TURKIC CIVILIZATION      
                                                                                 Study Guides            Turkic History           Turkic Literature               Turkic Cinema  

                                                                                                                                        STUDY GUIDES 
    

TURKIC               History I (Golden)       II (Boztemur)                                      Literature (Culha)                                    Culture (Boztemur)          Folklore (Basgoz)               Language (Silay)  
OTTOMAN        History I (Tuluveli)     II (Silay)            III (McCarthy)       Literature (Silay)    
TURKISH            History I (Akgun)        II (Demirci)     III (Yesilada)           Literature I (Silay)       II (Silay)           Culture (Silay)                      Folklore (Silay)                     Cinema (Bayram)    

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                TURKIC HISTORY

HISTORY            (Ancient-Postclassical-E Modern-19th-20th)       POL(Government-Military)      SOC(Class-Gender)       ECO(Innovation-Trade)        CUL(Rel-Phi-Sci-Art-Lit)
C Asia                    Xiongnu                               GokTurks                                        Uighurs                                 Qarakhanid                                     Oghuz                                             Seljuk               
Europe                  Huns                                      Bulgars                                             Khazars                                Pechenegs 
Anatolia                Selcuk of Rum                 Ottomans                                        Turkish                                                            

CULTURE                    (Ancient-Postclassical-E Modern-19th-20th )      VERBAL(Lit-Lng-Script-Myth-Folklore)     VISUAL(Pnt-Sclp-Arch)      PERFORMING(Dnc-Mus-Thea-Cin)            
LITERATURE                                (Postclassical-E Modern-19th-20th)        GENRES (PoetryDramaFiction - Autobiography -Essay )
CIVILIZATION          Ancient (His-Cul)            Postclassical(His-Cul-Lit)     Early Modern(His-Cul-Lit)                19th Century(His-Cul-Lit)             20th Century(His-Cul-Lit)

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                           TURKIC LITERATURE          

POSTCLASSICAL PERIOD
Early Postclassical Period (Pre-Islamic)                                       
Late Postclassical Period (Post-Islamic)                                      
             Central Asia              
             Anatolia                  
EARLY MODERN PERIOD                                                                   Poetry                     Essay                     Drama                 Fiction
19TH CENTURY                                                                                        Poetry                      Essay                    Drama                 Fiction
20TH CENTURY                                                                                        Poetry                      Essay                    Drama                 Fiction

Literary Works

Pasa, Ahmet Vefik(1823-1891)           
            Sözlük: MUMTEHEBAT-İ DURUBU EMSAL(1852)- LEHÇE-İ OSMAN(1876)
            Tarih:HİKMET-İ TARİH(1863)-FEZLEKE-İ TARİHİ OSMAN(1869)
            Çeviri: SECERE-İ TURKİ(1864)
            Tiyatro:YORGAKİ DANDİNİ(1869)-ZOR NİKAH(1869)-ZORAKİ TABİP(1869)-ADAMCIL(1870-1890)-AZARYA(1870-1890)- DUDU KUŞLARI(1870-1890)-                                                   DEKBAZLIK(1870-1890)-İNFİAL-İ AŞK(1870-1890)-KADINLAR MEKTEBİ(1870-1890)-KOCALAR MEKTEBİ(1870-1890)-OKUMUŞ KADINLAR(1870-1890)-
             SAVRUK(1870-1890)- TARTUF(1870)- DON CİVANI(1879-1882)

Pasa, Ziya(1825-1880           
             Şiir: TERCİ-İ BENT(1859)-TERKİB-İ BEND(1870)- EŞ'AR-I ZİYA(1881)
             Makale: ŞİİR VE İNŞA(1868)- HARABAT(1874)
             Hiciv: VERASET-İ SALTANAT SENİYYE(1868)- ZAFERNAME (1868)- RÜYA (1910)- ARZ-I HAL (1910)-VERASET MEKTUPLARI(1910)
             Çeviri:EMİLE(?)-ENDULUS TARİHİ(1863)- RİYANIN ENCAMI(1881)-ENGİSİZYON TARİHİ(1882)
             Anı:DEFTER-İ AMAL(?)                                                           

 Sinasi, Ibrahim(1826-1871)
             Şiir:TERCUME-İ MANZUME(1859)- MÜNTEHABAT-I EŞ'AR( 1862)
             Makale: MÜNTEHABAT-I TASVİR-İ EFKAR (1885–1886)
             Sözlük: DURUB-U EMSAL-İ OSMANİYE(1863)
             Tiyatro: ŞAİR EVLENMESİ(1860)                                                                   

Kemal, Namik (1840-1888)
             Şiir: İNTİBAH (1874)- CEZMI (1888)
             Eleştiri:TAHRİB-İ HARABAT(1885) -TAKİP(1885)- RENAN MUDAFANAMESİ (1908)- İRFAN PAŞA'YA MEKTUP (1887)- MUKADDEME-İ CELAL (1888)
             Tarih: DEVR-İ İSTİLA (1871)- BARİKA-İ ZAFER (1872)- EVRAK-İ PERİŞAN (1872)- SELADDİN(1872)- YAVUZ SULTAN SELİM(1872)- KANİJE (1874)-                                                                    SİLİSTRE MUHASARASI (1874)- OSMANLI TARİHİ (1889)- BUYUK İSLAM TARİHİ (1975)
              TiyatroVATAN YAHUT SİLİSTRE (1872)- ZAVALLLI ÇOCUK(1873)- AKİF BEY(1874)- GÜLNİHAL(1875)- CELALEDDİN HARZEMSAH(1885)-KARABELA(1908) 

Ali Bey, Direktör(1844-1899)
             Tiyatro:KOKONA YATIYOR YAHUT MADAM UYKUDA (1870)-AYYAR HAMZA (1871)-MİSAFİR-İ İSTİSKAL (1871)-GEVEZE BERBER (1873)-
             GAVO MİNAR VE SUREKASİ(1889)-LETAFET (1897)-LEHCETÜL HAKAYIK (1897)

Mithat, Ahmet(1844-1912)
             Makale: MENFA (1877)- ZUBDET-UL HAKAYIK (1878) EKONOMİ-POLİTİK (1879) -NEVM VE HALAT-I NEVM (1881)-MUNTEHABAT-I TERCUMAN-I HAKİKAT(1883)
             Tarih: KAİNAT (1871-1881)- USS-I İNKİLAB (1877-1878)- TARİH-İ UMUMİ (1878-1879)- MUFASSAL TARİH-I KURUN-İ CEDİDE (1886-1888)-                                                                                MUNTEHEBAT-I AHMED MİTHAD (1889)- HALLA-U UKAD (1890)-  TEDRİS-I TARİH-İ   EDYAN (1913)- TEDRIS-I TARİH-I UMUMI (1913)
             Tiyatro: EYVAH (1871)- AÇIK BAS(1874)- AHZ-I SAR YAHUT AVRUPA'NIN ESKİ MEDENİYETİ (1874)- ÇENGİ (1877) - ZUHUR-İ OSMANİYAN (1877)-
             ÇERKES ÖZDENLER(1884)- FURS-İ KADİM'DE  BIR FACİA YAHUT SİYAVUŞ (1884)
              Öykü: KISSADAN HİSSE (1870)-LETAIF-I RIVAYET(?)-SUNIFI ZANN(1870)-GENCLIK (1870)-ESARET(1870)-TEEHHÜL (1870)-FELSEFE-İ ZENAN (1870)-GÖNÜL (1870)-                    MİHNETKESAN (1870)-FIRKAT (1870)- DURUB-İ EMSAL-İ OSMANİYE HEKİMİYATININ AHVALİNİ TASVİF (1871) - YENİÇERİLER (1871)- ÖLÜM ALLAHIN EMRİ (1873)- 
              BİR GERÇEK HİKAYE (1876)-BİR FİTNEKAR (1876)-NASİB (1877)-ÇİFTE İNTİKAM (1887)-PARA (1887)-KISMETİNDE OLANIN KAŞIĞINDA ÇIKAR (1887)-
              DİPLOMALI KIZ (1890)- DOLABDAN TEMASA (1890)-İKİ HUD'AKAR (1893)-EMANETÇİ SIDKI (1893)-CANKURTARANLAR (1893)-ANA-KIZ (1893)
              Roman: HASAN MELLAH (SIR İÇİNDE ESRAR) (1874) - DUNYAYA İKİNCİ GELİŞ (İSTANBUL'DA NELER OLMUŞ) (1875) - HÜSEYİN FELLAH (1875)-                                                                      FELATUN BEY VE RAKIM EFENDİ (1875)-KARI KOCA MASALI (1875) - PARİS'DE BİR TÜRK(1875)- SÜLEYMAN MUSULİ (1877) - YERYÜZÜNDE BIR MELEK (1879)-
              HENÜZ ON YEDİ YASINDA (1881) - KARNAVAL (1881) - AMIRAL BING (1881)- VAH ! (1882) -ACAİB-İ ALEM (1882)-DURDANE HANIM (1882) - CELLAD (1884) -
              ESRAR-I CİNAYAT (1884) – VOLTER YİRMİ YAŞINDA (1884) - HAYRET (1885)-CİNLİ HAN (1885) - ÇİNGENE (1886) - DEMİR BEY (İNKİSAF-İ ESRAR)(1887) -
              ARNAVUTLAR-SOLYOTLAR(1888) - FENNİ BİR ROMAN (AMERİKA DOKTORLARI)(1888)- HAYDUT MONTARI (1888) - GÜRCÜ KIZI (İNTİKAM) (1888) -
              NEDAMET Mİ? HEYHAT (1889) - RİKALDA (AMERİKA'DA VAHŞET ALEMİ) (1889) - ALEKSANDR STRADELLE (1889) -SEYTANKAYA TILSIMI (1889) -
              MÜSAHEDAT (1890)- AHMET METIN VE SIRZAT (1991) - BIR ACIBE-I  SADİYYE (1894) - TAAFFUF (1895) - GÖNÜLLÜ (1896) - ESKİ MEKTUBLAR (1897) - 
              MESAİL-İ MUGLAKA (1898) - ALTIN AŞIKLARI (1899) - HİKMET-İ PEDER (1900)- JON TÜRKLER (1910)             

 Ekrem, Recaizzade Mahmut (1847-1914)        
               Şiir: NAĞME-İ SEHER (1871)-YADİGAR-I ŞEBAB (1873)- ZEMZEME I (1883)-ZEMZEME II(1884)-ZEMZEME III (1885)-TEFEKKÜR(1888)-PEJMÜRDE(1893)-
               NİJAD EKREM(1900-1910)- NEFRİN(1914)
               Edebiyat: TALİM-İ EDEBİYYAT(187
               Eleştiri: TAKDİR-İ ELHAN(1886)
               Biyografi: KUDEMADEN BİRKAÇ ŞAİR TAKRİZAT (1888)
               Tiyatro: AFIFE ANJELIK(1870)- ATALA(1872)- VUSLAT(1874)- TEFEKKUR(1886)- COK BILEN COK YANILIR(1916)
               Öykü:SAİME (1888)-MUHSİN BEY YAHUT ŞAİRLİĞİN HAZİN BİR NETİCESİ (1890)-SEMSA (1895)
               Roman: ARABA SEVDASI(1896)                                                                      

