

Kayacan, Feyyaz (1919-1993)  
             Şiir: LES GAMMES INSOLİTES (FRANSIZCA, 1938)-GESTES A LA MER (FRANSIZCA, 1939)- KAŞIK HAVASI (1976)- BENİM ÖRÜMCEĞİM BAŞKA (1982)
             Tiyatro:MUTLU AZINLIK (1968)
             Öykü: ŞİŞEDEKİ ADAM (1957)- SIĞINAK HİKÂYELERİ (1962)-CEHENNEMDE BİR YUSUF (1964)-GİBİCİLER (1967)-HİÇOĞLUNUN SERÜVENLERİ (1969)-
             BİR DELİ DEĞİLİN DEFTERLERİ (1987)
             Roman: ÇOCUKTAKİ BAHÇE (1982) 

Turkali, Vedat (1919-2016) 
             Şiir:ESKİ ŞİİRLER YENİ TÜRKÜLER (1979)
             Anı:SAVUNMALAR (1989)-KOMUNIST(2001)
             Tiyatro:141. BASAMAK (1971)-BU ÖLÜ KALKACAK (1976)-DALLAR YEŞİL OLMALI (1985)  
             Roman:BİR GÜN TEK BAŞINA  (1975)   -   MAVİ KARANLIK (1983)   -   YEŞİLÇAM DEDİKLERİ TÜRKİYE  (1986)  - TEK KİŞİLİK ÖLÜM  (1989) -   GÜVEN (2 CİLT) (1999)   -                           KAYIP ROMANLAR (2004)   -  YALANCI TANIKLAR KAHVESI  (2009)  -   FATMAGUL'UN SUCU NE (2011) - BITTI BITTI BITMEDI (2014)

Atilgan, Yusuf (1921-1989) 
              Çocuk Kitabı:EKMEK ELDEN SÜT MEMEDEN (1981)
              Çeviri:TOPLUMDA SANAT (1980)
              Öykü:BODUR MİNAREDEN (1960)-EYLEMCİ (1993-BÜTÜN ÖYKÜLERİ (2000)
              Roman:AYLAK ADAM (1959)  -   ANAYURT OTELİ (1973)    -   CANİSTAN (2000)

Akbal, Oktay (1923-2015)  
              Deneme: KONUMUZ EDEBİYAT (1968)- YAZMAK YAŞAMAK (1972)- ÖLÜMSÜZ OYUN (1974)- ATATÜRK YAŞADI MI? (1975)-ZAMAN SENSİN (1977)-
             YAŞASIN EDEBİYAT (1977)- GENÇLER BİZE BAKIYOR (1978)- TEMMUZ SERÇESİ (1978)- YAŞAMI YENİDEN KURMAK (1979)- ATATÜRKÇÜLÜK SAVAŞI (1981)-
             ATATÜRK BİR GÜN GELECEK (1981)-ÖNCE ŞİİR VARDI (1982)- DÜNYAYA AÇILMAK (1982)-VATAN MAHZUN BEN MAHZUN (1983)-YAŞAYIP GÖRMEK (1984)-                                        GEÇMİŞİN İÇİNDEN (1985)- YARINLAR HESAP SORAR (1986)- SUSMAK VE KONUŞMAK MI? (1987)- TARİH EN BÜYÜK YARGIÇ (1987)-
             BİR DE SİMİT AĞACI OLSAYDI (1990)- YÜZYILDIR UMUTSUZLUK (1991)- SENİN ADIN AŞK (1993)- ÖNCE AŞK (1993)- GÜZEL DÜŞLERİN SONU (1994)-
             ŞARKILARINA KADAR MAHZUN (1997)-SÖZCÜKLERLE YOLCULUK (1998)
             İnceleme: DOST KİTAPLAR (1967)- ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATÇILAR SÖZLÜĞÜ (1967)
             Gezi: HİROŞİMALAR OLMASIN (1976)
             Anı: ŞAİR DOSTLARIM (1964)- ANI DEĞİL YAŞAM (1985)- KIRMIZI TENTELİ TRAMVAY / BABIALİ’DE 50 YIL (1993)- ŞAİRLERE ÖLÜM YOK (1994)-
             ŞAİRLER VE BEN (ŞAİRLERE ÖLÜM YOK VE ŞAİRLERLE SÖYLEŞİLER ADLI KİTAPLARININ BİRLEŞİMİ, 1999)-CÜCE ÇEŞME SOKAĞI NERDE? (2001)
             Günlük: GÜNLERDE I (1968)-ANILARDA GÖRMEK (1967-1969)- GEÇMİŞİN KUŞLARI (1965-1969)- YERYÜZÜ KORKUSU (1970-1973)-
             ANILARDA GÖRMEK / GÜNLÜK I (1965-1967; 1989)-GEÇMİŞİN KUŞLARI / GÜNLÜK II (1968 -1969)-YERYÜZÜ KORKUSU/GÜNLÜK III (1970-1975)-
             80’LERDE BİR YAZAR/GÜNLÜK IV (1980-1983;1994)
             Öykü:ÖNCE EKMEKLER BOZULDU (1946)-AŞKSIZ İNSANLAR (1949)-BİZANS DENESİ (1953)- BULUTUN RENGİ (1954)- İKİSİ (1955)- BERBER AYNASI (1958)-
             YALNIZLIK BANA YASAK (1967)-TARZAN ÖLDÜ (1969)- İSTİNYE SULARI (1973)-İLK YAZ DEVRİMİ (1977)- İKİ ÇOCUK (1979)-KARŞI KIYILAR (1979)-
              HEY VAPURLAR TRENLER (1981)- LUNAPARK (1983)- BAYRAKLI KAPI (1986)- AKŞAM KUŞLARI (1988)-EY GECE KAPINI ÜSTÜME KAPAT (1988)-
              HÜCREDE KARMEN (1998)- İLKYAZ DEVRİMİ (2000)
              Roman: GARİPLER SOKAĞI  (1950)  -    SUÇUMUZ İNSAN OLMAK  (1957)-İNSAN BİR ORMANDIR  (1975)-DÜŞ EKMEĞİ (1983) - BATIK BİR GEMİ  (1997)  -   
             AŞKSIZ İNSANLAR (2003)