Naci, Muallim(1850-1893) 
               Şiir:TERKİB-İ BEND-İ MUALLİM NACİ(?)-ATEŞPARE(1883)-ŞERARE(1884)- FÜRUZAN(1885)- SÜMBÜLE(1889)-YADİGAR NACİ(?)
               Düz yazı: MUHABERAT ve MUHAVERAT (1884)- ŞÖYLE BÖYLE (1884)- MEKTUPLARIM (1886)
               Anı:MEDRESE HATIRALARI(1885)-ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU(1890-1969)
               Sözlük: LUGAT-I NACİ (1894)
               Eleştiri: DEMDEME(1886)-MUALLİM(1886)
               Araştırma: OSMANLI ŞAİRLERİ (1890-1986)- ESAMI (1890)-ISTILAHÂT-I EDEBİYYE (1890-1984)
               Tiyatro:HEDER(1908)                                                                         

Sami, Semseddin (1850-1904)   
              Dil bilgisi: USUL-İ TENKİT VE TERTİB(1886)-NEV'USUL SARF-I TURKİ(1891)- YENİ USUL ELİFBA-YI TURKİ (1898)-USUL-İ CEDİD-I KAVAID-İ ARABİYE (1910)-
              TATBİKAT-İ ARABİYE (1911)
               Sözlük: KAMUS-I TURKİ (1899-1900)- KAMUS-I FRANSEVİ (1882-1905)- KAMUS'UL ALAM (1889-1898)
               Çeviri:GALATEE(1773)-İHTİYAR ONBAŞI(1874)-ROBİNSON CRUSOE(?)-SEFİLLER(1880)-ALİ BİN EBİ TALİB EFENDİMİZİN ES'AR-I MUNTEHABELERİ(1900)
               Tiyatro: BESA YAHUT AHDE VEFA (1875)- SEYDİ YAHYA(1875)- GAVE (1876)
               RomanTAAŞŞUK-U TALAT VE FİTNAT (1873) 

Tarhan, Abdulhak Hamit(1852-1937) 
               Şiir: SAHRA (1879)-ÖLÜ (1886)-HACLE (1886)- BİR SEFİLENİN HASBİHALİ(1886)- BALA'DAN BİR SES(1911)- VALİDEM (1913)-İLHAM-İ VATAN (1916)-
               TAYFLAR GEÇİDİ(1917)- RUHLAR (1922)  
               Tiyatro: İÇLİ KIZ(1875)-SABR U SEBAT (1875)- DUHTER-İ HİNDU(1876)-NAZİFE(1876) - NESTEREN (MANZUM PİYESİ, (1878)-TARIK YAHUT ENDÜLÜS FETHİ(1879)-                     TEZER(1880)-EŞBER(1880)-BELDE(1885)- BUNLAR ODUR(1885)-MAKBER(1885-KAHBE YAHUT BİR SEFİLENİN HASBİHALİ (1887)- MACERA-YI AŞK (1910)-   
                İLHAM(1913)- LİBERTE(1913)- TURHAN(1916)- ABDULLAHÜ’S SAGİR(1917)-CUNUN-I AŞK YAHUT MİHRACE(1917)-İBN-İ MUSA YAHUT ZATU'L-CEMAL(1917)-                              SARDANAPAL(1917)- YADİGAR-I HARP (1917)- FİNTEN(1918)- ZEYNEB(1918)-TAYFLAR GEÇİDİ (1919)-GARAM (1923)-YABANCI DOSTLAR(1924)- ARZİLER(1925)-                      HAKAN(1935)

Sezai, Sami Pasazade (1859-1936)     
                Düz yazı: RUMUZU'L- EDEB (1900)
                Anı: İCLAL (1923)
                Tiyatro: SIR (1879)
                Öykü:KÜÇÜK ŞEYLER(1892)
                RomanSERGÜZEŞT (1888)                                                                        

Aliye, Fatma (1862-1936)   
               Tarih: KOSOVA ZAFERI-ANKARA HEZIMETI (1912-1913)- AHMET CEVDET PAŞA VE ZAMANI (1912-1913)
               Din: NISVAN-I ISLAM (1891) - TAADDUT-U ZEVCATA ZEYL (1898-1899)
               Çeviri: MERAM(1889)
               Biyografi: NAMDARAN-I ZENAN-I ISLAMIYAN (1899-1901)- TERACIM-I FELASIFE (1899-1900)
               Roman:  HAYAL VE HAKIKAT(1891)- MUHADARAT (1892) - LEVAYIH-I HAYAT (1897-1898)-REFET (1898) - UDI (1899) - ENIN (1910)

Nazim, Nabizade (1862-1893)   
               Şiir HEVES ETTİM (1885)-MİNİ MİNİ YAHUD YİNE HEVES ETTİM (1886)
               Mitoloji: ESATIR(1892)
               Ders Kitabı: AYNALAR(1892)
               Öykü:YADİGARLARIM(1886)-ZAVALLI KIZ(1890)-BİR HATIRA(1890)-KARABİBİK(1891)-SEVDA(1891)- HALA GUZEL(1891)-HASPA (1891)-SEYYİE-İ TESAMUH(1892)
               RomanZEHRA (1886) 

Usakligil. Halit Ziya (1866-1945)       
              Deneme: FRANSIZ EDEBİYATININ NUMUNE VE TARİHİ (1885) -HİKAYE VE TEMAŞA (1889) -YUNAN EDEBİYATI (1912) - LATİN EDEBİYATI (1912) -
              ALMAN TARİHİ EDEBİYATI (1912) -FRANSIZ TARİHİ EDEBİYATI (1912) -SANATA DAİR (1938-1955)         
              Tiyatro: KABUS(1959)-FÜRUZAN(1918)-FARE(1919)
              Anı: KIRK YIL (1936-1969)-BİR ACI HİKAYE (1942) -SARAY VE ÖTESİ (1942-1981) 
              Öykü: BİR İZDİVACIN TARİH-İ MUÂŞAKASI (1889)-BİR MUHTIRANIN SON YAPRAKLARI (1889)-KÜÇÜK FIKRALAR (3 CİLT) (1896)-BİR YAZIN TARİHİ (1898-1988)-
              SOLGUN DEMET (1901)-BİR Ş’İR-İ HAYAL(1914)-SEPETTE BULUNMUŞ (1920)-BİR HİKÂYE-İ SEVDA (1922-1987)-HEPSİNDEN ACI (1934-1984)-
              ONU BEKLERKEN (1935-1940)-AŞKA DAİR (1935-1986)-İHTİYAR DOST (1939)-KADIN PENÇESİ (1039-1987)-İZMİR HİKÂYELERİ (1950)
              Roman: SEFİLE (1886)-NEMİDE (1889)-BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ (1890)-FERDİ VE ŞÜREKASI (1894-1985)-MAİ VE SİYAH (1895-1988)-KIRIK HAYATLAR(1924-1989)-
              AŞK-I MEMNU (1925-1987)

Bolayır, Ali Ekrem(1867-1937)         
            Şiir: ZİLAL-İ İLHAM (1908)- KASİDE-İ ASKERİYE (1908)- KIRMIZI FESLER (1908)- RUH-İ KEMAL (1909)- ORDUNUN DEFTERİ (1918)-ANAVATAN (1921)-
            VİCDAN ALEVLERİ (1925)-ŞİİR DEMETİ (1925)
           İnceleme-Monografi: LİSAN-I OSMANÎ (1914)-LİSAN-I EDEBİYAT (1914)-RECAİZADE EKREM (1924)-MESALİK-İ EDEBİYE(1928)-NAMIK KEMAL (1930)-LİSANIMIZ(1930)
           Tiyatro: BARİA (1908)- SULTAN SELİM (1910)- SÜKÛT (1919)-MAMA DADIM DARILIR (1919)               

Fikret, Tevfik(1867-1915)            
            Şiir: RÜBAB-I ŞİKESTE (1900-1984)-HALUK'UN DEFTERİ (1911-1984)-RÜBABIN CEVABI (1911-1945)-ŞERMİN (1914-1983)-TARİH-İ KADİM (1905)-SON ŞİİRLER (1952)

Siret, Hüseyin(1867-1942)         
            Şiir:BAĞBOZUMU (1828)-LEYÂL-İ GİRİZÂN (1910)-KARGALAR (1932)-KIVILCIMLI KÜL (1937)

Nazif, Süleyman(1869-1927)      
            Şiir:GİZLİ FİGANLAR (1906)-FIRAK-I IRAK (1918)-BATARYA İLE ATEŞ (1917)-MALTA GECELERİ (1924) 

Şahabettin, Cenap(1871-1934)          
           Şiir
: TAMAT (1887)-SEÇME ŞİİRLERİ (1934, ÖLÜMÜNDEN SONRA)-BÜTÜN ŞİİRLERİ (1984, ÖLÜMÜNDEN SONRA)
           Düz yazı: EVRAK-I EYYAM (1915)-NESR-İ HARP (1918)-NESR-İ SULH (1918)
           Gezi Yazısı: HAC YOLUNDA (1909)-AFAK-I IRAK (1917)-AVRUPA MEKTUPLARI (1919)-SURİYE MEKTUPLARI (1917)
           Tiyatro: KÖREBE (1917)-KÜÇÜK BEYLER(?)-YALAN(?)

Rauf, Mehmet (1875-1931)  
            Şiir:SİYAH İNCILER(1901)
           Tiyatro: FERDİ VE ŞÜREKASI (1909) -CİDAL (1911) -SANSAR (1920)
           Öykü: İHTİZAR (1909) -SON EMEL (1913) -BİR AŞKIN TARİHİ (1915) -İLK TEMAS, İLK ZEVK (1922) -ESKİ AŞK GECELERİ (1927)
           RomanEYLÜL (1901-1946) -GENÇ KIZ KALBİ (1914-1946) -KARANFİL VE YASEMİN (1924) -SON YILDIZ (1927) -KAN DAMLASI (1928) -HALAS (1929) 

Yalçın, Hüseyin Cahit(1875-1957)   
           Eleştiri: KAVGALARIM(1910)
           Anı:EDEBİ HATIRALAR (1935)-SİYASAL ANILAR (1975)
           Biyografi: TALAT PAŞA(1943)
           Öykü:HAYAT-I MUHAYYEL (1899)-NİÇİN ALDATIRLARMIŞ? (1922)-HAYAT-I HAKİKİYE SAHNELERİ (1909)
           Roman:NADİDE (1891)-HAYAL İÇİNDE (1901) 

Ozansoy, Faik Ali(1876-1950)         
           Şiir: FANİ TESELLİLER(1908)-TEMASİL(1913)-ELHAN-I VATAN (1915)-ŞÂİR-İ A'ZAM'A MEKTUB (1923)
           Biyografi:MİDHAT PAŞA (1908)
           Tiyatro:PAYİTAHTIN KAPISINDA (1920)-NEDİM VE LALE DEVRİ (1950)   

Erozan, Celal Sahir(1883-1935)      
           Şiir:BEYAZ GÖLGELER (1898 -1909)-BUHRAN (1909)-SİYAH KİTAP (1911)

Gürpınar, Hüseyin Rahmi (1864-1944)   
          Tartışma:CADI ÇARPIYOR (1913)-ŞEKAVET-İ EDEBİYE TARTIŞMALARI (1913)-SANAT VE EDEBİYAT (1972)
          Tiyatro:HAZAN BÜLBÜLÜ (1916)-KADIN ERKEKLEŞİNCE (1933)-TOKUŞAN KAFALAR (1973)-İKİ DAMLA YAŞ (1973)
           Öykü:KADINLAR VAİZİ (1920)-NAMUSLA AÇLIK MESELESİ (1933)-KATİL BÛSE (1933)-İKİ HÖDÜĞÜN SEYAHATİ (1934)-TÜNELDEN İLK ÇIKIŞ (1934)-
           GÖNÜL TİCARETİ (1939)-MELEK SANMIŞTIM ŞEYTANI (1943)-ETİ SENİN KEMİĞİ BENİM (1963)
           Roman:ŞIK (1889)-İFFET (1896)-MUTALLÂKA (1898)-MÜREBBİYE (1899)-BİR MUADELE-İ SEVDA (1899)-METRES (1900)-TESADÜF (1900)-ŞIPSEVDİ (1911)-
           NİMETŞİNAS (1911)-KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ (1912)-GULYABANİ (1913)-CADI (1912)-SEVDA PEŞİNDE (1912)-HAYATTAN SAYFALAR (1919)-                                 HAKKA SIĞINDIK(1919)-TORAMAN (1919)-SON ARZU (1922)-TEBESSÜM-İ ELEM (1923)-CEHENNEMLİK (1924)-EFSUNCU BABA (1924)-
           MEYHANEDE HANIMLAR(1924)-BEN DELİ MİYİM (1925)-TUTUŞMUŞ GÖNÜLLER (1926)-BİLLUR KALP (1926)-EVLERE ŞENLİK, KAYNANAM NASIL KUDURDU (1927)-               MEZARINDAN KALKAN ŞEHİT (1928)-KOKOTLAR MEKTEBİ (1928)-ŞEYTAN İŞİ (1933)-UTANMAZ ADAM (1934)-EŞKIYA İNİNDE (1935)-KESİK BAŞ (1942)-
           GÖNÜL BİR YELDEĞİRMENİDİR SEVDA ÖĞÜTÜR (1943)-ÖLÜM BİR KURTULUŞ MUDUR (1954)-DİRİLEN İSKELET (1946)-
           DÜNYANIN MİHVERİ PARA MI KADIN MI (1949)-DELİ FİLOZOF (1964)-KADERİN CİLVESİ (1964)-İNSANLAR MAYMUN MUYDU (1968)-CAN PAZARI (1968)-
           ÖLÜLER YAŞIYOR MU (1973)-NAMUSLU KOKOTLAR (1973)

Esendal, Memduh Şevket (1883-1952) 
           Öykü
:HİKAYELER 1. KİTAP (1946, OTLAKÇI ADIYLA 1958)-HİKAYELER 2. KİTAP (1946 MENDİL ALTINDA ADIYLA 1958)-TEMİZ SEVGİLER (1983)-VEYSEL ÇAVUŞ (1984)-
           BİR KÜÇÜK ÇİÇEK (1984)-İHTİYAR ÇİLİNGİR (1984)
           Roman:AYAŞLI VE KİRACILARI (1934)-VASSAF BEY (1983) 

Seyfettin, Ömer (1884-1920)         
           Şiir:ÖMER SEYFETTİN'İN ŞİİRLERİ (1972)
           İnceleme:MİLLİ TECRÜBELERDEN ÇIKARILMIŞ AMELİ SİYASET (1912)-YARINKİ TURAN DEVLETİ (1914)-TÜRKLÜK MEFKURESİ (1914)-TÜRKLÜK ÜLKÜSÜ (1975)
           Öykü:HAREM (1918)-YÜKSEK ÖKÇELER (1922, 1988)-GİZLİ MABED (1923, 1988)-BEYAZ LALE (1938)-ASİLZÂDELER (1938)-İLK DÜŞEN AK (1938, 1980)-                                               MAHÇUPLUK İMTİHANI (1938, 1982)-DALGA (1943, 1952)-NOKTA (1956)-TARİH EZELÎ BİR TEKERRÜRDÜR (1958)
           Roman:ASHÂB-I KEHFİMİZ (1918)-EFRUZ BEY (1919)-YALNIZ EFE (1919, 1988)                                                                    

Adivar, Edip Halide (1884-1964) 
       Anı:TÜRKÜN ATEŞLE İMTİHANI (1962)-MOR SALKIMLI EV (1963)
       Tiyatro:KENAN ÇOBANLARI (1916)-MASKE VE RUH (1945)
       Öykü:İZMİR'DEN BURSA'YA (1922)-HARAP MABETLER (1911)-DAĞA ÇIKAN KURT (1922)
       Roman:HEYULA (1908)-RAİK'İN ANNESİ (1909)-SEVİYE TALİP (1910)-HANDAN (1912)-YENİ TURAN (1912)-SON ESERİ (1913)-MEV'UD HÜKÜM (1918)-                                                 ATEŞTEN GÖMLEK (1923)-VURUN KAHPEYE (1923)-KALP AĞRISI (1924)-ZEYNO'NUN OĞLU (1928)-SİNEKLİ BAKKAL (1936)-YOLPALAS CİNAYETİ (1937)-                                           TATARCIK (1939)-SONSUZ PANAYIR (1946)-DÖNER AYNA (1954)-AKİLE HANIM SOKAĞI (1958)-KERİM USTANIN OĞLU (1958)-SEVDA SOKAĞI KOMEDYASI (1959)-                   ÇARESAZ (1961)-HAYAT PARÇALARI (1963)                                                              

Halikarnas Balikcisi ( Kabaagacli, Cevat Sakir )(1886-1973)
        Deneme:ANADOLU EFSANELERİ (1954)-ANADOLU TANRILARI (1955)-ANADOLU’NUN SESİ (1971)-HEY KOCA YURT (1972)-DÜŞÜN YAZILARI (1981)
        Anı:MAVİ SÜRGÜN (1961)
        Öykü:EGE KIYILARINDAN (1939)-MERHABA AKDENİZ (1947)-EGE'NİN DİBİ (1952)-YAŞASIN DENİZ (1954)-GÜLEN ADA (1957)-EGE'DEN (1972)-
        GENÇLİK DENİZLERİNDE (1973)
        Roman:AGANTA BURİNA BURİNATA (1946)-ÖTELERİN ÇOCUĞU (1956)-ULUÇ REİS (1962)-TURGUT REİS (1966)-DENİZ GURBETÇİLERİ (1969)                   

Hisar, Abdulhak Sinasi (1887-1963)  
        Antoloji:AŞK İMİŞ HER NE VAR ALEMDE (1955)-GEÇMİŞ ZAMAN FIKRALARI (1958)
        Monografi:İSTANBUL VE PİERRE LOTİ (1958)-YAHYA KEMAL'E VEDA (1959)-AHMET HAŞİM'İN ŞİİRİ VE HAYATI (1963)
        Anı:BOĞAZİÇİ MEHTAPLARI (1943)-BOĞAZİÇİ YALILARI (1954)-GEÇMİŞ ZAMAN KÖŞKLERİ (1956)
        Roman:FAHİM BEY VE BİZ (1941)-ÇAMLICA'DAKİ ENİŞTEMİZ (1944)-ALİ NİZAMİ BEY'İN ALAFRANGALIĞI VE ŞEYHLİĞİ (1952)                                                                                                                                                                  
Karay, Refik Halid (1888-1965 ) 
        Günce
:BİR İÇİM SU (1931)-BİR AVUÇ SAÇMA (1939)-İLK ADIM (1941)-ÜÇ NESİL ÜÇ HAYAT (1943)-MAKYAJLI KADIN (1943)-TANRIYA ŞİKAYET (1944)
        Anı:MİNELBAB İLELMİHRAB (1946)-BİR ÖMÜR BOYUNCA (1980)
        Mizah:SAKIN ALDANMA İNANMA KANMA (1915)-KİRPİNİN DEDİKLERİ (1918)-AGOP PAŞA’NIN HATIRALARI (1918)-AY PEŞİNDE (1922)-TANIDIKLARIM (1922)-
        GUGUKLU SAAT (1925)
        Öykü:MEMLEKET HİKAYELERİ (1919)-GURBET HİKAYELERİ (1940)
        Roman:İSTANBUL’UN İÇYÜZÜ (1920)-YEZİDİN KIZI (1939)-ÇETE (1939)-SÜRGÜN (1941)-ANAHTAR (1947)-BU BİZİM HAYATIMIZ (1950)-NİLGÜN (3 CİLT, 1950-1952)-                YERALTINDA DÜNYA VAR (1953)-DİŞİ ÖRÜMCEK (1953)-BUGÜNÜN SARAYLISI (1954)-2000 YILININ SEVGİLİSİ (1954)-İKİ CİSİMLİ KADIN (1955)-
        KADINLAR TEKKESİ (1956)-KARLI DAĞDAKİ ATEŞ (1956)-DÖRT YAPRAKLI YONCA (1957)-SONUNCU KADEH (1965)-YERİNİ SEVEN FİDAN (1977)-
        EKMEK ELDEN SU GÖLDEN (1980)-AYIN ON DÖRDÜ (1980)-YÜZEN BAHÇE (1981)               

Karaosmanoglu, Yakup Kadri (1889-1974)    
      Şiir:ERENLERİN BAĞINDAN (1938)-OKUN UCUNDAN (1940)
      Monografi:AHMET HAŞİM (1934)-ATATÜRK (1946)
      Makale:KADINLIK VE KADINLARIMIZ (1923)-SEÇME YAZILAR (1928)-ERGENEKON (İKİ CİLT, 1929)-ALP DAĞLARI'NDAN VE MİSS CHALFRİN'İN ALBÜMÜNDEN (1942)
      Anı:ZORAKİ DİPLOMAT (1955)-ANAMIN KİTABI (1957)-VATAN YOLUNDA (1958)-POLİTİKADA 45 YIL (1968)-GENÇLİK VE EDEBİYAT HATIRALARI (1969)
      Tiyatro:NİRVANA (1909)-VEDA (1909)-SAĞANAK (1929)-MAĞARA (1934)
      Öykü:BİR SERENCAM (1914)-RAHMET (1923)-MİLLİ SAVAŞ HİKÂYELERİ (1947)
      Roman:KİRALIK KONAK (1922)-NUR BABA (1922)-HÜKÜM GECESİ (1927)-SODOM VE GOMORE (1928)-YABAN (1932)-ANKARA (1934)-BİR SÜRGÜN (1937)-
      PANAROMA (2 CİLT, 1953)-HEP O ŞARKI (1956)