Kemal, Yasar (1923-2015)       BiographyThemesCharacters
            Röportaj:YANAN ORMANLARDA ELLİ GÜN (1955)-ÇUKUROVA YANA YANA (1955)-PERİ BACALARI (1957)-BİR BULUT KAYNIYOR (1974-1989)-
            ALLAHIN ASKERLERİ (1978)
            Fıkra-Deneme:TAŞ ÇATLASA (1961)-BALDAKİ TUZ (1974)-AĞACIN ÇÜRÜĞÜ (1980) 
            Derleme:AĞITLAR (1943) 
            Çocuk Kitabı:FİLLER SULTANI İLE KIRMIZI SAKALLI TOPAL KARINCA  (1977)
            Senaryo : BEYAZ MENDİL (1955)- NAMUS DÜŞMANI  (1957) - ALA GEYİK  (1959)- ÖLÜM TARLASI (1966)
            Öykü:SARI SICAK (1952)
            RomanTENEKE (1955)-İNCE MEMED I (1955)- ORTADİREK (1960) - YER DEMİR GÖK BAKIR (1963)-ÜÇ ANADOLU EFSANESİ (1967)-AĞRI DAĞI EFSANESİ(1970)-                                ÇAKIRCALI EFE (1972) - BİNBOĞALAR EFSANESİ (1971)-DEMİRCİLER ÇARŞISI CİNAYETİ (1974)- YAĞMURCUK KUŞU (KİMSECİK I (1980)-YILANI ÖLDÜRSELER (1981)-                   İNCE MEMED III (1984)-KALE KAPISI (KİMSECİK II (1985)-İNCE MEMED IV (1987)-YUSUFÇUK YUSUF (1975)-AL GÖZÜM SEYREYLE SALİH (1976)-
             KUŞLAR DA GİTTİ (1978)-DENİZ KÜSTÜ (1978)- HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI (1982)- KANIN SESİ (1991)-FIRAT SUYU KAN AKIYOR BAKSANA (1998)-
             KARINCANIN SU İÇTİĞİ (2002)-TANYERİ HOROZLARI (2002)-ÇIPLAK DENİZ ÇIPLAK ADA (2012)- TEK KANATLI BİR KUŞ (2013) 