Guntekin, Resat Nuri (1889-1956)   
       Gezi:ANADOLU NOTLARI (İLK CİLDİ 1936; İKİNCİ CİLDİ 1966)
       Eğitim:DİL VE EDEBİYAT: TÜRK KIRAATİ (1930)-FRANSIZCA-TÜRKÇE RESİMLİ BÜYÜK DİL KILAVUZU (1935)
       Tiyatro:HANÇER (1920)-ESKİ RÜYA (1922)-ÜMİDİN GÜNEŞİ (1924)-GAZETECİ DÜŞMANI-ŞEMSİYE HIRSIZI-İHTİYAR SERSERİ (ÜÇ OYUN BİRARADA, 1925)-
       TAŞ PARÇASI (1926)-HÜLLECİ (1926)-BİR KÖY HOCASI (1928)-BABÜR ŞAH'IN SECCADESİ (1931)-BİR KIR EĞLENCESİ (1931)-ÜMİT MEKTEBİNDE (1931)-                                              FELAKET KARŞISINDA- GÖZDAĞI-ESKİ BORÇ (ÜÇ OYUN BİRARADA, 1931)-İSTİKLAL (1933)-VERGİ HIRSIZI (1933)-BİR YAĞMUR GECESİ (1943)-
        BALIKESİR MUHASEBECİSİ (1953)-TANRIDAĞI ZİYAFETİ (1955)-YAPRAK DÖKÜMÜ (1971)-ESKİ ŞARKI (1971)
        Öykü:GENÇLİK VE GÜZELLİK (1919)-ROÇİLD BEY (1919)-ESKİ AHBAP (1919)-TANRI MİSAFİRİ (1927)-SÖNMÜŞ YILDIZLAR (1928)-
       LEYLA İLE MECNUN (1928)-OLAĞAN İŞLER (1930)
       Roman:ÇALIKUŞU (1922)-GİZLİ EL (1924)-DAMGA (1924)-DUDAKTAN KALBE (1925)-AKŞAM GÜNEŞİ (1926)-BİR KADIN DÜŞMANI (1927)-YEŞİL GECE (1928)-
       ACIMAK (1928)-YAPRAK DÖKÜMÜ (1930)-KIZILCIK DALLARI (1932)-GÖKYÜZÜ (1935)-ESKİ HASTALIK (1938)-ATEŞ GECESİ (1942)-DEĞİRMEN (1944)-
       MİSKİNLER TEKKESİ (1946)-HARABELERİN ÇİÇEĞİ (1953)-KAVAK YELLERİ(1961)-SON SIĞINAK (1961)-KAN DAVASI (1962) 

Orhon, Orhan Seyfi(1890-1972)  
       Şiir:FIRTINA VE KAR (1917)-PERİ KIZI İLE ÇOBAN HİKÂYESİ (1919)-GÖNÜLDEN SESLER (1922)-KERVAN (1935)-O BEYAZ BİR KUŞTU (1941)-İSTANBUL’UN FETHİ (1953)-          İŞTE SEVDİĞİM DÜNYA (1962)-KERVAN (1964)-ORHAN SEYFİ ORHON’DAN ŞİİRLER (1970)
        Makale:DÜN-BUGÜN-YARIN (1943)
        Öykü:DÜĞÜN GECESİ (1957)
        Roman:ÇOCUK ADAM (1941)                                                           

Ozansoy, Halit Fahri(1891-1971)     
        Şiir:RÜYA (1912)-CENK DUYGULARI (1917)-EFSANELER (1919)-ZAKKUM (1920)-BULUTLARA YAKIN (1921)-GÜLİSTANLAR HARABELER (1922)-PARAVAN (1929)-                             BALKONDA SAATLER (1931)-SULARA DALAN GÖZLER (1936)-BÜYÜK MABEDİN EŞİĞİNDEN (1938)-HEP ONUN İÇİN (1962)-SONSUZ GECELERİN ÖTESİNDE (1964)
         Anı:EDEBİYATÇILAR GEÇİYOR (1939)-DARÜLBEDAYİ DEVRİNİN ESKİ GÜNLERİ (1964)-ESKİ İSTANBUL RAMAZANLARI (1968)                                                                                                               Tiyatro:BAYKUŞ (1916)-İLK ŞAİR (1923)-SÖNEN KANDİLLER (1926)-NEDİM (1932)-ON YILIN DESTANI (1933)-HAYALET(1936)- 
          ALİ BABA YAHUT KIRKHARAMİLER (1936)-FATMA'NIN DİLEĞİ (1938)--BİR DOLAPTIR DÖNÜYOR (1958)-İKİ YANDA (1970) 
          Roman:SULARA GİDEN KÖPRÜ (1939)-ÂŞIKLAR YOLUNUN YOLCULARI (1939)                                    

 Atay, Falih Rifki (1894-1971)     
          Gezi:FAŞİST ROMA, KEMALİST TİRAN, KAYBOLMUŞ MAKEDONYA (1930)-DENİZ AŞIRI (1931)-YENİ RUSYA (1931)-MOSKOVA-ROMA (1932)-BİZİM AKDENİZ (1934)-                  TAYMİS KIYILARI (1934)-TUNA KIYILARI (1938)-HİND (1944)-YOLCU DEFTERİ (1946)-GEZEREK GÖRDÜKLERİM (1970)                                                         
         Inceleme : BAŞVEREN İNKILAPÇI (ALİ SUAVİ ÜZERİNE, 1954)-ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR? (1966)-LONDRA KONFERANSI MEKTUPLARI (1933)- TÜRK KANADI (1941)-
         KANAT VURUŞU (1945)
         Monografi:BABANIZ ATATÜRK (ÇOCUKLAR İÇİN, 1955)
         Fıkra:ESKİ SAAT (1933)-NİÇİN KURTULMAMAK (1953)-ÇİLE (1955)-İNANÇ (1965)-PAZAR KONUŞMALARI (1966)-KURTULUŞ (1966)-BAYRAK (1970)
         Anı :ATEŞ VE GÜNEŞ (SURİYE VE FİLİSTİN SAVAŞ ANILARI, 1918)-ZEYTİNDAĞI (1932)-MUSTAFA KEMAL'İN MÜTAREKE DEFTERİ (1955)-
         MUSTAFA KEMAL'İN AĞZINDAN VAHDETTİN (1955)-ATATÜRK'ÜN BANA ANLATTIKLARI (1955)-ÇANKAYA (1961)-BATIŞ YILLARI (1963)-
         ATATÜRK'ÜN HATIRALARI, 1914-1919, (1965)- ATATÜRK NE İDİ? (1968) 

Yesari, Mahmut (1895-1945)      
           Çeviri:KAYIP YÜZÜNDEN KAZANÇ (1936)-YALI UŞAĞI (1940)-ERKEK GÜZELİ (1941)
           Tiyatro:AYRI ODA(?)-ÇÜRÜK MERDİVE(?)-SANCAĞIN ŞERE(?)-ASRI HÜLYALAR(?)-SOYULAN HIRSIZ (1928)-KARGA İLE TİLKİ (1928)-SÜTTEN AĞZIM YANDI (1932)-                           KÂHYA KADIN (1931)-SÜRTÜK (1937)-ANTİKA TABLO(?)-FENER NÖBETİ (1939)-HANİFE HANIM HİZMETÇİ ARIYOR-KAPLICA OTELİ (1939)-
           MÜTHİŞ BİR HASTALIK (1939)-PENCEREDEN PENCEREYE (1939)-BİR HAYAL KIRIKLIĞI (1961)-HASBAHÇE (1961)-KAZMA KUYUYU (1961)-
           TAVSİYE MEKTUPLARI (1961)-SERSERİ (1964)
            Öykü:YAKACIK MEKTUPLARI (1938)
            Roman: BIR NAMUS MESELESI (1923)-ÇOBAN YILDIZI (1925)-ÇULLUK (1927)-PERVİN ABLA (1927)-AK SAÇLI GENÇ KIZ (1928)-GECELEYİN SOKAKLAR(1929)-                                  BAĞRIYANIK ÖMER (1930)-KIRLANGIÇLAR (1930)-SU SİNEKLERİ (1932)-BAHÇEMDE BİR GÜL AÇTI (1932)-KALBİMİN SUÇU (1932)-ÖLÜNÜN GÖZLERİ (1933)-
             SEVDA İHTİKÂRI (1934)-AŞK YARIŞI (1934)-BİR KADIN GEÇTİ (1934)-KANLI SIR (1935)-YAKUT YÜZÜK (1937)-DAĞ RÜZGÂRLARI (1939)-TİPİ DİNDİ (1939)-
             SAĞANAK ALTINDA (1943)-BİR AŞK UÇURUMU (1943)-GECE YÜRÜYÜŞÜ (1944) 

Başar, Şükufe Nihal(1896-1973) 
             Şiir
:YILDIZLAR VE GÖLGELER (1919)-HAZAN RÜZGARLARI (1927)-GAYYA (1930)-YAKUT KAYALAR (1931)-SU (1933)-SILA YOLLARI (1935)-SABAH KUŞLARI (1943)-                      YERDEN GÖĞE (1960)-ŞÜKUFE NİHAL / ŞİİRLER (1975)
            Öykü:TEVEKKÜLÜN CEZASI (1928)
             Roman:RENKSİZ ISTIRAP (1928)-YAKUT KAYALAR (1931)-ÇÖL GÜNEŞİ (1933)-YALNIZ DÖNÜYORUM (1938)-DOMANİÇ DAĞLARININ YOLCUSU (1946)-                                                 ÇÖLDE SABAH OLUYOR (1951) 

Ortaç, Yusuf Ziya(1896-1967)    
             Şiir: KINDAN AKINA (1916)-AŞIKLAR YOLU (1919)-CEN UFUKLARI (1920)-YANARDAĞ (1928)-BİR SELVİ GÖLGESİ (1938)-KUŞ CIVILTILARI (1938)-                                                                 BİR RÜZGAR ESTİ (1952)
             Gezi: GÖZ UCUYLA AVRUPA (1958)
             Anı: PORTRELER (1960)-BİZİM YOKUŞ 1966)
             Biyografi:İSMET İNÖNÜ (1946)
             Tiyatro::KÖRDÜĞÜM (1920)-LATİFE (1919)-NİKAHTA KERAMET (1923)
             Mizah:ŞEN KİTAP (1919)-BEŞİK (1943)-OCAK (1943)-SARI ÇİZMELİ MEHMED AĞA (1956)-GÜN DOĞMADAN (1960) 
             Roman:KÜRKÇÜ DÜKKANI (1931)-ŞEKER OSMAN (1932)-GÖÇ (1943)-ÜÇ KATLI EV (1953)                                                     

Çamlıbel, Faruk Nafiz(1898-1973) 
             Şiir:ŞARKIN SULTANLARI (1918)-GÖNÜLDEN GÖNÜLE (1919)-DİNLE NEYDEN (1919)-ÇOBAN ÇEŞMESİ (1926)-SUDA HALKALAR (1928)-
             BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ (1933)-ELİMLE SEÇTİKLERİM (1934)-AKARSU (1937)-TATLI SERT (1938-AKINCI TÜRKÜLERİ (1938)-HEYECAN VE SÜKUN (1959)-
             ZİNDAN DUVARLARI (1962)-HAN DUVARLARI (1969)
            Tiyatro:İLK GÖZ AĞRISI (1922)-SEVK-İ TABÎÎ (1925)-CANAVAR (1926)-AKIN (1932)-ÖZYURT (1932)-KAHRAMAN (1933)-ATEŞ (1939)-DEV AYNASI (1945)-                                              YAYLA KARTALI (1945)
            Roman:YILDIZ YAĞMURU (1936) 

Safa, Peyami (1899-1961)
             Deneme:TÜRK İNKILÂBINA BAKIŞLAR (1938)-BÜYÜK AVRUPA ANKETİ (1938)-FELSEFÎ BUHRAN (1939)-MİLLET VE İNSAN (1943)-MAHUTLAR (1959)-
             MİSTİSİZM (1961)-NASYONALİZM (1961)-SOSYALİZM (1961)-DOĞU-BATI SENTEZİ (1963)-SANAT- EDEBİYAT-TENKİD (1970)-OSMANLICA-TÜRKÇE-
             UYDURMACA (1970)-SOSYALİZM-MARKSİZİM- KOMÜNİZM (1971)-DİN-İNKILAP-İRTİCA (1971)-KADIN-AŞK-AİLE (1973)-YAZARLAR-SANATÇILAR-
             MEŞHURLAR (1976)-EĞİTİM-GENÇLİK-ÜNİVERSİTE (1976)-20. ASIR- AVRUPA VE BİZ (1976)
             Ders Kitapları:CUMHURİYET MEKTEPLERİNE MİLLET ALFABESİ (1929)-CUMHURİYET MEKTEPLERİNE ALFABE (1929)-
             CUMHURİYET MEKTEPLERİNE KIRAAT (DÖRT CİLT, 1929)-YENİ TALEBE MEKTUPLARI (1930)-BÜYÜK MEKTUP NUMUNELERİ (1932)-TÜRK GRAMERİ (1941)-
             DİL BİLGİSİ (1942)-FRANSIZ GRAMERİ (1942)-TÜRKÇE İZAHLI FRANSIZ GRAMERİ (1948)
             Tiyatro:GÜN DOĞUYOR (1932)
             Öykü:HİKAYELER (1980)
             Roman:GENÇLİĞİMİZ (1922)-ŞİMŞEK (1923)-SÖZDE KIZLAR (1923)-MAHŞER (1924)-BİR AKŞAMDI (1924)-SÜNGÜLERİN GÖLGESİNDE (1924)-
             BİR GENÇ KIZ KALBİNİN CÜRMÜ (1925)-CANAN (1925)-DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU (1930)-FATİH-HARBİYE (1931)-ATİLLA (1931)-
             BİR TEREDDÜDÜN ROMANI (1933)-MATMAZEL NORALYA'NIN KOLTUĞU (1949)-YALNIZIZ (1951)-BİZ İNSANLAR (1959) 

Tanpinar, Ahmet Hamdi (1901-1962)   
            Şiir:BÜTÜN ŞİİRLERİ (1976-1981)
            Antolojiler: TEVFİK FİKRET (1937-1944)-NAMIK KEMAL (1942)-YAHYA KEMAL (1940-1982)-19. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (1942-1985)                                                                                Deneme: BEŞ ŞEHİR (1946-2001)-EDEBİYAT ÜZERİNE MAKALELER (1969-1977)-YAŞADIĞIM GİBİ (1970-1977)
            Öykü: ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI (1943-1983)-YAZ YAĞMURU (1955-1983)-HİKAYELER (1983)
            Roman: MAHUR BESTE (TEFRİKA 1944 – BASIM 1975)-HUZUR (1949-1983)-SAHNENİN DIŞINDAKİLER (TEFRİKA 1950- BASIM 1973)-
            SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ (1961-1977)-AYDAKİ KADIN (1987)                           

 Tecer, Ahmat Kutsi(1901-1967)  
            Şiir:ŞİİRLER (1932)-TÜM ŞİİRLERİ (1980)
            İnceleme:SİVAS HALK ŞAİRLERİ BAYRAMI (1932)-KÖYLÜ TEMSİLLERİ (1940)-TÜRK FOLKLORUNDA SOSYAL MESELE (1969)
           Tiyatro:YAZILAN BOZULMADAN (1947)-KÖŞEBAŞI (1948)-KÖROĞLU (1949)-BEŞ MEVSİM (1957)-BİR PAZAR GÜNÜ (1959)-SATILIK EV (1961)                                                                        
Zorlutuna, Halide Nusret(1901-1984)   
            Şiir
:GECEDEN TAŞAN DERTLER (1930)-YAYLA TÜRKÜSÜ (1943)-YURDUMUN DÖRT BUCAĞI (1950)-ELLERİM BOMBOŞ (1967)
            Hatıra:BİR DEVRİN ROMANI, KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI ANKARA, (1978)
            Öykü:BÜYÜK ANNE (1971)-AYDINLIK KAPI (1974)-BENİM KÜÇÜK DOSTLARIM (1948)
             Roman:KÜLLER (1921)-SİSLİ GECELER (1922)-GÜL'ÜN BABASI KİM (1933)-AŞK VE ZAFER (1978) 

Kısakürek, Necip Fazıl(1903-1983)   
            Şiir :ÖRÜMCEK AĞI (1925)-KALDIRIMLAR (1928)-BEN VE ÖTESİ (1932)-SONSUZLUK KERVANI (1955)-ÇİLE (1962)-ŞİİRLERİM (1969)
            Tiyatro :TOHUM (1935)-BİR ADAM YARATMAK (1938)-KÜNYE (1940)-PARA (1942)-NAMI DİĞER PARMAKSIZ SALİH (1949)-REİS BEY (1964)-ABDÜLHAMİT HAN (1969)
            Öykü : RUH BURKUNTULARINDAN HİKAYELER (1965)-KAFA KAĞIDI (1984)
            Roman : AYNADAKİ YALAN (1980) 

Asya, Ahmet Nihat(1904-1975)   
             Şiir:HEYKELTIRAŞ (1924)-YASTIĞIMIN RÜYASI (1930)-AYETLER (1936)-BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR (1946)-KUBBE-İ HADRÂ (MEVLANA ÜZERİNE, 1956)-
            KÖKLER VE DALLAR (1964)-EMZİKLER (1964)-DUALAR VE AMİNLER (1967)-AYNALARDA KALAN (1969)-BÜTÜN ESERLERİ (1975-1977)-RUBAİYYAT-I ÂRİF (1956)-                      KIBRIS RUBAİLERİ (1964, 1967)-NİSAN (1964)-KOVA BURCU (1967)-AVRUPA’DAN RUBAİLER (1969)-ŞİİRLER (AHMET KABAKLI DERLEDİ, 1971)-
            BÜTÜN ESERLERİ (1975-1977)
            Düzyazı: KANATLAR VE GAGALAR (1946)-ENİKLİ KAPI (1964) 

Atsız, Hüseyin Atsız(1905-1975)
             Şiir: YOLLARIN SONU(1946)
             Araştırma: TÜRK EDEBİYATI TARİHİ(1940)
             Öykü:DÖNÜŞ (1943)-ŞEHİDLERİN DUASI (1943)-ERKEK KIZ (1931)-İKİ ONBAŞI (1931)-HER ÇAĞIN MASALI (1966)
             Roman: DALKAVUKLAR GECESİ(1941)- BOZKURTLARIN ÖLÜMÜ(1946)- BOZKURTLAR DİRİLİYOR(1949)- DELİ KURT(1958)- RUH ADAM(1972)

Ali, Sabahattin (1907-1948)       
              Şiir:DAĞLAR VE RÜZGÂR (1934 - YENİ EKLERLE 1943).-KURBAĞANIN SERENADI VE ÖTEKİ ŞİİRLER'LE BİRLİKTE (1937)
              Çeviri:TARİHTE GARİP VAKALAR, MAX MEMMERİCH (1941)-ANTİGONE, SOFOKLES (1942)-MİNNA VON BARNHELM, LESSİNG (1943)-
              ÜÇ ROMANTİK HİKAYE, H. VON KLEİST - A.V. CHAMİSSO - E.T.A. HOFFMANN (1944)-FONTAMARA, IGNAZİO SİLONE (1944)-
              GYGES VE YÜZÜĞÜ, FR. HEBBEL (1944)-YÜZBAŞININ KIZI, A.S. PUŞKİN (1944)
               Öykü:DEĞİRMEN (1935)-KAĞNI (1936)-SES (1937)-YENİ DÜNYA (1943)-SIRÇA KÖŞK (1947)
               Roman:KUYUCAKLI YUSUF (1937)-İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN (1940)-KÜRK MANTOLU MADONNA (1943) 

Dıranas, Ahmet Muhip(1909-1980)
             Şiir:ŞİİRLER(1974)
             Tiyatro:GÖLGELER(1947)-O BÖYLE İSTEMEZDİ(1948) 

Tahir, Kemal (1910-1973)        
              Öykü:GÖL İNSANLARI (1955)
              Roman:SAĞIRDERE (1955)-ESİR ŞEHRİN İNSANLARI (1956)-KÖRDUMAN (1957)-RAHMET YOLLARI KESTİ (1957)-YEDİ ÇINAR YAYLASI (1958)-
              KÖYÜN KAMBURU (1959)-ESİR ŞEHRİN MAHPUSU (1961)-BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK (1962)-KELLECİ MEMET (1962)-YORGUN SAVAŞÇI (1965)-DEVLET ANA (1967)-                    KURT KANUNU (1969)-BÜYÜK MAL (1970)-YOL AYRIMI (1971)-NAMUSÇULAR (1974)-KARILAR KOĞUŞU (1974)-HÜR ŞEHRİN İNSANLARI (1976)-DAMAĞACI (1977)-                BİR MÜLKİYET KALESİ I-II (1977) 

Ilgaz, Rifat (1911-1993)                
             Şiir:YARENLİK (1943)-SINIF (1944)-YAŞADIKÇA (1948)-DEVAM (1953)-ÜSKÜDAR’DA SABAH OLDU (1954)-SOLUK SOLUĞA (1962)-KARAKILÇIK (1969)-
             UZAK DEĞİL (1971)-GÜVERCİNİM UYUR MU (1974)-KULAĞIMIZ KİRİŞTE (1983)-OCAK KATIRI ALAGÖZ (1987)-BÜTÜN ŞİİRLERİ (1983)
             Anı:YOKUŞ YUKARI (1982)-KIRK YIL ÖNCE KIRK YIL SONRA (1986)-DÖRDÜNCÜ BÖLÜK (1992)
             Öykü:RADARIN ANAHTARI (1957)-DON KİŞOT İSTANBUL'DA (1957)-KESMELİ BUNLARI (1962)-NERDE O ESKİ USTURALAR (1962)-SAKSAĞANIN KUYRUĞU (1962)-                     ŞEVKET USTANIN KEDİSİ (1965)-GARİBİN HOROZU (1969)-ALTIN EKİCİSİ (1972)-PALAVRA (1972-TUH SANA (1972)-ÇATAL MATAL KAÇ ÇATAL (1972)-
             BUNADI BU  ADAM (1972)-KEŞ (1972)-AL ATINI (1972)-HABABAM SINIFI UYANIYOR (1972)-HABABAM SINIFI BASKINDA (1972)-
             HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (1972)-RÜŞVETİN ALAMANCASI (1982)-SOSYAL KADINLAR PARTİSİ (1983)-ÇALIŞ OSMAN ÇİFTLİK SENİN (1983)-
             ŞEKER KUTUSU (1990)
             Roman:HABABAM SINIFI (1957)-PİJAMALILAR (BİZİM KOĞUŞ) (1959)- KARADENİZİN KIYICIĞINDA (1969)-HALİME KAPTAN (1972)-
             GECMISE MAZI (MEŞRUTİYET KIRATHANESİ) (1974)-KARARTMA GECELERİ (1974)-SARI YAZMA (1976)-YILDIZ KARAYEL (1981)-APARTIMAN ÇOCUKLARI (1984)-
             HOCA NASRETTİN VE ÇÖMEZLERİ (1984)-HABABAM SINIFI İCRAATIN İÇİNDE (1987)                                                                       