Ilhan, Attila (1925-2005)   
            Şiir:DUVAR (1948)-SİSLER BULVARI (1954)-YAĞMUR KAÇAĞI (1955)-BEN SANA MECBURUM (1960)-BELA ÇİÇEĞİ (1962)-YASAK SEVİŞMEK (1968)-
            TUTKUNUN GÜNLÜĞÜ (1973)-BÖYLE BİR SEVMEK (1977)-ELDE VAR HÜZÜN (1982)-KORKUNUN KRALLIĞI (1987)-AYRILIK SEVDAYA DAHİL (1993)-
            KİMİ SEVSEM SENSİN (2002)
            Deneme: HANGİ SOL (1970)-HANGİ BATI (1972)-HANGİ SEKS (1976)-HANGİ SAĞ (1980)-HANGİ ATATÜRK (1981)-HANGİ EDEBİYAT (1993)-HANGİ LAİKLİK (1995)-                          HANGİ KÜRESELLEŞME (1997)
            Öykü:YENGECİN KISKACI (1999)
            Roman:SOKAKTAKİ ADAM (1953)  -  ZENCİLER BİRBİRİNE BENZEMEZ (1957) -  KURTLAR SOFRASI  (1963) -   BIÇAĞIN UCU (1973)-  SIRTLAN PAYI  (1974) -  
           YARAYA TUZ BASMAK (1978)  - FENA HALDE LEMAN  (1980)- DERSAADET'TE SABAH EZANLARI (1981)  -   HACO HANIM VAY  (1984) -O KARANLIKTA BİZ (1988)  -                             ALLAHIN SÜNGÜLERİ/REİS PAŞA  (2002) -GÂZİ PAŞA (2005) - O SARIŞIN KURT  (2007)                                                                     

Baykurt, Fakir (1929-1999) 
            Şiir: BİR UZUN YOL
           Toplum-Eğitim:EFKAR TEPESİ (1960)-ŞAMAROĞLANLARI (1976)-KEREM İLE ASLI(1974)-KALE KALE (1978)
           Çocuk Kitapları:TOPAL ARKADAŞ-YANDIM ALİ, SAKARCA, SARI KÖPEK, DÜNYA GÜZELİ (1985)-SAKA KUŞLARI (1985)
           Öykü:ÇİLLİ (1955)-EFENDİLİK SAVAŞI (1959)-KARIN AĞRISI (1961)-CÜCE MUHAMMET (1964)-ANADOLU GARAJI (1970)-ON BİNLERCE KAĞNI (1971)-
           CAN PARASI (1973)İÇERDEKİ OĞUL (1974)-SINIRDAKİ ÖLÜ (1975)-GECE VARDİYASI (1982)-BARIŞ ÇÖREĞİ (1982)-DUİRSBUG TRENİ (1986)-
            BİZİM İNCE KIZLAR (1992)-DİKENLİ TEL (1998)
            Roman:YILANLARIN ÖCÜ (1954)-IRAZCANIN DİRLİĞİ (1961)-ONUNCU KÖY (1961)-AMERİKAN SARGISI (1967)-TIRPAN (1970)-KÖYGÖÇÜREN (1973)-
            KEKLİK (1975)-KARA AHMET DESTANI (1977)-YAYLA (1977)-YÜKSEK FIRINLAR (1983)-KOCA REN (1986)-YARIM EKMEK (1997)-KAPLUMBAĞALAR (1980)  

Agaoglu, Adalet (1929- ) 
           Deneme:GÜNER SÜMER TOPLU ESERLERİ (1983)-ADALET AĞAOĞLU SEÇMELER (1993)-KARŞILAŞMALAR (1993)-GEÇERKEN (1996)-BAŞKA KARŞILAŞMALAR (1996)-                   ÖYLE KARGAŞADA BÖYLE KARŞILAŞMALAR (2002)-YENİ KARŞILAŞMALAR (2011)   
           Anı:GÖÇ TEMİZLİĞİ (1985)-GECE HAYATIM/RÜYA ANLATISI (1991)
           Tiyatro:EVCILIK OYUNU (1964)-ÇATIDAKİ ÇATLAK (1965)-TOMBALA (1967)-SINIRLARDA (1970)-SESSİZ BİR ADAM (1970)-
           ÜÇ OYUN: BİR KAHRAMANIN ÖLÜMÜ, ÇIKIŞ, KOZALAR (1973)-KENDİNİ YAZAN ŞARKI (1976)-ÇOK UZAK-FAZLA YAKIN (1991)-DUVAR ÖYKÜSÜ (1992)-
           FİKRİMİN İNCE GÜLÜ (1996)-ÇAĞIMIZIN TELLALI (2011)
           Öykü:YÜKSEK GERİLİM (1974)-SESSİZLİĞİN İLK SESİ (1978)-HADİ GİDELİM (1982)-HAYATI SAVUNMA BİÇİMLERİ (1997)-DÜŞME KORKUSU (2018)
           Roman:ÖLMEYE YATMAK (1973)-FİKRİMİN İNCE GÜLÜ (1976)-BİR DÜĞÜN GECESİ (1979)-YAZSONU (1980)-ÜÇ BEŞ KİŞİ (1984)-HAYIR (1987)-RUH ÜŞÜMESİ (1991)-                      ROMANTİK BİR VİYANA YAZI (1993)-DERT DİNLEME UZMANI (2014)                                                                                                                                                

Karasu, Bilge (1930-1995) 
           Deneme:NE KİTAPSIZ NE KEDİSİZ (1994)-NARLA İNCİRE GAZEL (1995)
           Öykü:TROYA'DA ÖLÜM VARDI (1963)-UZUN SÜRMÜŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI (1970)-GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ (1980)-KISMET BÜFESİ (1982)-ALTI AY BİR GÜZ (1995)
           Roman:GECE (1985)-KILAVUZ (1990)                                                                          

Duru, Orhan (1933-2009)    
          Deneme:KIYI KIYI KENT KENT (1977)-HORMONLU KAFALAR (1992)-İSTANBULİN (1995) 
          Anı:PERA'DAKİ HAYALET (1996) 
          Tiyatro : DURDURUN DÜNYAYI İNECEK VAR (1968) -SINIRDAKİ EV (1970) -ÜZBİK BABA (1990)
           Öykü:BIRAKILMIŞ BİRİ (1959)-DENGE UZMANI (1962)-AĞIR İŞÇİLER (1974) -YOKSULLAR GELİYOR (1982)-ŞİŞE (1989) -BİR BÜYÜLÜ ORTAMDA (1991)
           RomanAZ ROMAN (2012) 

Atay, Oguz  (1934-1977)          
           Tiyatro:OYUNLARLA YAŞAYANLAR (1985)
            Öykü:KORKUYU BEKLERKEN (1975)
            Roman:TUTUNAMAYANLAR (1971)-TEHLİKELİ OYUNLAR (1973)-BİR BİLİM ADAMININ ROMANI (1975)-EYLEMBİLİM (1998)

Kulin, Ayse (1941-    )
            Deneme:İÇİMDE KIZIL BİR GÜL GİBİ (2002)
            Araştırma:KARDELENLER (2004)
            Çocuk Kitabı:SİT NENE'NİN MASALLARI (2008)
            Derleme:TAŞ DUVAR AÇIK PENCERE (2009)
            Otobiyografi:BABAMA (2002)
            Öykü:GÜNEŞE DÖN YÜZÜNÜ, (1984)-GENİŞ ZAMANLAR, (1998)-FOTO SABAH RESİMLERİ(1998)-BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ, (2007)
            Roman:ADI AYLİN (1997)-SEVDALİNKA (1999)-FÜREYYA (2000)-KÖPRÜ (2001)-NEFES NEFESE (2002)-GECE SESLERİ (2004)--BİR GÜN (2005)-VEDA (2008)-
            UMUT (2008)-TÜRKAN (2009)-HAYAT - DÜRBÜNÜMDE KIRK SENE (1941-1964), (2011)-HÜZÜN - DÜRBÜNÜMDE KIRK SENE (1964-1983), (2011)-
            GİZLİ ANLARIN YOLCUSU (2011)-BORA'NIN KİTABI (2012)-DÖNÜŞ (2013)-HAYAL (2014)-HANDAN (2014)-TUTSAK GÜNEŞ (2015)-BİR TATLI HUZUR (1996)

Eray, Nazli (1945-) 
            Deneme:DÜŞ İŞLERİ BÜLTENİ (1999)
            Öykü:AH BAYIM AH (1976)-GECEYİ TANIDIM (1979)-KIZ ÖPME KUYRUĞU (1982)-HAZIR DÜNYA (1984)-ESKİ GECE PARÇALARI (1986)-
            YOLDAN GEÇEN ÖYKÜLER (1987)-AŞK ARTIK BURADA OTURMUYOR (1989)-KUŞ KAFESİNDEKİ TENOR (1991)-ELYAZMASI RÜYALAR (1999)-
            BEYOĞLU'NDA GEZERSİN (2005)
            Roman:PASİFİK GÜNLERİ  (1981) - ORPHEE  (1983)- YILDIZLAR MEKTUP YAZAR  (1993) - ARZU SAPAĞINDA İNECEK VAR (1994) - AY FALCISI (1994) -
             İMPARATOR ÇAY BAHÇESİ-  UYKU İSTASYONU (1995)-  DENİZ KENARINDA PAZARTESİ (1997)-  ÖRÜMCEĞİN KİTABI (1998) -  AŞIK PAPAĞAN BARI (1998)- 
             AYIŞIĞI SOFRASI  (2000) -  AŞKI GİYİNEN ADAM  (2001) -  SİS KELEBEKLERİ (2003)