Kemal, Orhan (1914-1970)   
              Anı:NAZIM HİKMET'LE ÜÇ BUÇUK YIL 1965
              Oyun:İSPİNOZLAR (1965)-72. KOĞUŞ (1967)
              Öykü:EKMEK KAVGASI (1949)-SARHOŞLAR (1951)-ÇAMAŞIRCININ KIZI (1952)-72. KOĞUŞ (1954)-GREV (1954)-ARKA SOKAK (1956)-KARDEŞ PAYI (1957)-                                          BABİL KULESİ (1957)-DÜNYADA HARP VARDI (1963)-MAHALLE KAVGASI (1963)-İŞSİZ (1966)-ÖNCE EKMEK (1968)-KÜÇÜKLER VE BÜYÜKLER (1971)
              Roman:BABA EVİ (1949)-AVARE YILLAR (1950)-MURTAZA (1952)-CEMİLE (1952)-BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE (1954)-SUÇLU (1957)-
              DEVLET KUŞU (1958)-VUKUAT VAR (1958)-GAVURUN KIZI (1959)-KÜÇÜCÜK (1960)-DÜNYA EVİ (1960)-EL KIZI (1960)-HANIMIN ÇİFTLİĞİ (1961)-
              ESKİCİ VE OĞULLARI (1962) (ESKİCİ DÜKKANI ADIYLA 1970)-GURBET KUŞLARI (1962)-SOKAKLARIN ÇOCUĞU (1963)-KANLI TOPRAKLAR (1963)-
              BİR FİLİZ VARDI (1965)-MÜFETTİŞLER MÜFETTİŞİ (1966)-YALANCI DÜNYA (1966)-EVLERDEN BİRİ (1966)-ARKADAŞ ISLIKLARI (1968)-
              SOKAKLARDAN BİR KIZ (1968)-ÜÇ KAĞITÇI (1969)-KÖTÜ YOL (1969)-KAÇAK (1970)-TERSİNE DÜNYA (1986)                                                                            

Taner, Haldun (1915-1986)  
              Söyleşi: HAK DOSTUM DİYE BAŞLAYALIM SÖZE (1978)
              Gezi: DÜŞSEM YOLLARA YOLLARA (1979)- BERLİN MEKTUPLARI (1984)
              Tiyatro:GÜNÜN ADAMI-DIŞARDAKİLER (1957)-VE DEĞİRMEN DÖNERDİ (1958)-FAZİLET ECZANESİ (1960)-LÜTFEN DOKUNMAYIN (1961)-HUZUR ÇIKMAZI (1962)-                  KEŞANLI ALİ DESTANI (1964)-GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM (1964)-ZİLLİ ZARİFE (1966)-VATAN KURTARAN ŞABAN (1967)-BU ŞEHR-
              İ STANBUL Kİ (1968)-SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI (1971)-ASTRONOT NİYAZİ (1970)-HA BU DİYAR (1971)-DÜN BUGÜN (1971)-AŞK-U SEVDA (1973)-
              DEV AYNASI (1973)-YÂR BANA BİR EĞLENCE (1974)-AYIŞIĞINDA ŞAMATA (1977)-HAYIRDIR İNŞALLAH (1980)
              Öykü:YAŞASIN DEMOKRASİ (1949)-TUŞ (1951)-ŞİŞHANE'YE YAĞMUR YAĞIYORDU (1953)-AYIŞIĞINDA ÇALIŞKUR (1954)-ONİKİYE BİR VAR (1954)-                                                          KONÇİNALAR (1967)-SANCHO'NUN SABAH YÜRÜYÜŞÜ (1969)-KIZIL SAÇLI AMAZON (1970)-YALIDA SABAH (1983) 

Nesin, Aziz (1915-1995)       
              Şiir:SONDAN BAŞA (1984)-SEVİYE ON ÖLÜME BEŞ KALA (1986)-KENDİNİ YAKALAMAK (1988)-HOŞÇAKALIN (1990)
              Deneme:SİVAS ACISI (1995)-ÇUVALA DOLDURULMUŞ KEDİLER (1995)-SİZİ MEMLEKETTE EŞEK YOK MU? (1995)-OKUDUĞUM KİTAPLAR (2001)
              Tiyatro:BİRAZ GELİR MİSİNİZ (1958)-BİR ŞEY YAP MET (1959)-TOROS CANAVARI (1963)-DÜDÜKÇÜLERLE FIRÇACILARIN SAVAŞI (1968)-ÇİÇU (1970)-
              TUT ELİMDEN ROVNİ (1970)-HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM (1970)-BEŞ KISA OYUN (1979)-BÜTÜN OYUNLARI (ADAM YAYINLARI)(1982)
               Gezi:DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN (1976)-DÜNYA KAZAN BEN KEPÇE (1977)
               Mektup:AZİZ NESİN-TAHSİN SARAÇ MEKTUPLAŞMALARI (1995)-AZİZ NESİN-ALİ NESİN MEKTUPLAŞMALARI, CANIM OĞLUM, CANIM BABACIĞIM(2002)
               Konuşma:İNSANLAR KONUŞA KONUŞA (1988)-ÇUVALA DOLDURULMUŞ KEDİLER (1995)
               Antoloji:CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK MİZAHI (1973)
               Anı:BİR SÜRGÜNÜN HÂTIRALARI (1957)-BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEZ (1. BÖLÜM 1966, 2. BÖLÜM 1976)-BEN DE COCUKTUM (1979)-POLİSTE (1967)-
               YOKUŞUN BAŞI (1982)-
               SALKIM SALKIM ASILACAK ADAMLAR (1987)-RÜYALARIM ZİYAN OLMASIN (1990)
               Masal:MEMLEKETİN BİRİNDE (1953)-HOPTİRİNAM (1960)-UYUSANA TOSUNUM (1971)-AZİZ DEDEDEN MASALLAR
               Taşlama:AZİZNAME (1970)
                Fıkra:NUTUK MAKİNASI (1958)-AZ GİTTİK UZ GİTTİK (1959)-MERHABA (1971)-SUÇLANAN VE AKLANAN YAZILAR (1982)-AH BİZ ÖDLEK AYDINLAR (1985)-                                      KORKUDAN KORKMAK (1988)
                Öykü:GERİYE KALAN (1948),-İT KUYRUĞU (1955)-YEDEK PARÇA (1955)-FİL HAMDİ (1955)-DAMDA DELİ VAR (1956)-KOLTUK (1957)-KAZAN TÖRENİ (1957)-                                    TOROS CANAVARI (1957)-DELİLER BOŞANDI (1957)-MAHALLENİN KISMETİ (1957)-ÖLMÜŞ EŞEK (1957)-HANGİ PARTİ KAZANACAK (1957)-
                HAVADAN SUDAN (1958)-BAY DÜDÜK (1958)-NAZİK ALET (1958)-GIDIGIDI (1959)-AFERİN (1959)-KÖRDÖĞÜŞÜ (1959)-MAHMUL İLE NİGÂR (1959)-                                                      GÖZÜNE GÖZLÜK (1960)-AH BİZ EŞEKLER (1960)-YÜZ LİRAYA BİR DELİ (1961)-BİR KOLTUK NASIL DEVRİLİR (1971)-BİZ ADAM OLMAYIZ (1972)-
                 SOSYALİZM GELİYOR SAVULUN (1965)-İHTİLÂLİ NASIL YAPTIK (1965)-RIFAT BEY NEDEN KAŞINIYOR (1965)-YEŞİL RENKLİ NAMUS GAZI (1965)-
                 BÜLBÜL YUVASI EVLER (1968)-VATAN SAĞOLSUN (1968)-YAŞASIN MEMLEKET (1969)-BÜYÜK GREV (1978)-EL AYVAN DEYİP GEÇME (1980)-
                 70 YAŞIM MERHABA (1984)-KALPAZANLIK BİLE YAPILAMIYOR (1984)-MAÇİNLİ KIZ İÇİN EV (1987)-NAH KALKINIRSIN (1988)
                 Roman:KADIN OLAN ERKEK (1955)-GOL KRALI SAİT HOPSAİT (1957)-ERKEK SABAHAT (1957)-SAÇKIRAN (1959)-ZÜBÜK (1961)-
                 ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA (1967)-TATLI BETÜŞ (1974)-YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ (1977) -SURNÂME (1976)-TEK YOL (1978) 

Bugra, Tarik (1918-1994)     
                 Gezi Yazıları:GAGARİNGRAD (MOSKOVA NOTLARI) (1962)
                 Deneme:GENÇLİKTÜRKÜSÜ (1964)-DÜŞMAN KAZANMAK SANATI (1979)-POLİTİKA DIŞI (1992)
                 Tiyatro:AYAKTA DURMAK İSTİYORUM(?)-AKÜMÜLATÖRLÜ RADYO(?)-YÜZLERCE ÇİÇEK BİRDEN AÇTI (1979)
                 Öykü:OĞLUMUZ (1949)-YARIN DİYE BİR ŞEY-YOKTUR (1952)-İKİ UYKU ARASINDA (1954)-HİKÂYELER (1964)
                 Roman:SİYAH KEHRİBAR (1955)-KÜÇÜK AĞA (1964)-KÜÇÜK AĞA ANKARADA (1966)-İBİŞİN RÜYASI (1970)-FİRAVUN İMANI (1976)- GENÇLİĞİM EYVAH (1979)-                           DÖNEMEÇTE (1980)-YALNIZLAR (1981)-YAĞMUR BEKLERKEN (1981)-OSMANCIK (1983)

Kayacan, Feyyaz (1919-1993)  
                Şiir: LES GAMMES INSOLİTES (FRANSIZCA, 1938)-GESTES A LA MER (FRANSIZCA, 1939)- KAŞIK HAVASI (1976)- BENİM ÖRÜMCEĞİM BAŞKA (1982)
                Tiyatro:MUTLU AZINLIK (1968)
                Öykü: ŞİŞEDEKİ ADAM (1957)- SIĞINAK HİKÂYELERİ (1962)-CEHENNEMDE BİR YUSUF (1964)-GİBİCİLER (1967)-HİÇOĞLUNUN SERÜVENLERİ (1969)-
                BİR DELİ DEĞİLİN DEFTERLERİ (1987)
                Roman: ÇOCUKTAKİ BAHÇE (1982)

Turkali, Vedat (1919-2016) 
               Şiir:ESKİ ŞİİRLER YENİ TÜRKÜLER (1979)
               Anı:SAVUNMALAR (1989)-KOMUNIST(2001)
               Tiyatro:141. BASAMAK (1971)-BU ÖLÜ KALKACAK (1976)-DALLAR YEŞİL OLMALI (1985)
               Roman:BİR GÜN TEK BAŞINA (1975-1980)-MAVİ KARANLIK (1983-1985)-YEŞİLÇAM DEDİKLERİ TÜRKİYE (1986)- TEK KİŞİLİK ÖLÜM(1989)-
               GÜVEN (2 CİLT) (1999)-KAYIP ROMANLAR (2004)-YALANCI TANIKLAR KAHVESI (2009)-FATMAGUL'UN SUCU NE (2011)-BITTI BITTI BITMEDI (2014) 