Uzuner, Buket(1955- )    
             Deneme:SELİN VE CEM'LE YOLCULUKLAR (2004)-BENİM ADIM İSTANBUL (2011)     
             Gezi:BİR SİYAH SAÇLI KADININ GEZİ NOTLARI (1989)-ŞEHİR ROMANTİĞİNİN GÜNLÜĞÜ (1998)-NEW YORK SEYİR DEFTERİ (2000)
             Otobiyografi:GÜMÜŞ YAZ, GÜMÜŞ KIZ (2002)
             Öykü:BENİM ADIM MAYIS (1986)-AYIN EN ÇIPLAK GÜNÜ (1988)-GÜNEŞ YİYEN ÇİNGENE (1989)-KARAYEL HÜZNÜ (1993)-ŞAİRLER ŞEHRİ (1994)-
              ŞİİRİN KIZ KARDEŞİ ÖYKÜ (2003)-YOLDA (2009-BİR YILBAŞI HİKAYESİ (2013)
              Roman:İKİ YEŞİL SUSAMURU, ANNELERİ, BABALARI, SEVGİLİLERİ VE DİĞERLERİ (1991)-BALIK İZLERİNİN SESİ (1992)-KUMRAL ADA MAVİ TUNA (1997)-
              UZUN BEYAZ BULUT - GELİBOLU (2001)-İSTANBULLULAR (2007)-SU- UYUMSUZ DEFNE KAMAN'IN MACERALARI (2012)-TOPRAK- UYUMSUZ
              DEFNE KAMAN'IN MACERALARI (2015)   

Tekin, Latife (1957-)     
              Hatıra:GÜMÜŞLÜK AKADEMİSİ  (1977)
              Roman:SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM  (1983)  -   BERCİ KRİSTİN ÇÖP MASALLARI (1984)   -   GECE DERSLERİ  (1986)   -   BUZDAN KILIÇLAR  (1989) -   AŞK İŞARETLERİ (1995)   -                        ORMANDA ÖLÜM YOKMUŞ  (2001)   - UNUTMA BAHÇESİ  (2004)   -   MUİNAR (2006)   -   RÜYALAR VE UYANIŞLAR DEFTERİ  (2009)         

Ersoz, Cezmi (1959-)      
              Şiir: ŞEHİRDEN BİR ÇOCUK SEVDİN YİNE (1993)
              Deneme: HAYAT BİR EMRİN VAR MI? (1993)-ANCAK BİR BENZERİM ÖLDÜREBİLİR BENİ (1994)-SAÇLARININ KARDEŞ KOKUSU (1995)-
              ANNELİK OYUNU BİTTİ ( 1996)-YİNE SENİNLE GELDİ HAYAT (2002)-AÇIKLA BANA BU IŞIĞI (2003)-ÖLÜRSEM BENİ SENİNLE ARARLAR ŞİMDİ (2004)-
              DERİNLİĞİNE KİMSE SEVGİLİ OLAMADI (2006)
              Tiyatro:KENDİ KENDİNE KONUŞMAKTIR AŞK (2007)
               Öykü: İÇİME GİR AMA SİGARANI SÖNDÜRME (1999)- BANA TÜRKÇE BİR EKMEK VER (2000)                                                                     

Umit, Ahmet (1960-)   
               Şiir: SOKAĞIN ZULASI (1989)
               Deneme:İNSAN RUHUNUN HARİTASI (2007)
               Öykü:ÇIPLAK AYAKLIYDI GECE (1992)- BİR SES BÖLER GECEYİ (1994) - AGATHA'NIN ANAHTARI (1999)- ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR (2002)-
               AŞK KÖPEKLİKTİR  (2004) - BAŞKOMSER NEVZAT: ÇİÇEKÇİNİN ÖLÜMÜ (2005)   -   BAŞKOMSER NEVZAT 3: DAVULCU DAVUT'U KİM ÖLDÜRDÜ? (2011) -
               BAŞKOMSER NEVZAT TAPINAK FAHİŞELERİ GÜLGEÇ (2011)  -   AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN (2019)
               Roman:SİS VE GECE (1996) - KAR KOKUSU (1998) - PATASANA  (2000) - KUKLA  (2002)-BEYOĞLU RAPSODİSİ  (2003) - KAVİM (2006) - BAB-I ESRAR  (2008)   -                                             İSTANBUL HATIRASI  (2010)- SULTANI ÖLDÜRMEK  (2012)  - BEYOĞLU'NUN EN GÜZEL ABİSİ  (2013) - ELVEDA GUZEL VATANIM  (2015) -  KIRLANGIC CIGLIGI  (2019)

Iplikci, Muge (1966-)     
              Öykü:PERENDE (1998) - COLUM-BUS’UN KADINLARI (2000) -   ARKASI YARIN (2001) -   FIRAT’A KARIŞAN ÖYKÜLER (2001)- TRANSİT YOLCULAR (2002)-
               YIKIK KENTLİ KADINLAR (2002)-KISA ÖMÜRLÜ AÇELYALAR (2009)-KALPTEN SEVEN İNSANLAR (2020)      
              Roman:KÜL VE YEL  (2004) -  CEMRE (2006)  -   KAFDAĞI  (2008)  -   CİVAN (2012)   -   BABAMIN ARDINDAN (2016)  -SİL BAŞTAN  (2019)

Erdogan, Asli (1967- )     
             Öykü:MUCİZEVİ MANDARİN  (1996)   -   TAHTA KUŞLAR/ HOLVÖGEL (1998)   -   TAŞ BİNA VE DİĞERLERİ (2009) 
             Roman:KABUK ADAM  (1994) - AY FALCISI   -KIRMIZI PELERİNLİ KENT  (1998)

Kaygusuz, Sema (1972-) 
              TiyatroSULTAN VE ŞAİR (2013)
              ÖyküORTADAN YARISINDAN (1997)- SANDIK LEKESİ (2000)- DOYMA NOKTASI (2002)- ESİR SÖZLER KUYUSU (2004)- KARADUYGUN (2012)
              RomanYERE DÜŞEN DUALAR (2006) - YÜZÜNDE BİR YER  (2009) -  BARBARIN KAHKAHASI (2015)

                                                                                                   TURKIC LIFE WRITING

Ali Bey, Direktör(1844-1899)                Seyahat Jurnali
Naci, Muallim
(1850-1893)                     MEMORIES OF MADRASA/Medrese Hatıraları (1885) - OMER’S CHILDHOOD/Ömer’in Çocukluğu (1890)
Sezai,
Sami Pasazade (1859-1936)     İCLAL/İclal (1923)
Usakligil
. Halit Ziya (1866-1945)         FORTY YEARS/Kırk Yıl (1936)- A PAINFUL STORY/Bir Acı Hikâye (1942) - PALACE AND BEYOND/Saray ve Ötesi (1942)
Yalçın, Hüseyin Cahit (1874-1957)     TALAT PASHA /Talât Paşa (1943) -  LITERARY MEMORIES/Edebiyat Anıları - POLITICAL MEMORIES/Siyasal Anılar
Adivar, Halide Edib (1884-1964)          TURKISH ORDEAL/Turkun Atesle Imtihani (1962)-HOUSE WITH PURPLE BUNCHES OF GRAPES/Mor Salkımlı Ev (1963)
Kabaagacli, Cevat Sakir (Halikarnas Balikcisi)     (1886-1973)       BLUE EXILE/Mavi Sürgün (1961)
Hisar, Abdulhak Sinasi (1887-1963)    Boğaziçi Mehtapları (1943)-BOSPHORUS MANSIONS/Boğaziçi Yalıları (1954)-OLD PAVILIONS/Geçmiş Zaman Köşkleri (1956)
Karay, Refik Halid (1888-1965 )             Minelbab İlelmihrab (1946)-Bir Ömür Boyunca (1980)
Karaosmanoglu, Yakup Kadri (1889-1974)    Zoraki Diplomat (1955)-Anamın Kitabı (1957)-Vatan Yolunda (1958)-Politikada 45 Yıl (1968)-Gençlik ve Edebiyat Hatıraları (1969)
Atay, Falih Rifki (1894-1971)                   Ateş ve Güneş (Suriye ve Filistin Savaş Anıları (1918)-Zeytindağı (1932)-Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri (1955)-
                                                                                    Mustafa Kemal’in Ağzından Vahdettin (1955)- Atatürk’ün Bana Anlattıkları (1955)-Çankaya (1961)-Batış Yılları (1963)-
                                                                                    Atatürk’ün Hatıraları 1914-1919 (1965)- Atatürk Ne İdi? (1968)
Ortaç, Yusuf Ziya(1896-1967)                Portreler (1960)- Bizim Yokuş (1966)
Ilgaz, Rifat (1911-1993)                              Yokuş Yukarı (1982)-Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra (1986)- Dördüncü Bölük (1992)
Kemal, Orhan (1914-1970)                       Nazım Hikmet’le Üç Buçuk Yıl (1965)
Nesin, Aziz (1915-1995)                             Bir Sürgünün Hatıraları (1957)-Böyle Gelmiş Böyle Gitmez (1966-1976)-Poliste (1967)- Yokuşun Başı (1982)-
                                                                                    Salkım Salkım Asılacak Adamlar (1987)-Rüyalarım Ziyan Olmasın (1990)
Turkali, Vedat (1919-2016)                       Savunmalar (1989)-Komünist(2001)
Karpat, Kemal (1923-2019) and Cemal (1928-2013)        PAIN TURNED INTO HONEY/Acıyı Bal Eylemek
Akbal, Oktay (1923-2015)                         Şair Dostlarım (1964)- Anı Değil Yaşam (1985)- Kırmızı Tenteli Tramvay/ Bâbıâli’de 50 Yıl (1993)- Şairlere Ölüm Yok (1994)-
                                                                                    Şairler ve Ben (1999)-Cüce Çeşme Sokağı Nerde? (2001)
                                                                (Günlük) Günlerde I (1968)-Anılarda Görmek (1967-1969)- Geçmişin Kuşları (1965-1969)- Yeryüzü Korkusu (1970-1973)-
                                                                                     Anılarda Görmek / Günlük 1965-1967 (1989)-Geçmişin Kuşları / Günlük II (1968 -1969)- Yeryüzü Korkusu /Günlük III (1970-1975)-
                                                                                     80’lerde Bir Yazar/Günlük IV 1980-1983 (1994)
Agaoglu, Adalet (1929- )                              Göç Temizliği (1985)-Gece Hayatım (Rüya Anlatısı) (1991)
Duru, Orhan (1933-2009)                          Pera’daki Hayalet (1996)
Uzuner, Buket(1955- ) (Otobiyografi) Gümüş Yaz, Gümüş Kız (2002)
Tekin, Latife (1957-)      (Hatıra)               Gümüşlük Akademisi (1977)                                                                                                            TURKIC CINEMA       