Atilgan, Yusuf (1921-1989)
              Çocuk Kitabı:EKMEK ELDEN SÜT MEMEDEN (1981)
              Çeviri:TOPLUMDA SANAT (K. BAYNES, 1980)
              Öykü:BODUR MİNAREDEN (1960)-EYLEMCİ (1993-BÜTÜN ÖYKÜLERİ (BODUR MİNAREDEN ÖTE VE EKMEK ELDEN SÜT MEMEDEN – 2000)
              Roman:AYLAK ADAM (1959)-ANAYURT OTELİ (1973)-CANİSTAN (2000)

Akbal, Oktay (1923-2015)  
              Deneme: KONUMUZ EDEBİYAT (1968)- YAZMAK YAŞAMAK (1972)- ÖLÜMSÜZ OYUN (1974)- ATATÜRK YAŞADI MI? (1975)-ZAMAN SENSİN (1977)-                                                            YAŞASIN EDEBİYAT (1977)- GENÇLER BİZE BAKIYOR (1978)- TEMMUZ SERÇESİ (1978)- YAŞAMI YENİDEN KURMAK (1979)-ATATÜRKÇÜLÜK SAVAŞI (1981)-
              ATATÜRK BİR GÜN GELECEK (1981)-ÖNCE ŞİİR VARDI (1982)- DÜNYAYA AÇILMAK (1982)-VATAN MAHZUN BEN MAHZUN (1983)-YAŞAYIP GÖRMEK (1984)-                                  GEÇMİŞİN İÇİNDEN (1985)- YARINLAR HESAP SORAR (1986)-SUSMAK VE KONUŞMAK MI? (1987)- TARİH EN BÜYÜK YARGIÇ (1987)-
              BİR DE SİMİT AĞACI OLSAYDI (1990)- YÜZYILDIR UMUTSUZLUK (1991)-SENİN ADIN AŞK (1993)- ÖNCE AŞK (1993)- GÜZEL DÜŞLERİN SONU (1994)-
              ŞARKILARINA KADAR MAHZUN (1997)-SÖZCÜKLERLE YOLCULUK (1998)
              İnceleme: DOST KİTAPLAR (1967)- ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATÇILAR SÖZLÜĞÜ (1967)
              Gezi: HİROŞİMALAR OLMASIN (1976)
              Anı: ŞAİR DOSTLARIM (1964)- ANI DEĞİL YAŞAM (1985)- KIRMIZI TENTELİ TRAMVAY / BABIALİ’DE 50 YIL (1993)- ŞAİRLERE ÖLÜM YOK (1994)-
              ŞAİRLER VE BEN (ŞAİRLERE ÖLÜM YOK VE ŞAİRLERLE SÖYLEŞİLER ADLI KİTAPLARININ BİRLEŞİMİ, 1999)-CÜCE ÇEŞME SOKAĞI NERDE? (2001)                                                                Günlük: GÜNLERDE I (1968)-ANILARDA GÖRMEK (1967-1969)- GEÇMİŞİN KUŞLARI (1965-1969)- YERYÜZÜ KORKUSU (1970-1973)-
              ANILARDA GÖRMEK / GÜNLÜK I (1965-1967; 1989)-GEÇMİŞİN KUŞLARI / GÜNLÜK II (1968 -1969)-YERYÜZÜ KORKUSU/GÜNLÜK III (1970-1975)-
              80’LERDE BİR YAZAR/GÜNLÜK IV (1980-1983;1994)
              Öykü:ÖNCE EKMEKLER BOZULDU (1946)-AŞKSIZ İNSANLAR (1949)-BİZANS DENESİ (1953)- BULUTUN RENGİ (1954)- İKİSİ (1955)- BERBER AYNASI (1958)-                                      YALNIZLIK BANA YASAK (1967)-TARZAN ÖLDÜ (1969)- İSTİNYE SULARI (1973)-İLK YAZ DEVRİMİ (1977)- İKİ ÇOCUK (1979)-KARŞI KIYILAR (1979)-
              HEY VAPURLAR TRENLER (1981)- LUNAPARK (1983)- BAYRAKLI KAPI (1986)- AKŞAM KUŞLARI (1988)-EY GECE KAPINI ÜSTÜME KAPAT (1988)-
              HÜCREDE KARMEN (1998)- İLKYAZ DEVRİMİ (2000)
              Roman: GARİPLER SOKAĞI (1950)- SUÇUMUZ İNSAN OLMAK (1957)- İNSAN BİR ORMANDIR (1975)-
              İKİ ROMAN (SUÇUMUZ İNSAN OLMAK VE İNSAN BİR ORMANDIR’IN BİRLİKTE BASIMI, 1982)- DÜŞ EKMEĞİ (1983)- BATIK BİR GEMİ (1997)-AŞKSIZ İNSANLAR (2003)

Kemal, Yasar (1923-2015) 
             Röportaj:YANAN ORMANLARDA ELLİ GÜN (1955)-ÇUKUROVA YANA YANA (1955)-PERİ BACALARI (1957-1985)-BİR BULUT KAYNIYOR (1974-1989)-                                                       ALLAHIN ASKERLERİ (1978-1987)
            Fıkra-Deneme:TAŞ ÇATLASA (1961)-BALDAKİ TUZ (1974)-AĞACIN ÇÜRÜĞÜ (1980)
            Derleme:AĞITLAR (1943)
            Çocuk Kitabı:FİLLER SULTANI İLE KIRMIZI SAKALLI TOPAL KARINCA (1977-1983)
            Öykü:SARI SICAK (1952-1987)
            Roman:TENEKE (1955-1987)-BEYAZ MENDİL (1955)-İNCE MEMED I (1955-1989)-NAMUS DÜŞMANI (1957)-ALA GEYİK (1959)-ÖLÜM TARLASI (1966)-
            İNCE MEMED II (1969-1988)-YILANI ÖLDÜRSELER (1981)-İNCE MEMED III (1984-1988)-İNCE MEMED IV (1987/1989)-ORTADİREK (1960-1989)-
            DEMİRCİLER ÇARŞISI CİNAYETİ (1974-1990)-YUMURCUK KUŞU (KİMSECİK I, 1980-1988)-KALE KAPISI (KİMSECİK II, 1985-1987)-
            YER DEMİR GÖK BAKIR (1963-1990)-ÜÇ ANADOLU EFSANESİ (1967-1987)-ÖLMEZ OTU (1968-1988)-AĞRI DAĞI EFSANESİ (1970-1990)-ÇAKIRCALI EFE (1972-1986)-              YUSUFÇUK YUSUF (1975-1990)-AL GÖZÜM SEYREYLE SALİH (1976-1990)-KUŞLAR DA GİTTİ (1978-1990)-DENİZ KÜSTÜ (1978-1990)-
            HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI (1982-1990)

Ilhan, Attila (1925-2005)  
           Şiir:DUVAR (1948)-SİSLER BULVARI (1954)-YAĞMUR KAÇAĞI (1955)-BEN SANA MECBURUM (1960)-BELA ÇİÇEĞİ (1962)-YASAK SEVİŞMEK (1968)-                                                           TUTKUNUN GÜNLÜĞÜ (1973)-BÖYLE BİR SEVMEK (1977)-ELDE VAR HÜZÜN (1982)-KORKUNUN KRALLIĞI (1987)-AYRILIK SEVDAYA DAHİL (1993)-                                                       KİMİ SEVSEM SENSİN (2002)
           Deneme: HANGİ SOL (1970)-HANGİ BATI (1972)-HANGİ SEKS (1976)-HANGİ SAĞ (1980)-HANGİ ATATÜRK (1981)-HANGİ EDEBİYAT (1993)-HANGİ LAİKLİK (1995)-                       HANGİ KÜRESELLEŞME (1997)
           Öykü:YENGECİN KISKACI (1999)
           Roman:SOKAKTAKİ ADAM (1953)-ZENCİLER BİRBİRİNE BENZEMEZ (1957)-KURTLAR SOFRASI (1963/64)-BIÇAĞIN UCU (1973)-SIRTLAN PAYI (1974)-
           YARAYA TUZ BASMAK (1978)-FENA HALDE LEMAN (1980)-DERSAADET'TE SABAH EZANLARI (1981)-HACO HANIM VAY (1984)-O KARANLIKTA BİZ (1988)-                                        ALLAHIN SÜNGÜLERİ- REİS PAŞA (2002)-GÂZİ PAŞA (2005)-O SARIŞIN KURT (2007)                                                                      

 Baykurt, Fakir (1929-1999) 
             Şiir:BİR UZUN YOL
             Toplum-Eğitim:EFKAR TEPESİ (1960)-ŞAMAROĞLANLARI (1976)-KEREM İLE ASLI(1974)-KALE KALE (1978)
              Çocuk Kitapları:TOPAL ARKADAŞ(?)-YANDIM ALİ, SAKARCA, SARI KÖPEK, DÜNYA GÜZELİ (1985)-SAKA KUŞLARI (1985)
              Öykü:ÇİLLİ (1955)-EFENDİLİK SAVAŞI (1959)-KARIN AĞRISI (1961)-CÜCE MUHAMMET (1964)-ANADOLU GARAJI (1970)-ON BİNLERCE KAĞNI (1971)-
              CAN PARASI (1973)İÇERDEKİ OĞUL (1974)-SINIRDAKİ ÖLÜ (1975)-GECE VARDİYASI (1982)-BARIŞ ÇÖREĞİ (1982)-DUİRSBUG TRENİ (1986)-
              BİZİM İNCE KIZLAR (1992)-DİKENLİ TEL (1998)
              Roman:YILANLARIN ÖCÜ (1954)-IRAZCANIN DİRLİĞİ (1961)-ONUNCU KÖY (1961)-AMERİKAN SARGISI (1967)-TIRPAN (1970)-KÖYGÖÇÜREN (1973)-KEKLİK (1975)-                 KARA AHMET DESTANI (1977)-YAYLA (1977)-YÜKSEK FIRINLAR (1983)-KOCA REN (1986)-YARIM EKMEK (1997)-KAPLUMBAĞALAR (1980)