Ertuğrul, Muhsin (1892-1979) TUR   KARA LALE BAYRAMI (DAS FEST DER SCHWARZEN TULPE) (1920) - BATAKLI DAMIN KIZI AYSEL (1935) - ŞEHVET KURBANI (1940)
Akad, Lütfi (1916 – 2011)       TUR    IN THE NAME OF THE LAW/KANUN NAMINA (1952) - TRICYCLE/ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLET (1962) - 
                                                                               LAW OF THE BORDER/HUDUTLARIN KANUNU (1967) - KIZILIRMAK BLACK SHEEP/KIZILIRMAK KARAKOYUN (1967) -
                                                                               MY SWEETHEART/VESİKALI YARİM (1968) -BRIDE/GELİN  (1973) -WEDDING/DÜĞÜN (1973) - BLOOD MONEY/DİYET (1974)
Yılmaz,  Atıf (1925-2006)        TUR    AH GÜZEL İSTANBUL (1966) - SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM (1977) - ADAK (1979)  -   AHH BELİNDA (1986) -
                                                                               BEKLE DEDİM GÖLGEYE (1990)  -  GECE, MELEK VE BİZİM ÇOCUKLAR (1994)
Erksan, Metin (1929-2012)    TUR   SUSUZ YAZ (1963)   -   SEVMEK ZAMANI (1965)    -   KUYU (1968)
Eğilmez,Ertem (1929-1989)   TUR   CANIM KARDEŞİM (1973) -HABABAM SINIFI (1975)   -    BANKER BİLO (1980)   -   ARABESK (1988) 
Göreç, Ertem (1931 - )                TUR   WAKING UP IN DARKNESS/KARANLIKTA UYANANLAR (1965)
Refiğ, Halit (1934 – 2009)        TUR   ŞEHİRDEKİ YABANCI (1962)   -    GURBET KUŞLARI )1964)  -   KARAKOLDA AYNA VAR  (1966)   -KARILAR KOĞUŞU (1989)
Güney, Yılmaz(1937-1984)     TUR   HOPE/Umut (1970)-HOPELESS PEOPLE/Umutsuzlar(1971)-FRIEND/Arkadaş (1975)-WALL/Duvar (1983)
Başaran, Tunç(1938-   )               TUR   UÇURTMAYI VURMASINLAR (1989)   -    PIANO PIANO KID  (1991)  -   KAÇIKLIK DİPLOMASI (1998)
Olgaç,  Bilge (1940- 1994)        TUR  LYNCH/LİNÇ (1970)   -   HUNGER/AÇLIK (1975)   -   KAŞIK DÜŞMANI (1985)
Ökten, Zeki  (1941 - 2009)        TUR KAPICILAR KRALI (1976) -SÜRÜ (1978)- SES (1986)
Arın, Suha  (1942 – 2004)          TUR SAFRANBOLU’DA ZAMAN (1976)-TAHTACI FATMA (1979)-CAMIN TERİ (1985)
Kıral, Erden  (1942- )                     TUR KANAL (1978)-BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE (1980)-HAKKARİ’DE BİR MEVSİM (1983)
Okan, Tunç (1942-)                        TUR OTOBÜS (1974)-CUMARTESİ CUMARTESİ (1984)-SARI MERCEDES (FİKRİMİN İNCE GÜLÜ) (1992)
Gören, Şerif (1944- )                     TUR YOL(1982)- DERMAN (1984)-SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE (1986) -KURBAĞALAR (1985)
Kavur, Ömer (1944-2005)         TUR   YATIK EMİNE (1974) - YUSUF AND KENAN/Yusuf İle Kenan (1979)  - A BROKEN LOVE STORY/Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981)   -
                                                                                 Ah Güzel İstanbul (1981) - CRUEL ROAD/Amansız Yol (1985)   - Körebe (1985)-ANAYURT HOTEL/Anayurt Oteli (1987) -
                                                                                 NIGHT TRIP/Gece Yolculuğu (1987)  -  SECRET FACE/Gizli Yüz (1991)-ENCOUNTER/Karşılaşma (2002)
Turgul, Yavuz  (1946- )                 TUR    MR. MUHSIN/Muhsin Bey (1987) -   UNFORGETTABLE DIRECTOR OF LOVE FILMS/Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990)-                                                                                                                   Gölge Oyunu (1992)   -   BANDIT/Eşkıya (1996)
Oğuz, Orhan  (1948- )                   TUR   HER ŞEYE RAĞMEN (1988)-İKİ BAŞLI DEV (1990)-DÖNERSEN ISLIK ÇAL (1992)-MANİSA TARZANI (1994)
Çölgeçen, Nesli (1955- )              TUR   MY BROTHER/Kardeşim Benim (1983)    -   BROKE AGA/Züğürt Ağa (1985)   -   BAND OF SELAMSIZ/Selamsız Bandosu (1987)
Giritlioğlu, Tomris  (1955- )       TUR    SUYUN ÖTE YANI (1991)- SALKIM HANIMIN TANELERİ (1999)-GÜZ SANCISI (2008)
İpekçi, Handan  (1956-)               TUR    BABAM ASKERDE (1995)-BÜYÜK ADAM KÜÇÜK AŞK (2001)-SAKLI YÜZLER (2007)
Ceylan, Nuri Bilge (1959-    )      TUR   THE SMALL TOWN/Kasaba (1998) -CLOUDS OF MAY/Mayıs Sıkıntısı (2000) -DISTANT/Uzak (2002) - CLIMATES/Iklimler (2006) -
                                                                                  THREE MONKEYS/Üç Maymun (2008) - ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA/Bir Zamanlar Anadolu’da (2011) - 
                                                                                   WINTER SLEEP/Kış Uykusu (2014) - WILD PEAR TREE/Ahlat Ağacı (2017)
Erdem, Reha  (1960-)                     TUR    KAÇ PARA KAÇ (1999)-KORKUYORUM ANNE (2004)-BEŞ VAKİT (2006)-HAYAT VAR (2008)
Ustaoğlu, Yeşim  (1960- )             TUR   GÜNEŞE YOLCULUK (1998)-BULUTLARI BEKLERKEN (2003)-PANDORA’NIN KUTUSU (2008)-ARAF (2011)
Demirkubuz, Zeki  (1964- )         TUR   C BLOK (1994)-MASUMİYET (1997)-YAZGI (2001)-KADER (2006)-KOR (2016)
Zaim, Derviş  (1964-)                      TUR    TABUTTA RÖVAŞATA (1996) FİLLER VE ÇİMEN (2000)-ÇAMUR (2003)-CENNETİ BEKLERKEN(2006)-GÖLGELER VE SURETLER (2010)
Akin, Fatih  (1973-)                          TUR   TEMMUZ’DA(2000)-DUVARA KARSI (HEAD-ON) (2004)- THE EDGE OF HEAVEN(2007)- NEW YORK, I LOVE YOU(2008)-
                                                                                  SOUL KITCHEN(2009)-IN THE FADE (PARAMPARCA) (2017)
Alper, Emin (1974-   )                      TUR   BEYOND THE HILL/TEPENİN ARDI  (2012) - FRENZY/ABLUKA  (2015) - SISTERS/KIZKARDEŞLER (2019)
Karaçelik, Tolga  ( 1981- )            TUR    GİŞE MEMURU (2011)-SARMAŞIK (2014)-KELEBEKLER (2018)