Agaoglu, Adalet (1929- )     
             Deneme:GÜNER SÜMER TOPLU ESERLERİ (1983)-ADALET AĞAOĞLU SEÇMELER (1993)-KARŞILAŞMALAR (1993)-GEÇERKEN (1996)-BAŞKA KARŞILAŞMALAR (1996)-               ÖYLE KARGAŞADA BÖYLE KARŞILAŞMALAR (2002)-YENİ KARŞILAŞMALAR (2011)         
             Anı:GÖÇ TEMİZLİĞİ (1985)-GECE HAYATIM (RÜYA ANLATISI, 1991)
             Tiyatro:Evcilik OYUNU (1964)-ÇATIDAKİ ÇATLAK (1965)-TOMBALA (1967)-SINIRLARDA (1970)-ÜÇ OYUN: BİR KAHRAMANIN ÖLÜMÜ, ÇIKIŞ, KOZALAR(1973)-                                 KENDİNİ YAZAN ŞARKI (1976)-ÇOK UZAK-FAZLA YAKIN (1991)-DUVAR ÖYKÜSÜ (1992)-FİKRİMİN İNCE GÜLÜ (1996)-ÇAĞIMIZIN TELLALI (2011)
             Öykü:YÜKSEK GERİLİM (1974)-SESSİZLİĞİN İLK SESİ (1978)-HADİ GİDELİM (1982)-HAYATI SAVUNMA BİÇİMLERİ (1997)
             Roman:ÖLMEYE YATMAK (1973)-FİKRİMİN İNCE GÜLÜ (1976)-BİR DÜĞÜN GECESİ (1979)-YAZSONU (1980)-ÜÇ BEŞ KİŞİ (1984)-HAYIR (1987)-
             RUH ÜŞÜMESİ (1991)-ROMANTİK BİR VİYANA YAZI (1993)-DERT DİNLEME UZMANI (2014)                                                                                                                                                

Karasu, Bilge (1930-1995) 
              Deneme:NE KİTAPSIZ NE KEDİSİZ (1994)-NARLA İNCİRE GAZEL (1995)
              Öykü:TROYA'DA ÖLÜM VARDI (1963)-UZUN SÜRMÜŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI (1970)-GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ (1980)-KISMET BÜFESİ (1982)-KILAVUZ (1990)-
              ALTI AY BIR GUZ(2013)
              Roman:GECE (1985)                                                                          

 Duru, Orhan (1933-2009)    
              Deneme:KIYI KIYI KENT KENT (1977)-HORMONLU KAFALAR (1992)-İSTANBULİN (1995) 
              Anı:PERA'DAKİ HAYALET (1996) 
              Tiyatro : DURDURUN DÜNYAYI İNECEK VAR (1968) -SINIRDAKİ EV (1970) -ÜZBİK BABA (1990)
              Öykü:BIRAKILMIŞ BİRİ (1959)-DENGE UZMANI (1962)-AĞIR İŞÇİLER (1974) -YOKSULLAR GELİYOR (1982)-ŞİŞE (1989) -BİR BÜYÜLÜ ORTAMDA (1991)
              RomanAZ ROMAN (2012) 

Atay, Oguz (1934-1977)          
              Tiyatro:OYUNLARLA YAŞAYANLAR (1985)
              Öykü:KORKUYU BEKLERKEN (1975)
              Roman:TUTUNAMAYANLAR (1971)-TEHLİKELİ OYUNLAR (1973)-BİR BİLİM ADAMININ ROMANI (1975)-EYLEMBİLİM (1998) 

Kulin, Ayse (1941-    ) 
              Deneme:İÇİMDE KIZIL BİR GÜL GİBİ (2002)
              Araştırma:KARDELENLER (2004)
              Çocuk Kitabı:SİT NENE'NİN MASALLARI (2008)
              Derleme:TAŞ DUVAR AÇIK PENCERE (2009)
              Otobiyografi:BABAMA (2002)
              Öykü:GÜNEŞE DÖN YÜZÜNÜ, (1984)-GENİŞ ZAMANLAR, (1998)-FOTO SABAH RESİMLERİ(1998)-BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ, (2007)
              Roman:ADI AYLİN (1997)-SEVDALİNKA (1999)-FÜREYYA(2000)-KÖPRÜ (2001)-NEFES NEFESE (2002)-GECE SESLERİ (2004)--BİR GÜN (2005)-VEDA (2008)-
              UMUT (2008)-TÜRKAN (2009)-HAYAT - DÜRBÜNÜMDE KIRK SENE (1941-1964), (2011)-HÜZÜN - DÜRBÜNÜMDE KIRK SENE (1964-1983), (2011)-
              GİZLİ ANLARIN YOLCUSU (2011)-BORA'NIN KİTABI (2012)-DÖNÜŞ (2013)-HAYAL (2014)-HANDAN (2014)-TUTSAK GÜNEŞ (2015)-BİR TATLI HUZUR (1996) 

Eray, Nazli (1945-)  
              Deneme
:DÜŞ İŞLERİ BÜLTENİ (1999)
              Öykü:AH BAYIM AH (1976)-GECEYİ TANIDIM (1979)-KIZ ÖPME KUYRUĞU (1982)-HAZIR DÜNYA (1984)-ESKİ GECE PARÇALARI (1986)-
              YOLDAN GEÇEN ÖYKÜLER (1987)-AŞK ARTIK BURADA OTURMUYOR (1989)-KUŞ KAFESİNDEKİ TENOR (1991)-ELYAZMASI RÜYALAR (1999)-
              BEYOĞLU'NDA GEZERSİN (2005)
              Roman:PASİFİK GÜNLERİ (1981)-ORPHEE (1983)-YILDIZLAR MEKTUP YAZAR (1993)-ARZU SAPAĞINDA İNECEK VAR (1994)-AY FALCISI (1994)-
              İMPARATOR ÇAY BAHÇESİ-UYKU İSTASYONU (1995)-DENİZ KENARINDA PAZARTESİ (1997)-ÖRÜMCEĞİN KİTABI (1998)-AŞIK PAPAĞAN BARI (1998)-
              AYIŞIĞI SOFRASI (2000)-AŞKI GİYİNEN ADAM (2001)-SİS KELEBEKLERİ (2003)                                                                           

Uzuner, Buket(1955- )     
             Deneme:SELİN VE CEM'LE YOLCULUKLAR (2004)-BENİM ADIM İSTANBUL (2011)                    
             Gezi:BİR SİYAH SAÇLI KADININ GEZİ NOTLARI (1989)-ŞEHİR ROMANTİĞİNİN GÜNLÜĞÜ (1998)-NEW YORK SEYİR DEFTERİ (2000)
             Otobiyografi:GÜMÜŞ YAZ, GÜMÜŞ KIZ (2002)
             Öykü:BENİM ADIM MAYIS (1986)-AYIN EN ÇIPLAK GÜNÜ (1988)-GÜNEŞ YİYEN ÇİNGENE (1989)-KARAYEL HÜZNÜ (1993)-ŞAİRLER ŞEHRİ (1994)-
             ŞİİRİN KIZ KARDEŞİ ÖYKÜ (2003)-YOLDA (2009-BİR YILBAŞI HİKAYESİ (2013)
             Roman:İKİ YEŞİL SUSAMURU, ANNELERİ, BABALARI, SEVGİLİLERİ VE DİĞERLERİ (1991)-BALIK İZLERİNİN SESİ (1992)-KUMRAL ADA MAVİ TUNA (1997)-
             UZUN BEYAZ BULUT - GELİBOLU (2001)-İSTANBULLULAR (2007)-SU- UYUMSUZ DEFNE KAMAN'IN MACERALARI (2012)-TOPRAK-
             UYUMSUZ DEFNE KAMAN'IN MACERALARI (2015)                                                                            

Tekin, Latife (1957-)     
              Hatıra:GÜMÜŞLÜK AKADEMİSİ (1977)
              Roman:SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM (1983)-BERCİ KRİSTİN ÇÖP MASALLARI (1984)-GECE DERSLERİ (1986)-BUZDAN KILIÇLAR (1989)-AŞK İŞARETLERİ (1995)-                                              ORMANDA ÖLÜM YOKMUŞ (2001)-UNUTMA BAHÇESİ (2004)-MUİNAR (2006)-RÜYALAR VE UYANIŞLAR DEFTERİ (2009)                                                                            

Ersoz, Cezmi (1959-)      
              Şiir: ŞEHİRDEN BİR ÇOCUK SEVDİN YİNE (1993)
              Deneme:HAYAT BİR EMRİN VAR MI? (1993)-ANCAK BİR BENZERİM ÖLDÜREBİLİR BENİ (1994)-SAÇLARININ KARDEŞ KOKUSU (1995)-ANNELİK OYUNU BİTTİ( 1996)-                YİNE SENİNLE GELDİ HAYAT (2002)-AÇIKLA BANA BU IŞIĞI (2003)-ÖLÜRSEM BENİ SENİNLE ARARLAR ŞİMDİ (2004)-DERİNLİĞİNE KİMSE SEVGİLİ OLAMADI (2006)
              Tiyatro:KENDİ KENDİNE KONUŞMAKTIR AŞK (2007)
              Öykü: İÇİME GİR AMA SİGARANI SÖNDÜRME (1999)- BANA TÜRKÇE BİR EKMEK VER (2000) 

Umit, Ahmet (1960-)      
               Şiir:SOKAĞIN ZULASI (1989)
               Deneme:İNSAN RUHUNUN HARİTASI (2007)
               Öykü:ÇIPLAK AYAKLIYDI GECE (1992)-BİR SES BÖLER GECEYİ (1994)-AGATHA'NIN ANAHTARI (1999)-ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR (2002)-
               AŞK KÖPEKLİKTİR (2004)-BAŞKOMSER NEVZAT: ÇİÇEKÇİNİN ÖLÜMÜ (2005)-BAŞKOMSER NEVZAT 3: DAVULCU DAVUT'U KİM ÖLDÜRDÜ? (2011)-
               BAŞKOMSER NEVZAT TAPINAK FAHİŞELERİ GÜLGEÇ (2011)-AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN (2019)
               Roman:SİS VE GECE (1996)-KAR KOKUSU (1998)-PATASANA (2000)--KUKLA (2002)-BEYOĞLU RAPSODİSİ (2003)--KAVİM (2006)-
               BAB-I ESRAR (2008)-İSTANBUL HATIRASI (2010)-SULTANI ÖLDÜRMEK (2012)-BEYOĞLU'NUN EN GÜZEL ABİSİ (2013)-ELVEDA GUZEL VATANIM (2015)-
               KIRLANGIC CIGLIGI (2018)

Iplikci, Muge (1966-)     
              Öykü:PERENDE(1998)-COLUM-BUS’UN KADINLARI(2000)-ARKASI YARIN(2001)-FIRAT’A KARIŞAN ÖYKÜLER(2001)-TRANSİT YOLCULAR(2002)
              Roman:KÜL VE YEL (2004)-CEMRE(2006)-KAFDAĞI (2008)-CİVAN (2012)-BABAMIN ARDINDAN (2016)-SİL BAŞTAN (2019) 

Erdogan, Asli (1967- )     
             Öykü:MUCİZEVİ MANDARİN (1996)-TAHTA KUŞLAR/ HOLVÖGEL (1998)-TAŞ BİNA VE DİĞERLERİ (2009)
             Roman:KABUK ADAM (1994)-AY FALCISI(1994)-KIRMIZI PELERİNLİ KENT (1998)

Kaygusuz, Sema (1972-) 
              Öykü: ORTADAN YARISINDAN (1997)- SANDIK LEKESİ (2000)- DOYMA NOKTASI (2002)- ESİR SÖZLER KUYUSU (2004)- KARADUYGUN (2012)
              Roman: YERE DÜŞEN DUALAR (2006) -YÜZÜNDE BİR YER (2009)- BARBARIN KAHKAHASI (2015)

                                                                                                            TURKIC CINEMA       (Under Construction)